Aktualności

Koriakowcewa ERASMUS USTI

W dniach 7.-11. 10. 2019 w ramach LLP/Erasmus + dr hab. Elena Koriakowcewa, profesor UPH, aktywnie posługując się językiem czeskim,  przeprowadziła cykl zajęć dydaktycznych dla studentów-slawistów na Uniwersytecie Jana Ewangelisty Purkynĕ (Usti nad Łabą, Czechy). Jej współpraca z Katedrą Bohemistyki i Slawistyki UJEP trwa już 12 lat. Od roku 2009 pani profesor Elena Koriakowcewa jest członkinią kolegium redakcyjnego  międzynarodowego czasopisma naukowego Usta ad Albim BOHEMICA, patrz: https://www.pf.ujep.cz/cs/katedra-bohemistiky-usta-ad-albim-bohemica

W roku 2010 Elena Koriakowcewa podpisała „roboczą” umowę o publikacji współautorskiej podręcznika „Język rosyjski  w komunikacji biznesowej” z panią docent dr Jaroslavą Celerovą  (z Katedry Bohemistyki i Slawistyki Uniwersytetu Jana Ewangelisty Purkynĕ w Usti nad Łabą), także z panią profesor Ljubą Mrověcovą  (z Katedry Slawistyki Ostrawskiego Uniwersytetu). Ten podręcznik ukazał się pod koniec  2012 roku i szybko stał się bestsellerem wydawniczym, z którego korzystają studenci oraz nauczyciele akademiccy nie tylko w Polsce, ale także w Czechach i Rosji. Patrz: „Русский язык в деловой коммуникации//Język rosyjski w komunikacji biznesowej”(redaktor naukowy - Elena Koriakowcewa). Wydawnictwo UPH  w Siedlcach. Siedlce, 2012, 268 stron

Warto podkreślić, że do naszego Instytutu w ramach wymiany akademickiej dosyć regularnie przybywają wykładowcy z czeskich  uczelni partnerskich. W latach 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2018 w ramach  co-teachingu na specjalnościach „Filologia dla mediów i biznesu z językiem rosyjskim” oraz „Język rosyjski w biznesie” wykłady wygłosiły pani profesor Ljuba Mrověcová (Ostrawski Uniwersytet w Ostrawie), pani docent Mira Marvanová, pani doktor Jaroslava Celerová oraz pani doktor Inna Kalita (z Uniwersytetu Jana Ewangelisty Purkynĕ w Usti).

galeria