Aktualności


Dr hab. Elena Koriakowcewa, prof. UPH

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona WWW (Orcid)

orcid.org/0000-0003-0701-1506

https://www.nkoriael-project.uph.edu.pl/?page_id=53

Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa

UPH w Siedlcach

tel. 25 643 1879; Żytnia 39, 08-110 Siedlce

 


WYKSZTAŁCENIE I KWALIFIKACJE

 

1979 – magister filologii rosyjskiej

1985 – doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (Instytut Języka Rosyjskiego Akademii Nauk ZSRR, Moskwa, Rosja)

1995 – doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (Instytut Języka Rosyjskiego im. W.W. Winogradowa Rosyjskiej Akademii Nauk, Moskwa, Rosja)


GRANTY I PROJEKTY

 

– Imienny grant na działalność naukową przyznawany przez Prezydenta Federacji Rosyjskiej młodym doktorom habilitowanym, tj. do 40 roku życia, № 96-15-97116 (w latach 1997-1998). Kwota dofinansowania – 10 000 $

 – Grant zespołowy przyznany przez Rosyjski Fundusz Badań Bazowych (ang. Russian Foundation for Basic Research https://www.rfbr.ru/) na projekt naukowy „Historyczne słowotwórstwo języka rosyjskiego: nazwy czynności” № 00-012-00376 / udział (w latach 2000-2003), kierownik – dr hab. Vera Borisovna Silin, Instytut Języka Rosyjskiego im. W.W. Winogradowa Rosyjskiej Akademii Nauk, Moskwa, Rosja). Kwota dofinansowania – 2 500 $


CZŁONKOSTWO W TOWARZYSTWACH NAUKOWYCH

 

Międzynarodowy Komitet Slawistów / Komisja Słowotwórstwa (członkini oraz sekretarz naukowy w latach 1995–2017), http://iml.basnet.by/be/sklad-kamisii-pa-slavianskim-slovautvarenni-pry-mks-pa-stanie-na-01122017-hoda

Międzynarodowy Komitet Slawistów / Komisja Socjolingwistyki (członkini od roku 2014) http://www.klks.polonistyka.uj.edu.pl/elena-koriakowcewa; 

Polskie Towarzystwo Językoznawcze (członkini od roku 2002);

Polskie Towarzystwo Rusycystyczne  (członkini od roku 2017) http://polskietowarzystworusycystyczne.pl/elena-koriakowcewa/ ;

Towarzystwo Kultury Języka  (członkini od roku 2002);

Siedleckie Towarzystwo Naukowe  (członkini od roku 2014)

Członkostwo w komitetach redakcyjnych międzynarodowych i krajowych czasopism naukowych

Członkini komitetu redakcyjnego międzynarodowego czasopisma naukowego Usta ad Albim BOHEMICA (Uniwersytet Jana Ewangelisty Purkyně, Ústí nad Labem, Czechy,) ISSN 1802-825

Członkini komitetu redakcyjnego międzynarodowego czasopisma naukowego Uniwersytetu w Woronieżu (Rosja) Вестник ВГУ. Серия: лингвистика и межкультурная коммуникация

Członkini komitetu naukowego międzynarodowego czasopisma naukowego „Conversatoria Linguistica”, Instytut Filologii Polskiej i Logopedii UPH w Siedlcach,

Członkini komitetu redakcyjnego międzynarodowego czasopisma naukowego Вестник Академии наук Чеченской Республики = Bulletin of the Academy of Sciences of the Chechen Republic. 

Ekspert Komisji Europejskiej/ European Commission’s expert, unique identifier at the Commission (uid) – nkoriael, expert candidature number: EX2014D220783


NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

 

· Złoty Medal za Długoletnią Służbę przyznany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 24.07 2019

· nagrody Rektora UPH III stopnia za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej (2009, 2016)

· nagroda Dziekana Wydziału Humanistycznego za szczególne osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej (2012),

· medale Księżnej  Aleksandry Ogińskiej „Za zasługi dla Humanistyki Siedleckiej” (2008, 2016).


  Wykaz publikacji (pdf)