Aktualności


 

LOGOPEDIA - STUDIUJ U NAS!

 

Jeżeli chcesz zdobyć:

 • obszerną, interdyscyplinarną wiedzę o zaburzeniach mowy i języka,
 • umiejętności praktyczne, które przygotują do pracy z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi i osobami w podeszłym wieku z różnymi wadami mowy i słuchu,
 • doświadczenia zawodowe, które ułatwią znalezienie pracy na stanowisku logopedy, nauczyciela logopedy,

                                            to studiuj u nas logopedię!!!

OFERUJEMY:

 

I. LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ

 

STUDIA I STOPNIA STACJONARNE /profil praktyczny/

 • Zdobędziesz wiedzę teoretyczną obejmującą zagadnienia związane z największymi fenomenami ludzkiego umysłu – mową i językiem.
 • Przedmioty praktyczne pozwolą Ci na zdobycie umiejętności diagnozowania zaburzeń mowy, słuchu i głosu oraz stosowania procedur programowania i prowadzenia terapii logopedycznej.
 • Zdobędziesz tytuł zawodowy logopedy szkolnego z dodatkowymi umiejętnościami w zakresie audiologii - nowość na rynku pracy!
 • Będziesz mógł podjąć pracę w placówkach logopedycznych resortu oświaty i zdrowia.
 • Moduł psychologiczno-pedagogiczny przygotuje Cię do wykonywania zawodu nauczyciela.

II. LOGOPEDIA

 

STUDIA II STOPNIA STACJONARNE /profil praktyczny/

 • Zdobędziesz pogłębioną wiedzę na temat zachowań językowych, zaburzeń mowy i słuchu, centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego, metodologii badań logopedycznych.
 • Masz możliwość wyboru specjalności neurologopedycznej (!) lub gerontologopedycznej (!), które umożliwią Ci zdobycie umiejętności najbardziej poszukiwanych na rynku pracy.
 • Jeśli zechcesz, poprowadzisz terapię logopedyczną pod kierunkiem doświadczonych logopedów w Studenckiej Poradni Logopedycznej.
 • Zdobędziesz pełne uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy. Będziesz mógł podjąć pracę we wszystkich placówkach logopedycznych resortu oświaty i resortu zdrowia, w mediach, a także prowadzić prywatny gabinet logopedyczny.
 • Moduł psychologiczno-pedagogiczny przygotuje Cię do wykonywania zawodu nauczyciela.