Aktualności

Prof. dr hab. Jóezf Porayski-Pomsta 11 stycznia 2021 roku wygłosił dla uczniów, studentów, nauczycieli, pracowników Instytutu, członków TKJ wykład on-line na temat: Polska grzeczność językowa.

Spotkanie, które odbyło się na platformie Meet, cieszyło się dużym zainteresowaniem. Wzięło w nim udział kilkadziesiąt osób z różnych środowisk edukacyjnych. Wystąpienie Profesora wywołało ożywioną dyskusję na temat zasad i norm językowych we współczesnej polszczyźnie.

Organizatorzy wydarzenia - Towarzystwo Kultury Języka Oddział w Siedlcach oraz Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach - serdecznie dziękują za udział w spotkaniu i zapowiadają kolejne ciekawe inicjatywy.

zrzut pulpitu ze spotkania online

prof. Porayski - Pomsta na tle regału z książkami, zrzut ekranowy

zrzut pulpitu ze spotkania online

zrzut pulpitu ze spotkania online

zrzut pulpitu ze spotkania online

zrzut pulpitu ze spotkania online