Aktualności

Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego – tym razem obchodzonego pod hasłem „Wspieranie wielojęzyczności na rzecz edukacji włączającej i integracji społecznej” - 22 lutego 2021 roku zorganizowane zostało spotkanie naukowe w Instytucie Językoznawstwa i Literaturoznawstwa.

Gość honorowy zebrania, Prof. dr hab. Józef Porayski-Pomsta, Prezes Towarzystwa Kultury Języka, zaprezentował działalność Towarzystwa oraz tradycje obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego.

Dr hab. Katarzyna Sobstyl wygłosiła dla uczniów, studentów, nauczycieli, pracowników Instytutu, członków TKJ wykład on-line na temat Kultura języka w sytuacjach codziennych z perspektywy polonisty i glottodydaktyka.

Kolejne już spotkanie, odbywające się na platformie Meet, cieszyło się równie dużym zainteresowaniem, jak poprzednie. Wzięło w nim udział kilkadziesiąt osób z różnych szkół i uczelni oraz kilkoro gości z Ukrainy, uczących się tam języka polskiego jako obcego. Wystąpienie Pani Profesor wywołało żywą dyskusję i stało się okazją do refleksji nad stosownością w komunikacji oficjalnej i nieoficjalnej.

Organizatorzy wydarzenia - Towarzystwo Kultury Języka Oddział w Siedlcach oraz Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach - serdecznie dziękują za udział w wydarzeniu i zapowiadają kolejne spotkania.

Wykład kultura języka w sytuacjach codziennych. Strona tytułowa prezentacji

 

Wykład kultura języka w sytuacjach codziennych. Przykłady błędów

 

Wykład kultura języka w sytuacjach codziennych. Screenshot ze spotkania online