Aktualności

inny

W dniu 22 października 2021 roku odbyło się online międzynarodowe seminarium naukowe nt. Inny/inność we współczesnej literaturze europejskiej (po 1989 roku) zorganizowane przez Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa UPH w Siedlcach.

Wystąpienia, rozważania i dyskusje nad problematyką Innego/inności ogniskowały się wokół literatury europejskiej po 1989 roku, który to rok był czasem historycznych przemian i punktem zwrotnym w dziejach współczesnej Europy.

Podczas seminarium zostały poruszone następujące zagadnienia:

  • Inny/inność we współczesnej literaturze europejskiej: dociekania dyskursu literaturoznawczego.
  • Poznanie Innego/dialog z Innym (Drugim, Obcym) jako składowa autorefleksji nad tożsamością w rozmaitych kontekstach: kulturowym, zawodowym, genderowym, religijnym, etnicznym, regionalnym.
  • Inność uobecniająca się w utworze literackim jako wypadkowa wielorakich wpływów i wyborów dokonywanych przez autora – narratora – postacie.
  • Inność w rozmaitych kontekstach i sytuacjach (wielokulturowości regionu/miasta, obcości regionu/miasta, nowego regionu/miasta).
  • Inny/inność w literaturze: problem granicy między swojskością a obcością oraz możliwości jej przekroczenia.
  • Inność w kontekście badań posthumanistycznych.

Seminarium zostało uroczyście rozpoczęte przez Dyrektora Instytutu Językoznawstwa i Literaturoznawstwa UPH dr hab. Sławomira Sobieraja, profesora uczelni, oraz dr hab. Ludmiłę Mnich, profesor uczelni. W seminarium wzięli udział badacze z pięciu krajów: Polski, Czech, Ukrainy, Białorusi oraz Rosji.

Z naszego Instytutu referaty wygłosili: dr hab. Ludmiła Mnich, dr hab. Andrzej Borkowski, dr Oksana Blashkiv, dr Walentyna Krupowies, dr Barbara Stelingowska, dr Svitlana Hayduk oraz dr Kristina Vorontsova.

Przeprowadzone seminarium naukowe zainicjowało planowany cykl seminariów poświęconych problematyce Innego/inności w literaturze europejskiej.

Konferencja - obrady online

Galeria