Aktualności

elinówna cover

Poezje i szkice o poezji Mili Elin (ok. 1907 – ok. 1942) w opracowaniu redakcyjnym Sławomira Sobieraja to książka prezentująca cały obecnie znany dorobek literacki zapomnianej poetki awangardowej, blisko współpracującej z Tadeuszem Peiperem. Publikacja zawiera dwadzieścia wierszy i trzy eseje poświęcone twórczości autorów związanych z krakowską „Zwrotnicą”. Dodatkowym jej walorem jest aneks, w którym umieszczono niedrukowane wcześniej listy Elinówny do Juliana Przybosia. Utwory poprzedzono wstępem historycznoliterackim i opatrzono komentarzem filologicznym.

„Włączenie w pole obserwacji badawczej tekstów dotąd nieznanych historykom literatury, które zebrano w tym wydaniu, pozwoli głębiej wniknąć w tajniki warsztatu poetyckiego Mili Elin, da jednocześnie asumpt do nowych interpretacji jej utworów. Umożliwi również poszerzenie horyzontu refleksji krytycznoliterackiej w dyskursie feministycznym i awangardowym".

Książka dostępna jest w sklepie Wydawnictwa UPH.