Aktualności

tytulowe

JM Rektor prof. dr hab. Mirosław Minkina i Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza Pani Ewa Dmowska podpisali umowę o współpracy naukowo-dydaktycznej. W ramach umowy, UPH obejmie patronatem klasy o profilu humanistycznym i zbliżonym profilu kształcenia; uczniowie wezmą udział w lekcjach akademickich (wykładach, ćwiczeniach) z wykładowcami UPH oraz będą mogli uczestniczyć w projektach naukowo-badawczych realizowanych w naszym Instytucie Językoznawstwa i Literaturoznawstwa. Umowa będzie realizowana przez Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa.

W uroczystości uczestniczyła Pani Iwona Bednarczyk - Wicedyrektor I Liceum Ogólnokształcącego oraz Pani Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych dr hab. Beata Walęciuk-Dejneka, prof. uczelni, Pan dr hab. Sławomir Sobieraj, prof. uczelni - Dyrektor Instytutu Językoznawstwa i Literaturoznawstwa oraz Pani dr Beata Gałek - Rzecznik Prasowy UPH.