Aktualności

Monografia autorstwa Eleny Koriakowcewej, prof. UPH w Siedlcach, traktuje o aktualnych problemach współczesnego stanu i dynamiki rozwoju słowotwórstwa i słownictwa słowiańskiego – przede wszystkim rosyjskiego, polskiego i czeskiego – w ujęciu porównawczym. Wybór tematu monografii nie był przypadkowy i został podyktowany tym, że na jakościowe zmiany w językach etnicznych i odzwierciedlenie w nich obrazu globalizującego się świata najszybciej i najwyraźniej reaguje “intelektualna”, abstrakcyjna część słownictwa. Tworzenie rzeczowników abstrakcyjnych, przede wszystkim – nomina actionis – pozwala na świadomą kontrolę nad procedurami kognitywnymi, w tym także – nad wyborem środków słowotwórczych z repertuaru języka ojczystego, nad użyciem formantów zapożyczonych w zależności od sytuacji społeczno-kulturowej lub od uwarunkowanej nią mody językowej. Autorka udowadnia, że badanie neoderywatów powinno być związane z analizą aktywnych międzykulturowych i międzyjęzykowych kontaktów, mających miejsce w warunkach globalizacji, “globanglizacji” i “eurolatynizacji”, więc w tym celu przeprowadza kompleksową analizę modeli słowotwórczych, opartą na bogatym materiale leksykalnym.

Monografia „Nomina actionis: ewolucja peryferyjnych kategorii słowotwórczych w dobie globalizacji” jest ważną pozycją dla slawistów-lingwistów i to nie tylko dla tych, którzy badają rozwój słowotwórstwa. Rozpatrywane przez Koriakowcewą neoderywaty traktowane są jako jednostki leksykalne – autorka bierze pod uwagę nie tylko ich znaczenie realne, ale rozważa także ich kontekst pragmatyczny. Można zatem powiedzieć, że jest to warta uwagi propozycja analizy leksyki w perspektywie historycznej, ukierunkowana oczywiście na zagadnienie natury słowotwórczej.

Z recenzji wydawniczej dra hab. Ludwiga Selimskiego, prof. em. UŚ

Koriakowcewa Nomina actionis Okładka11

Elena Koriakowcewa, Nomina actionis: ewolucja peryferyjnych kategorii słowotwórczych
w dobie globalizacji
.
Wydawnictwo Naukowe UPH w Siedlcach, 2021,
170 stron, ISBN 978-83-66541-56-5


 

Czy warto studiować logopedię w UPH w Siedlcach?

Zdecydowanie TAK!

- Dlaczego?

Dowiesz się, oglądając rozmowę ze studentami siedleckiej logopedii.

Studiuj logopedię z nami – UPH w Siedlcach!

ZACHĘCAMY I ZAPRASZAMY!!!

logopedia1
 

Książki Ludowy obraz kobiety i Wizerunki kobiet w kulturze ludowej

 Monografia „Ludowy obraz kobiety – perspektywa inności” dr hab. Beaty Walęciuk-Dejneki, prof uczelni, Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych, stała się inspiracją do powstania wystawy „Wizerunek kobiet w kulturze ludowej”. Inicjatorem przedsięwzięcia jest Związek Naukowców Polaków Litwy, współpracujący z dr Walentyną Krupowies, literaturoznawczynią z Instytutu Językoznawstwa i Literaturoznawstwa. „Wystawa zupełnie inna niż dotychczasowe, bo to jest połączenie świata naukowego, literackiego z dziecięcą wyobraźnią" - stwierdziła entuzjastycznie Monika Urbanowicz, Dyrektor Muzeum im. ks. Prałata Józefa Obrembskiego w Mejszagole, kurator wystawy. Autorami przedstawionych prac są uczniowie szkół podstawowych rejonu wileńskiego: w ich twórczości możemy podziwiać rozmaite postacie kobiet ze słowiańskiego kręgu ludowego: rusałki, dziwożony, znachorki, szeptuchy... Wystawie towarzyszy skierowana do uczniów oraz nauczycieli tematyczna publikacja opracowana przez dr Walentynę Krupowies na podstawie książki Pani Dziekan, bogato zilustrowana reprodukcjami ilustracji dzieci.

Wystawę w Centrum Kultury w Mejszagole można oglądać do końca czerwca. Wkrótce będzie dostępna także w wersji internetowej.

Na temat wystawy ukazał się materiał w TVP Wilno - można obejrzeć go pod tym linkiem: https://wilno.tvp.pl/53968939/wystawa-wizerunek-kobiet-w-kulturze-ludowej-w-mejszagole

Rusałka. Ieva Likšaitė, Duksztańska Szkoła Podstawowa,  grupa wczesnoszkolna, 5 lat

Rusałka. Ieva Likšaitė, Duksztańska Szkoła Podstawowa,
grupa wczesnoszkolna, 5 lat