Aktualności

1

Z radością informujemy, że nasz wniosek złożony w konkursie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu przygotowawczego do podjęcia studiów w Polsce w roku akademickim 2019/2020 otrzymał pozytywną ocenę i tym samym Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach znalazł się po raz pierwszy wśród uczelni, które organizują i przeprowadzają tzw. „zerówki” dla stypendystów rządu polskiego.

Roczny kurs przygotowawczy do studiów w Polsce dla stypendystów strony polskiej, powszechnie zwany „rok zerowy” lub „zerówka”, ma na celu przede wszystkim podniesienie kompetencji w zakresie znajomości języka polskiego (w ramach wszystkich sprawności) oraz przekazanie nowej i uzupełnienie posiadanej wiedzy z przedmiotów kierunkowych na wybranych przez kandydatów kierunkach studiów w Polsce. Ponadto - celem kursu - jest również przybliżenie obcokrajowcom Polski, jej historii i kultury. Stąd w programie kursu obowiązkowo znajdują się następujące zajęcia i działania: lektorat języka polskiego, w tym specjalistycznego, zajęcia z przedmiotów kierunkowych na studia, blok zajęć z wiedzy o Polsce, w tym zajęcia prowadzone w trakcie wycieczek, wizyt w muzeach lub obiektach zabytkowych, filmy, przedstawienia teatralne, a ponadto spotkania i wyjazdy integracyjne, wycieczki krajoznawcze po regionie i Polsce.

Koordynatorem projektu i kierownikiem kursu jest dr hab. Beata Walęciuk-Dejneka, profesor uczelni. Projekt realizowany będzie przez Ośrodek Języka Polskiego i Kultury Polskiej, Instytut Polonistyki i Neofilologii oraz Dział Nauki w Współpracy z Zagranicą.

 

DSC 1173

6 sierpnia 2019 w Rektoracie Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego odbyła się druga tego lata uroczysta inauguracja Letniego kursu języka i kultury polskiej Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Wzorem poprzednich edycji, przez cztery tygodnie sierpnia (od 1.08 do 29.08), studenci z całego świata będą uczyć się języka polskiego i poznawać polską kulturę. Zajęcia z lektoratu języka polskiego odbywają się codziennie od 10.00 do 15.30 lub 16.30, natomiast popołudniami, wieczorami i w niektóre dni weekendu uczestnicy poznają miasto, okolice i Polskę. Program kulturalny uwzględnia zwiedzanie m.in.: Warszawy, Treblinki, Woli Okrzejskiej, Woli Gułowskiej, Dąbrowy, wielokulturowego szlaku Podlasia, czy szlaku dworków i pałaców. Studenci uczą się też polskich piosenek, tańców, a w czasie wolnym korzystają z uroków siedleckiego zalewu.

W tegorocznym kursie sierpniowym uczestniczy ponad 60 studentów z następujących krajów: Azerbejdżan, Belgia, Białoruś, Brazylia, Bułgaria, Chiny, Chorwacja, Francja, Gruzja, Indonezja, Japonia, Macedonia, Maroko, Niemcy, Rosja, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Stany Zjednoczone, Tajlandia, Tajwan, Turcja, Ukraina, Wielka Brytania.

Koordynatorem i kierownikiem kursu jest dr hab. Beata Walęciuk-Dejneka, profesor uczelni. Nad przebiegiem programu kulturalnego czuwa mgr Tadeusz Goc.

Kurs podlega merytorycznie pod Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą, pod Prorektora ds. Nauki: dr. hab. Mirosława Minkinę, profesora uczelni.

GALERIA