Aktualności

W dniu 19 kwietnia br. w Szkole Podstawowej nr 4 w Siedlcach odbyło się uroczyste podsumowanie XI edycji Dyktanda Siedleckiego. Tegoroczne Dyktando Siedleckie zostało objęte Honorowym Patronatem przez Prezydenta Miasta Siedlce Andrzeja Sitnika, Dyrektora Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach Adama Skupa oraz Jego Magnificencję Rektora prof. dr hab. Mirosława Minkinę. 

Nagrody laureatom wręczali: Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych dr hab. Beata Walęciuk-Dejneka, prof. uczelni, Dyrektor Instytutu Językoznawstwa i Literaturoznawstwa dr hab. Sławomir Sobieraj, prof. uczelni, Prezydent Miasta Siedlce Andrzej Sitnik, Dyrektor Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach Adam Skup.Wydarzenie uświetniły występy artystyczne. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny reprezentowała Natalia Parapura studentka kierunku Filologia polska, która zaśpiewała dwie piosenki.

Galeria zdjęć 

Dziekan WNH, dyrektor IJIL oraz zwycięzcy dyktanda pozują do zdjęcia 

19 kwietnia dr. Oksana Blashkiv przeprowadziła wykład nt. "Dmytro Czyżewski oraz Amerykańska slawistyka lat 1950"; w ramach seminarium z dziejów polskiej sowietologii w okresie zimnej wojny. Spotkanie odbyło się w ramach projektu NCN pt. Rozproszone sieci eksperckie: emigracyjne losy i twórczość sowietologów z Polski w okresie zimnej wojny (nr 2021/41/B/HS3/01944), realizowanego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim przez prof. Sławomira Łukasiewicza, prof. Mirosława Filipowicza i dr. Oleksandra Avramchuka.

dr Blashkiv prowadzi wykład -zrzut ekranu

W dniach 13-17.04.2023 r. mieliśmy przyjemność gościć Panią Doktor Judit Szitó z Kodolanyi Janoś University (Węgry). W ramach wymiany kadry akademickiej (Program Erasmus +), Pani Doktor przeprowadziła cykl zajęć dydaktycznych ze studentami kierunku Filologia. Ponadto Pani Doktor Judit Szitó promowaławyjazdy w ramach projektu Erasmus + do Kodolanyi Janoś University w Budapeszcie wśród studentów Instytutu Językoznawstwa i Literaturoznawstwa.

Photo 1   Photo 3