Komunikat

w sprawie zasad wypłaty świadczeń świąteczno-noworocznych w 2022 roku z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych UPH.

W dniu 15.11.2022 r. zawarte zostało porozumienie pomiędzy:

Rektorem – prof. dr hab. Mirosławem Minkiną a Związkami Zawodowymi działającymi w UPH w sprawie wypłacenia świadczeń świąteczno-noworocznych ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych UPH. Zgodnie z powyższym porozumieniem:

 1. Uprawnionymi do świadczenia są:

 2. pracownicy UPH zatrudnieni na dzień 1 grudnia 2022 r.

 3. pracownicy, którzy rozpoczęli zatrudnienie pomiędzy 2 a 31 grudnia 2022 r.;

 4. pracownicy, którzy w 2022 roku rozwiązali stosunek pracy w związku

  z przejściem na emeryturę lub rentę;

 5. Świadczenie nie przysługuje osobom, które przebywają na urlopach bezpłatnych, z wyjątkiem urlopów wychowawczych.

 6. Świadczenie dla pracowników, którzy skorzystali z dopłaty do wypoczynku w 2022 roku, przyznane będzie po wcześniejszym złożeniu wniosku przez pracownika stanowiącego załącznik nr 2 do porozumienia.

 7. Wysokość świadczenia będzie zróżnicowana w zależności od średniego miesięcznego przychodu na jednego członka rodziny w roku kalendarzowym 2021 wykazanym we wniosku o dopłatę do wypoczynku.

 8. Pracownicy, którzy nie składali wniosków o dopłatę do wypoczynku wczasowego otrzymają świadczenie po uprzednim złożeniu wniosku o jego wypłatę stanowiącego załącznik nr. 3 do porozumienia. Średni miesięczny przychód na jednego członka rodziny powyższych pracowników zostanie ustalony na zasadach, które obowiązują przy wypłacie dopłat do wypoczynku.

 9. Świadczenia zostaną wypłacone w formie pieniężnej.

Tabela wysokości świadczeń świąteczno-noworocznych w 2022 roku z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Osoby uprawnione  Przychód na członka rodziny – brutto w zł w 2021 roku  Kwota dopłaty brutto w zł 
Pracownicy

w tym :

1.zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy

2. przebywający na urlopach wychowawczych

 do 2.400  1.300
 od 2.401 do 3.100  1.270
 od 3.101 do 3.900  1.240
 od 3.901 do 4.800 1.210
od 4.801 do 5.800  1.180
powyżej 5.800  1.150

Wnioski o świadczenia świąteczno-noworoczne pocztą elektroniczną wysyłamy na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w formie papierowej pocztą wewnętrzną.


Załącznik nr 2: wniosek o świadczenie świąteczne (dla pracowników którzy skorzystali z dopłaty do wypoczynku wczasowego) z ZFŚS
Załącznik nr 3: wniosek o świadczenie świąteczne (dla pracowników którzy nie skorzystali z dopłaty do wypoczynku wczasowego) z ZFŚS

Szanowni Państwo

Pracownicy, Doktoranci i Studenci,

w związku z aktualną sytuacją geopolityczną, której następstwem jest trwający na świecie kryzys energetyczny, realizując obowiązek wynikający z art. 37 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2127 ze zm.), zwracam się z prośbą o  przyjęcie i wdrożenie następujących zasad racjonalnego gospodarowania energią cieplną i elektryczną:

 • wyłączanie oświetlenia przed opuszczeniem pomieszczeń i korzystanie z oświetlenia miejscowego;
 • wykorzystywanie w maksymalnym stopniu światła naturalnego;
 • ograniczenie używania oświetlenia w częściach wspólnych;
 • wyłączanie komputerów osobistych i innych urządzeń elektronicznych (w tym listew zasilających) po zakończeniu pracy;
 • racjonalne korzystanie z urządzeń AGD;
 • rezygnacja z korzystania ze zbędnych urządzeń elektrycznych, takich jak podgrzewacze powietrza;
 • racjonalne ustawianie temperatury w pomieszczeniach;
 • zakręcanie termostatów podczas wietrzenia pomieszczeń;
 • zakręcanie termostatów przed planowaną dłuższą przerwą w pracy (w tym przed weekendem);
 • niezasłanianie i niezastawianie urządzeń pomiarowych, grzewczych i chłodniczych.

Liczę na Państwa współpracę w tej ważnej sprawie. Jestem głęboko przekonany, że codzienny wysiłek każdego z Nas przyczyni się do optymalizacji zużycia nośników energii i korzystnie wpłynie na środowisko naturalne.

REKTOR

prof. dr hab. Mirosław Minkina

 


ZARZĄDZENIE Nr 79/2022 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO
w Siedlcach z dnia 30 czerwca 2022 roku 

w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2022/2023

 


ZARZĄDZENIE Nr 80/2022 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGOREKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO
w Siedlcach z dnia 1 lipca  2022 roku

zmieniające Zarządzenie Rektora Nr 93/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

logo UPH

W odpowiedzi na wyzwania jakie stawia rewolucja informacyjna i współczesne trendy marketingowe Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach wdraża nowy system identyfikacji wizualnej.
Nowe logo Uniwersytetu jest oparte na siatce, stworzonej na bazie starego elementu, antycznych filarów, które odnoszą się do jakości, a przede wszystkim są symbolem, z którym identyfikujemy uczelnię w przestrzeni publicznej. W nowym znaku zawarliśmy symbol Biretu - odwołujący się do rozpoczęcia i ukończenia studiów oraz  Dach, dający nam poczucia bezpieczeństwa i zaufanie. Tarcza symbolizuje zwycięstwo i interdyscyplinarność uczelni. W sygnecie zawarte są także litery tworzące akronim nazwy uczelni. Bez studentów uczelnia byłaby tylko budynkiem, dlatego w tarczę wpisana jest Twarz - studenta, nauczyciela i pracownika.
Odświeżona tożsamość wizualna UPH nawiązuje do przeszłości, akcentuje ważne dla nas wartości i wprowadza Uczelnię w nowe środowisko informacyjne i edukacyjne.

Logo UPH i nazwa uczelni w językach obcych (link).

Prezentacja logo UPH (link).

Podkategorie