logo UPH

W odpowiedzi na wyzwania jakie stawia rewolucja informacyjna i współczesne trendy marketingowe Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach wdraża nowy system identyfikacji wizualnej.
Nowe logo Uniwersytetu jest oparte na siatce, stworzonej na bazie starego elementu, antycznych filarów, które odnoszą się do jakości, a przede wszystkim są symbolem, z którym identyfikujemy uczelnię w przestrzeni publicznej. W nowym znaku zawarliśmy symbol Biretu - odwołujący się do rozpoczęcia i ukończenia studiów oraz  Dach, dający nam poczucia bezpieczeństwa i zaufanie. Tarcza symbolizuje zwycięstwo i interdyscyplinarność uczelni. W sygnecie zawarte są także litery tworzące akronim nazwy uczelni. Bez studentów uczelnia byłaby tylko budynkiem, dlatego w tarczę wpisana jest Twarz - studenta, nauczyciela i pracownika.
Odświeżona tożsamość wizualna UPH nawiązuje do przeszłości, akcentuje ważne dla nas wartości i wprowadza Uczelnię w nowe środowisko informacyjne i edukacyjne.

Logo UPH i nazwa uczelni w językach obcych (link).

Prezentacja logo UPH (link).

Zarządzenie Rektora Nr 146 z dnia 16 grudnia  2021 r. w sprawie nowej organizacji roku akademickiego

Witajcie na UPH! Rozpoczynamy nowy rok akademicki 2021/2022.

Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was przewodnik (link), który będzie źródłem przydatnych informacji szczególnie dla tych z Was, którzy rozpoczynają swoją przygodę ze studiami. Znajdziecie w nim wiele praktycznych wskazówek, ważne adresy i linki do stron internetowych.

Życzymy Wam wielu sukcesów i przyjemności ze studiowania!

Przewodnik dla studentów 1 roku

mając na uwadze rekomendacje Ministra Edukacji i Nauki informuję, że kształcenie w roku akademickim 2021/2022
w Naszej Uczelni, we wszystkich jego formach będzie odbywało się w trybie stacjonarnym
(w siedzibie Uczelni).

Wszystkie zajęcia dydaktyczne będą odbywały się z zachowaniem reżimu sanitarnego, z uwzględnieniem decyzji, zaleceń i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

W uzasadnionych przypadkach, od kształcenia w trybie stacjonarnym mogą być wprowadzone wyjątki - w celu zapewnienia bezpieczeństwa studentom, doktorantom i pracownikom uczelni. W tym zakresie będę podejmował odrębne decyzje, informując o tym wspólnotę Uniwersytetu.

Rektor
prof. dr hab. Mirosław Minkina

Podkategorie