mając na uwadze rekomendacje Ministra Edukacji i Nauki informuję, że kształcenie w roku akademickim 2021/2022
w Naszej Uczelni, we wszystkich jego formach będzie odbywało się w trybie stacjonarnym
(w siedzibie Uczelni).

Wszystkie zajęcia dydaktyczne będą odbywały się z zachowaniem reżimu sanitarnego, z uwzględnieniem decyzji, zaleceń i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

W uzasadnionych przypadkach, od kształcenia w trybie stacjonarnym mogą być wprowadzone wyjątki - w celu zapewnienia bezpieczeństwa studentom, doktorantom i pracownikom uczelni. W tym zakresie będę podejmował odrębne decyzje, informując o tym wspólnotę Uniwersytetu.

Rektor
prof. dr hab. Mirosław Minkina