logo UPH

W odpowiedzi na wyzwania jakie stawia rewolucja informacyjna i współczesne trendy marketingowe Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach wdraża nowy system identyfikacji wizualnej.
Nowe logo Uniwersytetu jest oparte na siatce, stworzonej na bazie starego elementu, antycznych filarów, które odnoszą się do jakości, a przede wszystkim są symbolem, z którym identyfikujemy uczelnię w przestrzeni publicznej. W nowym znaku zawarliśmy symbol Biretu - odwołujący się do rozpoczęcia i ukończenia studiów oraz  Dach, dający nam poczucia bezpieczeństwa i zaufanie. Tarcza symbolizuje zwycięstwo i interdyscyplinarność uczelni. W sygnecie zawarte są także litery tworzące akronim nazwy uczelni. Bez studentów uczelnia byłaby tylko budynkiem, dlatego w tarczę wpisana jest Twarz - studenta, nauczyciela i pracownika.
Odświeżona tożsamość wizualna UPH nawiązuje do przeszłości, akcentuje ważne dla nas wartości i wprowadza Uczelnię w nowe środowisko informacyjne i edukacyjne.

Logo UPH i nazwa uczelni w językach obcych (link).

Prezentacja logo UPH (link).