ZARZĄDZENIE Nr 80/2022 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGOREKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO
w Siedlcach z dnia 1 lipca  2022 roku

zmieniające Zarządzenie Rektora Nr 93/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach