Od 2013 r. Instytut ma swoją siedzibę w nowym gmachu przy ulicy Żytniej 39.

Dyrekcja, Sekretariat oraz pomieszczenia dla pracowników znajdują się na III piętrze budynku 

  • pokój 3.40 - Dyrektor Instytutu

  • pokój 3.25 - Zastępca Dyrektora Instytutu

  • pokój 3.41 - Sekretariat Instytutu

  • pokóje pracownicze: 3.16 oraz od 3.30 do 3.39

Studenci Instytutu  kształcą się w nowym gmachu Wydziałów Nauk Humanistycznych i Społecznych, który jest jednym z najnowocześniejszych w tym regionie. Na część dydaktyczną  składają się przestrzenne, klimatyzowane sale, w tym: dwudzielna aula, (sala audytoryjna – 398 miejsc z możliwością podziału na dwa mogące odrębnie funkcjonować audytoria, o ilości 150 i 248 miejsc; sala wykładowa na 116 miejsc i 6 sal wykładowych po 60 miejsc; sale seminaryjne – 27 sal, w tym labolatorium fonetyczne do nauki jezyków obcych (łącznie wszystkie sale ćwiczeniowe na 743 miejsca), a także pracownie komputerowe. 

W budynku obok zlokalizowana jest Biblioteka Główna wraz z czytelniami specjalistycznymi - jest największą w regionie biblioteką naukową o charakterze publicznym. Biblioteka jest jednostką uczelnianą zaspokajającą potrzeby pracowników i studentów wszystkich jednostek organizacyjnych Uczelni, w zakresie dostępu do zasobów naukowych i dydaktycznych. Wraz z bibliotekami specjalistycznymi tworzy system biblioteczno-informacyjny Uczelni.

Łączna ilość miejsc dydaktycznych w salach wykładowych, seminaryjnych i audytoriach wynosi ponad 1600. Sale dydaktyczne wyposażone są w nowoczesny sprzęt audiowizualny, który pozwala na prowadzenie zajęć z zastosowaniem środków multimedialnych.

 

Galeria zdjęć budynku wydziału

 

 zdjęcia z Podlasie24, oficjalnej strony miasta Siedlce,