Centrum Diagnozy i Terapii Logopedycznej został otwarty w roku 2017 przy Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. Ośrodek ten działa na zasadach komercyjnych, zgodnie z regulaminem, który jest dostępny w siedzibie Centrum w Siedlcach.

Celem tej placówki jest nie tylko prowadzenie diagnozy i terapii zaburzeń mowy i komunikacji, ale także organizacja szkoleń i warsztatów w tym zakresie.

W Centrum przyjmują wykwalifikowani logopedzi, którzy jednocześnie są pracownikami Ośrodka Logopedycznego oraz pracownikami badawczo-dydaktycznymi UPH w Siedlcach. W skład kadry Centrum wchodzą również specjaliści spoza uczelni.

W poradni stosuje się najnowsze metody terapeutyczne: metodą Indywidualnej Stymulacji Słuchu dr. Johansena oraz metodą Warnkego – opracowaną dla potrzeb osób ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu.

Oferta Centrum adresowana jest do klientów indywidualnych oraz do zorganizowanych odbiorców: żłobków, przedszkoli, szkół itp. Z usług ośrodka mogą skorzystać osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie wraz z opiekunem prawnym.

Terapia prowadzona jest w dobrze wyposażonym gabinecie logopedycznym mieszczącym się w Domu Studenta nr 4 przy ul. Żytniej 17/19.

Usługi świadczone przez Centrum są odpłatne. Sesje terapeutyczne odbywają się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania. Jedna sesja terapeutyczna trwa 45 minut. Kiedy pacjent nie może uczestniczyć danego dnia w spotkaniu terapeutycznym, powinien powiadomić Centrum o nieobecności z minimum jednodniowym wyprzedzeniem.

 

Skład osobowy pracowników Centrum:

dr Natalia Sosnowska – kierownik, terapia neurologopedyczna, zajęcia z dykcji i emisji głosu

dr dr Aldona Kocyła-Łukasiewicz – diagnoza i terapia wg Metody Johansena oraz terapia neurologopedyczna

mgr Adrianna Urban-Madziar – terapia neurologopedyczna oraz diagnoza i terapia zaburzeń przetwarzania słuchowego

mgr Ewa Dzięcioł-Chlibiuk – terapia logopedyczna oraz diagnoza i terapia wg Metody Warnkego

 

Od roku 2019 Centrum znajduje się w strukturze Wydziału Nauk Humanistycznych.