Pracownicy Instytutu Językoznawstwa i Literaturoznawstwa

  

Pracownicy Instytutu Językoznawstwa i Literaturoznawstwa

l.p. 

Językoznawcy

Literaturoznawcy

1

prof. dr hab. Stanisław Grabias

dr hab. Andrzej Borkowski, prof. uczelni

2 prof. dr hab. Aleksander Kiklewicz  dr hab. Roman Bobryk, prof. uczelni 

3

dr hab. Elena Koriakowcewa, prof. uczelni

dr Edward Colerick, prof. uczelni

4

dr hab. Alina Maciejewska, prof. uczelni 

dr hab. Elżbieta M. Kur, prof. uczelni 

5

dr hab. Beata Żywicka

dr hab. Sławomir Sobieraj, prof. uczelni 

6

dr Agnieszka Kijak

dr hab. Beata Walęciuk-Dejneka, prof. uczelni 

7

dr Bartłomiej Biegajło

dr hab. Ludmiła Mnich, prof. uczelni

8

dr n. med. Jerzy Barycki

 dr hab. Joanna Stolarek

9

dr Katarzyna Cybulska-Gómez de Celis

dr Oksana Blashkiv

10

dr Joanna Kolbusz-Buda

dr Kristina Vorontsova 

11

dr Marta Krakowiak 

dr Renata Bryzek 

12

dr Aldona Kocyła-Łukasiewicz

dr Switlana Hayduk 

13

dr Katarzyna Mroczyńska 

dr Marek Jastrzębski

14

 dr Agnieszka Rzepkowska

dr Katarzyna Kozak  [eng]

15

dr Iwona Świątczak-Wasilewska

dr Ewa Kozak

16

dr Natalia Sanżarewska-Chmiel 

dr Walentyna Krupowies

17

dr Magdalena Wieczorek 

dr Marcin Pliszka
18 dr Jarosław Wiliński  dr Adriana Pogoda-Kołodziejak 
19 dr Elżbieta Zaniewicz dr Maxim Shadurski 
20 dr Sofia  Kamińska dr Barbara Stelingowska 

21

dr Magdalena Tomaszewska

mgr Barbara Bandzarewicz

22

mgr Ewa Dzięcioł-Chlibiuk 

 

23

mgr Izabella Leśniczuk

 

24

mgr Monika Olędzka

 

25

mgr Kamila Bigos

 

26

mgr Paulina Bożuta

 

 

Pracownicy dydaktyczni

Pracownicy dydaktyczni

l.p. 

Pracownicy dydaktyczni

1

dr Iwona Czyżak 

2

dr Rafał Kozak 

3

 lek. med. Jarosław Dmowski

4

mgr Dorota Krasuska

5

mgr Ilona Klewek 

6

mgr Magdalena Toczyska

7 mgr Adrianna Urban
8 mgr Marcin Sankowski
9 mgr Magdalena Ślusarczyk