Pracownicy Instytutu Językoznawstwa i Literaturoznawstwa w roku akademickim 2022/2023
l.p. 
Językoznawcy
 
Literaturoznawcy
1
1
2
prof. dr hab. Aleksander Kiklewicz
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
dr Sofia  Kamińska
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
 
 
22
 
 
23

 

Pracownicy dydaktyczni

Pracownicy dydaktyczni

l.p. 

Pracownicy dydaktyczni

1
2
3
4
5
6
7
8
mgr Monika Polak
9
mgr Agnieszka Duk
10