dr hab. Beata Walęciuk-Dejneka, prof. Uczelni

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

https://orcid.org/0000-0002-6034-5129

stanowisko: profesor uczelni

Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa

Ośrodek Języka Polskiego i Kultury Polskiej

 


WYKSZTAŁCENIE I KWALIFIKACJE

1995 – magister filologii polskiej Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

2002 – doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa ze specjalnością folklorystyczną

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

2016 – doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

2010 - studia podyplomowe Collegium Civitas i Instytutu Sztuki PAN w Warszawie w ramach ścieżki: "Historia Sztuki. Perspektywa społeczna i polityczna".

2007 – ukończenie „Kursu przygotowawczego dla kandydatów na lektorów zagranicznych języka polskiego jako obcego” Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

lektor języka polskiego jako obcego


PEŁNIONE FUNKCJE:

od 2018 roku ekspert Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w trzech programach: Programy dla studentów; Promocja uczelni za granicą; Mobilność krótkookresowa.

2018 ekspert w Interdyscyplinarnym zespole do spraw projektów, zgłaszanych w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”, powołanego przez Ministra właściwego ds. nauki - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

od 2018 roku opiekun merytoryczny stażystów i koordynator programu Polskiego Komitetu ds. UNESCO na stypendia badawcze dla młodych naukowców z zagranicy

od 2016 roku członek Rady Naukowej „Czasopisma Naukowego Instytutu Studiów Kobiecych”, Białystok.


GRANTY I PROJEKTY NAUKOWE:

2007-2009 grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (KBN) nr N 103 032 32/1622; „Wanda – narodziny romantycznego imaginarium słowiańskiego w kontekście badań literaturoznawczych, antropologicznych i folklorystycznych, realizowany w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie;

wykonawca w projekcie:

2013-2018 projekt Narodowego Programu Humanistyki, realizowany w Instytucie Badań Literackich PAN w Warszawie – „Archiwa kobiet: piszące” (nr 0087/NPRH2/H11/81/2013).

wykonawca w projekcie:

2016-2017 grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność upowszechniającą naukę (DUN), moduł Umiędzynarodowienie 3a); „stworzenie anglojęzycznej wersji publikacji Ludowy obraz kobiety - perspektywa inności. Folklor i literatura"(Decyzja nr 807/P-DUN/2016); kwota przyznana: 13.156 pln (kierownik projektu).


MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY DYDAKTYCZNE:

2019/2020 „Kurs przygotowawczy do podjęcia studiów w Polsce w roku akademickim 2019/2020” Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, organizowany i realizowany w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach

czas trwania: 1.10.2019-30.06.2020

kwota: 472 932 pln.

koordynator projektu i kierownik kursu

inne:

Letni Kurs Języka i Kultury Polskiej

NAWA

174 120,84 zł

1-29.07.2018

Letni Kurs Języka i Kultury Polskiej

NAWA

137 543,20 zł

1-22.08.2018

Kurs języka polskiego i kultury polskiej

MSZ

81 243,51 zł/ 20 000 Euro

17-30.08.2018

Szkoła Letnia Języka Polskiego i Kultury Polskiej

MNiSW/BUWiWM

174 940, 0 zł

3-30.07.2017

Kurs języka polskiego i kultury polskiej

MSZ

20 000 Euro

1-14.08.2017

We wszystkich projektach – kierownik kursu i koordynator projektu

Ponadto w latach:

- 2014, 2015, 2016 realizowane były następujące projekty Ministerstwa Spraw Zagranicznych:

obóz polonijny, kursy języka polskiego i kultury polskiej dla młodzieży polonijnej  (realizacja zadania publicznego: Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2014 roku, w 2015, w 2016). Tematy projektów: Z Polską na Ty – lato w Uniwersytecie (2014), Ach ten język polski – uniwersytecki kurs polszczyzny (2015) oraz „Polski – dodaj do Ulubionych”: uniwersytecki kurs polszczyzny (2016).

We wszystkich projektach – kierownik kursu i koordynator projektu

- 2015-2018 – kursy języka polskiego i kultury polskiej, organizowane przy współpracy Konsulatu Generalnego RP w Charkowie na Ukrainie.

We wszystkich projektach – kierownik kursu i koordynator projektu

- w latach 2008-2016 realizowane były granty Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej: Szkoły Letnie języka i Kultury Polskiej.

We wszystkich projektach – kierownik Szkoły i koordynator projektu


CZŁONKOSTWO W TOWARZYSTWACH NAUKOWYCH

- członek zarządu IOV (Międzynarodowej Organizacji Sztuki Ludowej, Sekcja Polska) - 1997

- członek PTL (Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, oddział Warszawa) - 1998

- członek TLiAM (Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza, Warszawa) - 2002

- członek Komisji Historii Kobiet (Warszawa) - 2011

- członek Instytutu Studiów Kobiecych (Białystok) – 2012


NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

nagrody indywidualne III stopnia Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach:

2009/2010 za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej

2013/2014 za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej

2014/2015 za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej

2015/2016 za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej

2016/2017 za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, w tym za największe osiągnięcia naukowe;