Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

https://orcid.org/0000-0001-7034-0631

Ośrodek Logopedyczny, Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa UPH w Siedlcach

 


WYKSZTAŁCENIE I KWALIFIKACJE 

 

2005 – 2010  - magister filologia polskiej (Akademia Podlaska w Siedlcach; specjalność: nauczycielska i edytorska)2009 – 2011 – logopeda (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Podyplomowe Studia z zakresu Logopedii)2018 - otwarcie przewodu doktorskiego w zakresie językoznawstwa na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego (temat pracy: Narracja w głuchocie na podstawie wypowiedzi niesłyszących studentów).2018 – studia podyplomowe Neurologopedia z Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju Dziecka (UPH w Siedlcach)

Dodatkowe kwalifikacje

2009-2010 - Kurs języka miganego I-ego i II-ego stopnia (UPH w Siedlcach)

21-22.03.2015 r.  - Kurs podstawowy z Metody Warnkego

19-20.03.2016 r.- Kurs rozwijający z Metody Warnkego (zdobycie uprawnień do bycia terapeutą Metody Warnkego)


GRANTY I PROJEKTY  

 

Ekspert ds. merytorycznych w projekcie „Rozwój kompetencji studentów logopedii UPH w Siedlcach” (Nr umowy: POWR.03.01.00-00-K235/15) realizowanym w ramach Programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (05.02.2017 r. – 30.05.2018 r.).


CZŁONKOSTWO W TOWARZYSTWACH NAUKOWYCH

 

- członek Polskiego Towarzystwa Logopedycznego (od 2017 roku pełnienie funkcji wiceprezesa w Siedleckim Oddziale PTL)

- członek zarządu Towarzystwa Kultury Języka (odział siedlecki)


INNE

 

- Opieka naukowa nad kołem naukowym - Koło Naukowe Osób z Wadą Słuchu „Knows Surditas” - do niedawna jedynego w Polsce. Wyznaczone wraz ze studentami niesłyszącymi cele działalności to: zapewnienie wsparcia i pomocy osobom z wadą słuchu w funkcjonowaniu w świecie dźwięków oraz zapewnienie wsparcia i pomocy osobom słyszącym w kontaktach z osobami niesłyszącymi, przełamywanie barier komunikacyjnych i stereotypów na temat możliwości komunikacyjnych, umiejętności społecznych osób niedosłyszących i niesłyszących.

- Działalność w Studenckiej Poradni Logopedycznej UPH w Siedlcach – terapia dzieci i osób z wadami słuchu.

- Działalność w Centrum Diagnozy i Terapii Logopedycznej UPH w Siedlcach – logopeda i  terapeuta Metody Warnkego.

- Udział w licznych konferencjach naukowych oraz warsztatach i szkoleniach z zakresu logopedii.