dr hab. Antoni Czyż, prof. uczelni

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

tel. 602 515 562.

Strona www - ORCID:

https://orcid.org/0000-0001-6934-8169

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach,

Wydział Nauk Humanistycznych,

Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa, ul. Żytnia 39, 08-110 Siedlce.


WYKSZTAŁCENIE I KWALIFIKACJE (BIOGRAM NAUKOWY, INTELEKTUALNY):

Urodzony w Warszawie, gdzie mieszka - jako syn Jerzego i Janiny z Mickiewiczów. Jego rodzina pochodzi z Litwy.

Wykształcenie średnie:

– świadectwo dojrzałości (XVI LO im. Stefanii Sempołowskiej w Warszawie).

– Olimpiada Literatury i Języka Polskiego, laureat.

– Olimpiada Języka Łacińskiego i Kultury Antycznej, finalista.

Edukacja wyższa:

1979 - magister filologii polskiej (Uniwersytet Warszawski, specjalność na studiach: upowszechnianie kultury, praca celująca: na 5+, Promotor: prof. USW dr hab. Jadwiga Rytel).

Podyplomowe Studium Edytorsko-Tekstologiczne (Uniwersytet Warszawski, 1979), Międzywydziałowe Podyplomowe Studium Neolatynistyczne (Uniwersytet Łódzki, 1981).

Studium Teologii dla Świeckich (Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, 1985).

Rozwój naukowy:

1978 - debiut naukowy: artykuł naukowy.

1985 - doktor nauk humanistycznych, literaturoznawstwo (Uniwersytet Warszawski, Promotor: prof. UW dr hab. Jadwiga Rytel).

1986 - pierwsza książka edytorska: edycja naukowa tekstu literackiego.

1988 - pierwsza książka autorska: monografia.

1996 - doktor habilitowany nauk humanistycznych, literaturoznawstwo (Uniwersytet Śląski w Katowicach).

od 1998 - profesor nadzwyczajny [stanowisko] (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach [nazwa obecna uczelni]).


KIERUNKI BADAŃ:

Literaturoznawstwo - badające każdy, jak to określiła Stefania Skwarczyńska, sensowny twór słowny. 

Od początku uprawia historię literatury polskiej wszystkich epok, zwłaszcza epok dawnych, od średniowiecza do oświecenia, ale także wieku XX. Zajmuje go też literatura powszechna od antyku po współczesność - co nadaje często jego badaniom wymiar komparatystyczny, a osobno: teoria literatury, zwłaszcza genologia.

Pociągają go też badania interdyscyplinarne, zwłaszcza z pogranicza historii literatury i historii idei. Równoległe obszary fascynacji to, od początku, filozofia (tu: ontologia) i mistyka (tu: antropologia doświadczenia wewnętrznego oraz teologia mistyczna).

Osobne pasje intelektualne, z czasem badawcze, to sztuka filmowa (tu: kino autorskie) i muzyka, także malarstwo.

Swą metodologię określa jako literaturoznawstwo interdyscyplinarne -w toku pracy nad tekstem przyjmuje ergocentryzm, uznając świat wewnętrzny dzieła literackiego, zwłaszcza literatury pięknej, jako strukturę znaczeń wymagającą interpretacji, często egzystencjalnej, wysnutej z hermeneutyki.

Głosi niesprzeczność filologii i hermeneutyki.


KIERUNKI PRACY DYDAKTYCZNEJ I KSZTAŁCENIA KADR NAUKOWYCH:

Prowadził wykłady z historii literatury polskiej wszystkich epok, historii idei, tradycji antycznej i biblijnej, literatury powszechnej wszystkich epok, teorii literatury, filmoznawstwa, edytorstwa, także zajęcia z nauk pomocniczych i dziejów estetyki.

Prowadził też seminarium magisterskie z historii literatury polskiej wszystkich epok, także z teorii literatury, ujęte komparatystycznie i interdyscyplinarnie, otwarte na literaturę powszechną, filmoznawstwo oraz historię idei.

Osobno prowadzi seminarium doktorskie dla uczniów otwierających przewód doktorski na uprawnionych do tego uczelniach.

Magistrowie wypromowani:  ponad 200 osób (na 4 uczelniach).

Doktorzy wypromowani:  8 osób -

dr Cezary K. Święcki: Temat: Kultura umysłowa Płocka w epoce średniowiecza. Źródła zaginione i dochowane / Historia literatury i kultury polskiej: epoki dawne - średniowiecze. Mediewistyka /  Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa / 2000.

dr Renata Tarasiuk: Temat: Eseistyka Stanisława Przybyszewskiego wobec polskiego i europejskiego modernizmu / Historia literatury i kultury polskiej: modernizm, Młoda Polska. Komparatystyka. Historia idei /  Uniwersytet Śląski w Katowicach / 2006.

dr [dziś prof. nzw. dr hab.] Andrzej Borkowski: Temat: Narracje symboliczne Wacława Potockiego. Studia nad „Ogrodem nie plewionym” / Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie / Historia literatury i kultury polskiej: epoki dawne - barok. Komparatystyka / 2009.

dr Jacek Artur Jędrzejewicz: Temat: Luis Buñuel - uduchowiony ateista. Echa twórczego paradoksu / Literaturoznawstwo. Filmoznawstwo: historia sztuki filmowej, europejskie kino autorskie. Historia kultury. Historia duchowości / Uniwersytet Łódzki / 2010.

dr Ewa Borkowska: Temat: Liryka Wojciecha Bąka. Studia nad zapomnianym poetą / Historia literatury polskiej: wiek XX. Historia idei / Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie / 2011.

dr  Dominika Spietelun: Temat: Między biografią a kreacją artystyczną. Postacie kobiet w twórczości literackiej i plastycznej Witkacego / Historia literatury polskiej: wiek XX. Historia sztuki / Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu / 2011.

dr Mariola Krasuska: Temat: Egipskie autobiografie dostojników państwowych z czasów VII-XII dynastii jako gatunek literacki / Literaturoznawstwo. Historia literatury antycznej Teoria literatury. Genologia historyczna / Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II / 2012.

dr Marcin Pliszka: Temat: Sen w polskiej poezji barokowej. Od motywu do gatunku. / Historia literatury i kultury polskiej: epoki dawne - barok. Komparatystyka. Historia idei / Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie / 2012.


GRANTY I PROJEKTY:

Autorskie:

– Wyobraźnia metafizyczna dawnych i nowych dzieł.  Analizy i edycje tekstów

od średniowiecza i baroku po współczesność / Projekt zespołu badwczego na UPH, 2019 / Kierownik: prof. nzw. dr hab. Antoni Czyż.

– [Projekt grantu edytorskiego], 2019 / Złożony.

– [Projekt grantu badawczego], 2019 / W przygotowaniu.

Udział w cudzych:

Czytanie poetów polskiego oświecenia - Tomasz Kajetan Węgierski / Narodowe Centrum Nauki / Kierownik: prof. dr hab. Bożena Mazurkowa.


CZŁONKOSTWO W TOWARZYSTWACH NAUKOWYCH:

od 1979 - Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza.

od 1986 - Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie.

od 1996 - Polskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem XVIII.

od 1998 - Siedleckie Towarzystwo Naukowe.


NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

– Medal im. Komisji Edukacji Narodowej - za pracę w Komitecie Głównym Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

– Srebrny Medal za Długoletnią Służbę  - nadany przez Prezydenta RP, prof. Lecha Kaczyńskiego.

– Nagroda Rektora Uniwersytetu Warszawskiego - po uzyskaniu stopnia doktrora, 1985.

– Nagroda Ministra Edukacji Narodowej - za książkę-monografię Ja i Bóg. Poezja metafizyczna późnego baroku, 1988.

– Nagroda Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy [nazwa obecna uczelni] za książkę-monografię Światło i słowo. Egzystencjalne czytanie tekstów dawnych, 1995.

– Nagroda Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach [nazwa obecna uczelni] za książkę-monografię Władza marzeń. Studia o wyobraźni i tekstach, 1998.

– Nagroda Złotego Jacka - nadana przez Siedleckie Towarzystwo Naukowe za 40 lat twórczej pracy naukowej, 2018.

– Ofiarowana mu monografia zbiorowa Paradygmat pamięci w kulturze. Prace dedykowane Antoniemu Czyżowi. Red.: Andrzej Borkowski, Marcin Pliszka, Artur Ziontek. Siedlce 2005.


Wykaz publikacji (pdf)