INFORMACJE DLA PRACOWNIKÓW
 

 


 

DECYZJE DYREKTORA

SKAN
DOKUMENTU

WERSJA
DOSTĘPNA
CYFROWO
2022 
Decyzja nr 5/2022 PDF IKONKA WORD IKONKA
Decyzja nr 4/2022 PDF IKONKA WORD IKONKA
Decyzja nr 3/2022 PDF IKONKA WORD IKONKA
Decyzja nr 2/2022 PDF IKONKA WORD IKONKA
Decyzja nr 1/2022 PDF IKONKA WORD IKONKA 
2021
Decyzja nr 10/2021 PDF IKONKA WORD IKONKA
Decyzja nr 9/2021 PDF IKONKA WORD IKONKA
Decyzja nr 8/2021 PDF IKONKA WORD IKONKA
Decyzja nr 7/2021 PDF IKONKA WORD IKONKA
Decyzja nr 6/2021 PDF IKONKA WORD IKONKA

Decyzja nr 5/2021

PDF IKONKA  WORD IKONKA
Decyzja nr 4/2021 PDF IKONKA WORD IKONKA
Decyzja nr 3/2021
PDF IKONKA WORD IKONKA
Decyzja nr 2/2021 PDF IKONKA WORD IKONKA
Decyzja nr 1/2021  
PDF IKONKA

WORD IKONKA

2020
Decyzja nr 10/2020 PDF IKONKA WORD IKONKA
Decyzja nr 9/2020 PDF IKONKA WORD IKONKA
Decyzja nr 8/2020 PDF IKONKA WORD IKONKA
Decyzja nr 7/2020 PDF IKONKA WORD IKONKA

 

FORUM FOR CONTEMPORARY ISSUES IN LANGUAGE AND LITERATURE 


 

 

forum  2018 

tom 3

spis treści

 Forum okładka

 2018 tom 4

spis treści

       
 forum 1 2014 przod 

 2014

 tom 1

spis treści

forum II

2015

tom 2

spis treści 

       

 

 


dr Renata Bryzek

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-7444-3520

Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa

Wydział Nauk Humanistycznych, ul. Żytnia 39, 08-110 Siedlce

 


WYKSZTAŁCENIE I KWALIFIKACJE

1995 – magister filologii polskiej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

2007 – doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, Wydział Humanistyczny Akademii Pedagogicznej im. KEN w Krakowie (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny)

1999 – studia podyplomowe w zakresie ewaluacji dydaktycznej i egzaminowania z języka polskiego

2001 – kurs dla ewaluatorów form doskonalenia i dokształcania nauczycieli

2001 – szkolenie egzaminatorów z języka polskiego w zakresie nowego egzaminu maturalnego

2001 – akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

2014 – szkolenie dla egzaminatorów – egzamin maturalny z języka polskiego od 2015 roku


GRANTY I PROJEKTY

Udział badawczy w grantach (projektach) kierowanych przez kogoś innego:

Udział w pracach zespołu badawczego: Narzędzia do analizy i wizualizacji obrazów cyfrowych, grupy roboczej powołanej w ramach KONSORCJUM DARIAH-PL. Od listopada 2015 r. konsorcjum jest częścią europejskiej sieci DARIAH-ERIC http://dariah.pl/grupy-robocze/ http://dariah.pl/narzedzia-do-analizy-i-wizualizacji-obrazow-cyfrowych/

Udział w projekcie: Szkolne uwarunkowania efektywności kształcenia. Konstrukcja testu osiągnięć szkolnych – TOS6. Kierownik Tematu: Instytut Badań Edukacyjnych. Instytut Badań Edukacyjnych, 2013

Udział w projekcie: Dydaktyka literatury i języka polskiego w gimnazjum w świetle nowej podstawy programowej. Instytut Badań Edukacyjnych, 2013

Udział w projekcie: Diagnoza przedmaturalna – Instytut Badań Edukacyjnych, 2014

Przygotowanie projektu podstawy programowej z języka polskiego dla szkół ponadpodstawowych, 2017-2018 (członek zespołu ekspertów), Ministerstwo Edukacji Narodowej

Udział w projekcie: „Vademecum nauczyciela. Wdrażanie podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej. Konferencje regionalne”; 2019, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ośrodek Rozwoju Edukacji. Wartość finansowa przedsięwzięcia: szacunkowa wartość poniżej 30 000 euro https://bip.ore.edu.pl/index.php?id=179&p=463

Udział w międzynarodowym projekcie naukowym nt. "Globalizacja a słowotwórstwo słowiańskie". Blok tematyczny „Globalizacja a słowotwórstwo słowiańskie” na XVI Międzynarodowym Kongresie Slawistów (Serbia, Belgrad, 20.-27.08.2018), https://sites.google.com/site/abstraktytemblokakslmks/home?pli=1, https://www.nkoriael-project.uph.edu.pl/?m=201708. Kierownik projektu: dr hab. prof. uczelni Elena Koriakowcewa


CZŁONKOSTWO W TOWARZYSTWACH NAUKOWYCH

Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza, oddział w Siedlcach, członek od 2009

Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej, członek, od 2014

Towarzystwo Kultury Języka Oddział w Siedlcach, prezes, od 2019


NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

2003 – Brązowy Krzyż Zasługi

2008 - Nagroda Rektora III stopnia

2012 – Medal Brązowy Za Długoletnią Służbę

2016 – Medal im. Księżnej Aleksandry Ogińskiej za Zasługi dla Siedleckiej Humanistyki


Wykaz publikacji (pdf)


 

 


dr hab. prof. uczelni Andrzej Borkowski

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0003-4468

Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa UPH

 


ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

Literaturoznawstwo porównawcze, badania kulturowe, teoria przekładu, edytorstwo.


WYKSZTAŁCENIE

2001 – magister filologii polskiej (Akademia Podlaska)

2001 – podyplomowe studia z zakresu surdopedagogiki (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

2009 – doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

2016 – habilitacja (Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie)

2018 – podyplomowe studia z zakresu glottodydaktyki (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)


GRANTY I PROJEKTY (WYBRANE)

Drogi do przyszłości: studiuj – pracuj (kierownik)

Nr projektu: SL2014:POWR.03.01.00-00-K336/15

Priorytet: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Czas realizacji projektu: od 2016-03-01 do 2018-09-30

Kwota dofinansowania: 1 550 487,69 zł

Masz staż! Humaniści na współczesnym rynku pracy (kierownik)

Czas realizacji projektu: 01. 12. 2017 – 30. 09. 2019

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kwota dofinansowania: 496, 187,97 zł


CZŁONKOSTWO W TOWARZYSTWACH NAUKOWYCH

Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego. Stowarzyszenie (prezes)

Siedleckie Towarzystwo Naukowe (członek)

Deutsche Comenius-Gesellschaft (członek)

Towarzystwo Kultury Języka Oddział Siedlecki (członek)

Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza Oddział Siedlecki (członek)


NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Medal za Zasługi dla Siedleckiej Uczelni (2019).


 Wykaz publikacji (pdf)