Zakład Kultury i Literatury Anglojęzycznej  powstał w roku akademickim 2012/2013. Obejmuje on badania poświęcone literaturze, kulturze i historii Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych oraz innych krajów angielskiego obszaru językowego (głównie Kanady). Pracownicy Zakładu prowadzą badania poświęcone literaturoznawstwu  i  kulturoznawstwu krajów angielskiego obszaru językowego, medioznawstwu jak również badania dotyczące komparatystyki literackiej oraz tłumaczeń tekstów literackich i kulturowych. Pracownicy prowadzą także koła zainteresowań związane z literaturą anglojęzyczną, filmoznawstwem i teatrem. W ramach badań przewidywane są konferencje, sympozja i seminaria naukowe związane z literaturoznawstwem i kulturoznawstwem. Zakład Literatury Anglojęzycznej ma także na celu rozwój współpracy z   innymi ośrodkami zajmującymi się literaturoznawstwem, historią i kulturoznawstwem zarówno w kraju jak i zagranicą. W związku z rozszerzeniem zakresu prowadzonych badań naukowych od 1.03.2018r. zakład zmienił nazwę na ZAKŁAD KULTURY I LITERATURY ANGLOJĘZYCZNEJ. 

 

Struktura:

 

kierownik: dr Ludmiła Mnich 

 

 profesor Uczelni:

adiunkci badawczo-dydaktyczni:

asystent badawczo-dydaktyczny:

asystent dydaktyczny: