Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

ORCID: 0000-0002-0707-8818

Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa

 

ZAINTERSOWANIA BADAWCZE/SEMINARIA DYPLOMOWE

Literatura fantasy, fantastyka naukowa, sacrum w literaturze, obrazy świata w literaturze (i egzystencjalna sytuacja bohaterów owych literackich światów), czas i przestrzeń światów przedstawionych w literaturze, motywy filozoficzne w literaturze.

 

WYKSZTAŁCENIE I KWALIFIKACJE

2009 – doktor nauk humanistycznych (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

2019 – magister filologii (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny)

2002 - Magister filozofii (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

 

STAŻE NAUKOWE

2016 – Uniwersytet Trnawski (Słowacja)

2014 – Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja)

 

CZŁONKOSTWO W TOWARZYSTWACH NAUKOWYCH 

Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego. Stowarzyszenie

Polskie Towarzystwo Filozoficznego. Oddział w Warszawie (PTF)

 

SPIS PUBLIKACJI

Wybrane publikacje z zakresu literaturoznawstwa i filozofii:

Monografie:

 • Marek Jastrzębski, Wczesna filozofia grecka jako archeiczna droga do nieśmiertelności. Próba rekonstrukcji, Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku, Białystok 2014.

Artykuły naukowe:

 • Marek Jastrzębski, Shambhala as a Sacred Place: the Central Point of the “Nothing Sacred” Series Universe, Forum for Contemporary Issues in Language and Literature, artykuł oddany do druku.
 • Marek Jastrzębski, Nothing Sacred and Last Refuge: Discovering the Writings of Elizabeth Ann Scarborough, „Inskrypcje. Półrocznik”, 2019 z. 2, 105-111.
 • Marek Jastrzębski, Chrystus kosmiczny Alexa Greya jako tekst kultury New Age, „Inskrypcje. Półrocznik”, 2019 z. 2, 123-132.
 • Marek Jastrzębski, O potrzebie nauczania filozofii w szkole. Rozważania w kontekście zagadnienia współczesnych przemian technicznych i ich społecznych konsekwencji, Inskrypcje. Półrocznik, „Inskrypcje. Półrocznik”, 2016 z. 1, 29-40.
 • Marek Jastrzębski, O pożytkach jakie płyną ze znajomości wiedzy filozoficznej dla nie-filozofów, „Inskrypcje. Półrocznik”, 2013 z. 1, s. 121-128.

Rozdziały w monografiach:

 • Marek Jastrzębski, Wtajemniczeni: archaiczne misteria greckie, orfizm, jatromanci – nieśmiertelność poprzez śmierć dla doczesności, w: „Tajemnica w tekstach kultury”, A. Borkowski, E. Borkowska, M. Pliszka, stowarzyszenie tutajteraz, Instytut Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce 2011, s. 17-26.
 • Marek Jastrzębski, Hierofania, symbol, archetyp – struktury objawienia sacrum w ujęciu Mircei Eliadego, w: „Symbol w paradygmatach kultury europejskiej”, red. A. Borkowski, J. Urban, stowarzyszenie tutajteraz, Instytut Filologii Polskiej Akademii Podlaskiej, Siedlce 2010, s. 41-43.
 • Marek Jastrzębski, Pitagoras i Empedokles: funkcja „odwrócenia wzroku” od świata doczesnego w kształtowaniu duchowego widzenia świata wiecznego. Uwagi na marginesie „mitu jaskini” Platona, w: „Symbolika oka w literaturze i sztuce. Od religii do popkultury”, red. A. Borkowski, E. Borkowska, J. Sawicka-Jurek, stowarzyszenie tutajteraz, Instytut Filologii Polskiej Akademii Podlaskiej, Siedlce 2009, s. 27-34.
 • Marek Jastrzębski, Symbolika archaicznego doświadczenia sacrum w ujęciu Mircei Eliadego, w: „Pogranicza i konteksty literatury”, red. A. Czyż i J. Kowzan, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2002, s. 15-38.
 • Marek Jastrzębski, Mircea Eliade – fascynacje Orientem, w: „Rozumieć świat przez teksty kultury”, red. A. Czyż, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Podlaskiej, Siedlce 2001, 21-26.

Wybrane publikacje z zakresu etyki biznesu:

 • Marek Jastrzębski, Neoliberalizm jako przyczyna współczesnego kryzysu gospodarczego. Próba uporządkowania krytyki, „Dylematy”, 2014 z. 1, s. 1-12.
 • Marek Jastrzębski, Współczesny kryzys gospodarczy jako koniec i początek dla etyki biznesu, „Studia i materiały”, 2012 nr 2, s. 19-28.
 • Marek Jastrzębski, Chciwość jako jedna z przyczyn współczesnego kryzysu gospodarczego. Rozważania z zakresu etyki biznesu, „Studia i materiały”, 2012 nr 1, s. 21-30.
 • Marek Jastrzębski, Moralne implikacje interwencjonizmu państwowego. Rozważania w kontekście współczesnego kryzysu gospodarczego, „Studia i materiały”, 2011 nr 2, 13−25.
 • Marek Jastrzębski, Z historii etyki biznesu: zagadnienie początku i przyczyn, „Studia i materiały”, 2011 nr 1, s. 51-61.