REGULAMIN STUDIÓW

deklaracja wyboru tematu pracy dyplomowej /(wersja dostępna cyfrowo


termin złożenia do Sekretariatu IJiL oryginalnie podpisanej deklaracji przez studenta i promotora do końca stycznia. Tematy prac dyplomowych muszą być zatwierdzone przez Radę Dyscypliny IJiL na początku lutego.

Akty prawne regulujące procedury dyplomowania dotyczące:

 

Prac dyplomowych i zasad ich archiwizowania

Regulaminu jednolitego systemu antyplagiatowego

Instrukcja dla autora pracy dyplomowej

Instrukcja dla promotora i recenzenta pracy

JSA (Jednolity System Antyplagiatowy)

APD (Archiwum Prac Dyplomowych)

Technical requirements for BA and MA theses (kierunek filologia)  /wersja dostępna cyfrowo/

 

Szanowni Państwo,

na egzamin dyplomowy studenci przygotowują się do odpowiedzi z zagadnień kierunkowych zgodnych z dyscypliną, której dotyczy praca dyplomowa:

praca z zakresu językoznawstwa lub dydaktyki - zagadnienia językoznawcze

praca z zakresu literaturoznawstwa - zagadnienia literaturoznawcze

 

Zakres zagadnień na egzamin dyplomowy w roku akad. 2022/2023

Zakres zagadnień na egzamin dyplomowy w roku akad. 2021/2022

Zakres zagadnień na egzamin dyplomowy w roku akad. 2020/2021

Zakres zagadnień na egzamin dyplomowy w roku akad. 2019/2020