Zakres zagadnień na egzamin dyplomowy w roku akad. 2020/2021

 

Filologia, studia I stopnia

Filologia, studia II stopnia

Zakres zagadnień na egzamin dyplomowy w roku akad. 2019/2020

 

logopedia z audiologią, I stopnia

filologia, studia I stopnia

filologia, studia II stopnia

filologia polska, studia I stopnia

filologia polska, studia II stopnia