REGULAMIN STUDIÓW

deklaracja wyboru tematu pracy dyplomowej /(wersja dostępna cyfrowo


termin złożenia do Sekretariatu IJiL oryginalnie podpisanej deklaracji przez studenta i promotora do końca stycznia. Tematy prac dyplomowych muszą być zatwierdzone przez Radę Dyscypliny IJiL na początku lutego.

Akty prawne regulujące procedury dyplomowania:

 

  1. Zarządzenie Rektora Nr 26 z dnia 22 kwietnia 2016 r.w sprawie określenia warunków jakim powinna odpowiadać praca dyplomowa oraz zasad ich archiwizowania (doc)/zawiera: wzory oświadczeń: kierującego pracą i autora pracy, stronę tytułowową pracy/

  2. Zarządzenie Rektora Nr 56 z dnia 7 czerwca 2019 r.w sprawie ustalenia regulaminu funkcjonowania Jednolitego Systemu Antyplagiatowego

Instrukcja dla autora pracy dyplomowej

Instrukcja dla promotora i recenzenta pracy

JSA (Jednolity System Antyplagiatowy)

APD (Archiwum Prac Dyplomowych)

Technical requirements for BA and MA theses (kierunek filologia)  /wersja dostępna cyfrowo/

 

Zakres zagadnień na egzamin dyplomowy w roku akad. 2021/2022

Zakres zagadnień na egzamin dyplomowy w roku akad. 2020/2021

Zakres zagadnień na egzamin dyplomowy w roku akad. 2019/2020