STUDIA I STOPNIA

kierunek: FILOLOGIA

 

 studia stacjonarne

 studia niestacjonarne

 I rok

dr Svitlana Hayduk 

--- 

 II rok

 dr Tomasz Michta

---

III rok

 dr Katarzyna Mroczyńska

 dr Jarosław Wiliński

 

STUDIA STACJONARNE kierunki: 

FILOLOGIA POLSKA

 I rok dr Jacek Kowzan 

LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ

 mgr Adriana Urban-Madziar

FILOLOGIA POLSKA

 II rok dr hab. Roman Bobryk, prof. uczelni 

LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ

FILOLOGIA POLSKA

III rok dr Marcin Pliszka
LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ mgr Ewa Dzięcioł-Chlibiuk

 

 

 

 

 

 

 

 

STUDIA II STOPNIA         

kierunek: FILOLOGIA
  stiudia stacjonarne   studia niestacjonarne
 I rok  dr Natalia Sanżarewska-Chmiel  I rok  ------
 II rok  dr Oksana Blashkiv  II rok  dr Iwona Czyżak

 

kierunek: FILOLOGIA POLSKA

  studia stacjonarne

 I rok 

 dr hab. Andrzej Borkowski, prof. uczelni

II rok 

 dr Barbara Stelingowska