Obowiązki opiekuna roku 2021/2022

 

studia I stopnia filologia

Opiekunowie studiów I stopnia filologii

 roczik

 opiekun - studia stacjonarne

 opiekun - studia niestacjonarne

I rok

 

 

II rok

mgr Magdalena Wieczorek

dr Katarzyna Kozak

III rok

 dr Svitlana Hayduk 

-

 

studia niestacjonarne II stopnia filologia

Opiekunowie studiów niestacjonarne II stopnia filologia

rocznik

opiekun

 I rok 

 II rok

 dr Iwona Czyżak

studia stacjonarne kierunki

Opiekunowie studiów stacjonarnych

kierunek studiów

rocznik

opiekun

logopedia z audiologią

I rok 

mgr Ewa Dzięcioł-Chlibiuk 

filologia polska

II rok

 dr Jacek Kowzan 

logopedia z audiologią

II rok

 dr hab. Alina Maciejewska, prof. uczelni

filologia polska

III rok

dr hab. Roman Bobryk, prof. uczelni 

logopedia z audiologią

III rok

mgr Ilona Klewek

 

studia II stopnia logopedia

Opiekunowie studiów II stopnia logopedii

rocznik

opiekun

 I rok   dr Aldona Kocyła - Łukasiewicz

 

studia II stopnia filologia polska

Opiekunowie studiów II stopnia filologii polskiej

rocznik

opiekun

 I rok 

 dr Barbara Stelingowska

 II rok

 dr hab. Andrzej Borkowski, profesor uczelni