obowiązki opiekuna roku 

studia I stopnia filologia

 studia stacjonarne

 studia niestacjonarne

I rok

mgr Magdalena Wieczorek

dr Katarzyna Kozak

II rok

 dr Svitlana Hayduk 

III rok

 dr Jarosław Wiliński

-

 

studia niestacjonarne II stopnia filologia

 I rok 

 dr Iwona Czyżak

 II rok

 dr Natalia Sanżarewska-Chmiel

studia stacjonarne kierunki: 

logopedia z audiologią

I rok 

mgr Ewa Dzięcioł-Chlibiuk 

filologia polska

 II rok

 dr Jacek Kowzan 

logopedia z audiologią

II rok

 mgr Adrianna Urban

filologia polska

III rok

dr hab. Roman Bobryk, prof. uczelni 

logopedia z audiologią

III rok

mgr Ilona Klewek

 

 

 

 

 

 

studia II stopnia logopedia

 I rok   dr Aldona Kocyła - Łukasiewicz

 

studia II stopnia filologia polska

 I rok 

 dr Barbara Stelingowska

 II rok

 dr hab. Andrzej Borkowski, profesor uczelni