Obowiązki opiekuna roku 2022/2023

 

studia I stopnia filologia

Opiekunowie studiów I stopnia filologii

 roczik

 opiekun - studia stacjonarne

 opiekun - studia niestacjonarne

I rok

mgr Marcin Sankowski 

dr Jarosław Wiliński

II rok

dr hab. Ludmiła Mnich, prof. uczelni

-

III rok

dr Magdalena Wieczorek 

dr Katarzyna Kozak

 

studia II stopnia filologia

Opiekunowie studiów II stopnia filologia

rocznik

opiekun - studia stacjonarne 

opiekun - studia niestacjonarne 

 I rok 

 dr Bartłomiej Biegajło

 

 II rok

 dr Oksana Blashkiv

 dr Rafał Kozak

studia stacjonarne kierunki

Opiekunowie studiów stacjonarnych

kierunek studiów

rocznik

opiekun

filologia polska I rok dr Marcin Pliszka
logopedia z audiologią I rok mgr Kamila Bigos

filologia polska

II rok

dr hab. Andrzej Borkowski, prof. uczelni

logopedia z audiologią

II rok

mgr Izabella Leśniczuk

filologia polska

III rok

dr Roman Bobryk, prof. uczelni

logopedia z audiologią

III rok

mgr Ewa Dzięcioł

 

studia II stopnia logopedia

Opiekunowie studiów II stopnia logopedii

rocznik

opiekun

I rok  dr Aldona Kocyła-Łukasiewicz
II rok dr Sofia Kamińska

 

studia II stopnia filologia polska

Opiekunowie studiów II stopnia filologii polskiej

rocznik

opiekun

 I rok 

 dr Barbara Stelingowska

 II rok

 mgr Barbara Bandzarewicz