Obowiązki opiekuna roku 2021/2022

 

studia I stopnia filologia

Opiekunowie studiów I stopnia filologii

 roczik

 opiekun - studia stacjonarne

 opiekun - studia niestacjonarne

I rok

 dr hab. Ludmiła Mnich, prof. uczelni

II rok

mgr Magdalena Wieczorek

dr Katarzyna Kozak

III rok

 dr Svitlana Hayduk 

-

 

studia II stopnia filologia

Opiekunowie studiów II stopnia filologia

rocznik

opiekun - studia stacjonarne 

opiekun - studia niestacjonarne 

 I rok 

 dr hab. Joanna Stolarek

mgr Magdalena Toczyska

 II rok

 dr Iwona Czyżak

--

studia stacjonarne kierunki

Opiekunowie studiów stacjonarnych

kierunek studiów

rocznik

opiekun

filologia polska I rok dr hab. Andrzej Borkowski, prof.uczelni
logopedia z audiologią I rok mgr Izabella Leśniczuk

filologia polska

II rok

dr hab. Roman Bobryk, prof. uczelni

logopedia z audiologią

II rok

mgr Ewa Dzięcioł-Chlibiuk

filologia polska

III rok

dr Marcin Pliszka

logopedia z audiologią

III rok

mgr Kamila Bigos

 

studia II stopnia logopedia

Opiekunowie studiów II stopnia logopedii

rocznik

opiekun

I rok  dr Sofia Kamińska
II rok dr Aldona Kocyła-Łukasiewicz

 

studia II stopnia filologia polska

Opiekunowie studiów II stopnia filologii polskiej

rocznik

opiekun

 I rok 

 dr Renata Bryzek

 II rok

 dr Barbara Stelingowska