Kierunek: FILOLOGIA studia I stopnia 

Kierunek: FILOLOGIA studia I stopnia

Okres obowiązywania 

Plan studiów stacjonarnych

Plan studiów niestacjonarnych

Plan i program kształcenia    

Plan i program
wersja dostępna cyfrowo

Plan studiów obowiązuje studentów rozpoczynających studia od 2021/2022/ I rok /semestr 1,2

 WORD IKONKA WORD IKONKA  PDF IKONKA PDF IKONKA

Plan studiów obowiązuje studentów rozpoczynających studia od 2020/2021/ II rok/semestr 3,4

PDF IKONKA
PDF IKONKA PDF IKONKA

program 

WORD IKONKA

plan studiów 

WORD IKONKA

Plan studiów obowiązuje studentów rozpoczynających studia od 2019/2020/ III rok/
 semestr 5,6

PDF IKONKA
 
  PDF IKONKA

program 

WORD IKONKA

plan studiów 

WORD IKONKA

 

Kierunek: FILOLOGIA studia II stopnia

Kierunek: FILOLOGIA studia II stopnia

Okres obowiązywania 

Plan studiów stacjonarnych

Plan studiów niestacjonarnych

Plan i program kształcenia    

Plan i program
wersja dostępna cyfrowo

Plan studiów obowiązuje studentów rozpoczynających studia od 2021/2022/I rok/ semestr 1,2

 WORD IKONKA  WORD IKONKA  PDF IKONKA

PDF IKONKA

Plan studiów obowiązuje studentów rozpoczynjących studia od 2020/2021/II rok/
semestr 3,4

PDF IKONKA
 

 

PDF IKONKA

 
PDF IKONKA

 

program 

WORD IKONKA

plan studiów 

WORD IKONKA

         

 

Kierunek: FILOLOGIA POLSKA studia I stopnia

Kierunek: FILOLOGIA POLSKA studia I stopnia

Okres obowiązywania 

Plan studiów stacjonarnych

Plan studiów niestacjonarnych

Plan i program kształcenia    

Plan i program
wersja dostępna cyfrowo

 Plan studiów stacjonarnych
(obowiązujący od roku akademickiego 2021/2022)

I rok

UCHWAŁA

plan studiów 
wersja graficznaPDF IKONKA 
 ---  PDF IKONKA  program studiów

wersja dostępna cyfrowo

WORD IKONKA

plan studiów
wersja dostępna cyfrowo

WORD IKONKA

 Plan studiów stacjonarnych
(obowiązujący od roku akademickiego 2020/2021)

II rok

 

UCHWAŁA

plan studiów wersja graficzna

PDF IKONKA

 ---  PDF IKONKA

program studiów
wersja dostępna cyfrowo

WORD IKONKA

plan studiów
wersja dostępna cyfrowo

WORD IKONKA

 Plan studiów stacjonarnych
(obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020)

III rok

 

UCHWAŁA

plan studiów wersja graficzna

PDF IKONKA

 ---  PDF IKONKA

program studiów
wersja dostępna cyfrowo

WORD IKONKA

plan studiów
wersja dostępna cyfrowo

WORD IKONKA

 Plan studiów stacjonarnych
(obowiązujący od roku akademickiego 2018/2019)

-

UCHWAŁA

plan studiów wersja graficzna

PDF IKONKA

 ---  false 2061132 640

program studiów wersja dostępna cyfrowo

WORD IKONKA

plan studiów
wersja dostępna cyfrowo

WORD IKONKA

 

Kierunek: FILOLOGIA POLSKA studia II stopnia

Kierunek: FILOLOGIA POLSKA studia II stopnia

Okres obowiązywania 

Plan studiów stacjonarnych

Plan studiów niestacjonarnych

Plan i program kształcenia    

Plan i program
wersja dostępna cyfrowo

 Plan studiów stacjonarnych
(obowiązujący od roku akademickiego 2021/2022)

I rok 

 

UCHWAŁA

  plan studiów 
wersja graficznaPDF IKONKA
  PDF IKONKA   program studiów
WORD IKONKA
 
WORD IKONKA

 Plan studiów stacjonarnych
(obowiązujący od roku akademickiego 2020/2021)

II rok 

 

UCHWAŁA

plan studiów wersja graficzna

PDF IKONKA

 ---  PDF IKONKA

program studiów
wersja dostępna cyfrowo

WORD IKONKA

plan studiów
wersja dostępna cyfrowo

WORD IKONKA

Plan studiów stacjonarnych
(obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020)

-

 

UCHWAŁA

plan studiów wersja graficzna

PDF IKONKA

 ---  PDF IKONKA

program studiów
wersja dostępna cyfrowo

WORD IKONKA

plan studiów
wersja dostepna cyfrowo

WORD IKONKA

 

Kierunek: LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ I stopnia

Kierunek: LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ studia I stopnia

Okres obowiązywania 

Plan studiów stacjonarnych

Plan studiów niestacjonarnych

Plan i program kształcenia    

Plan i program
wersja dostępna cyfrowo

Plan studiów stacjonarnych
(obowiązujący od roku akademickiego 2021/2022)

I rok

 

UCHWAŁA

 plan studiów 
wersja graficznaPDF IKONKA
 ---  PDF IKONKA

program studiów
wersja dostępna cyfrowo

WORD IKONKA

plan studiów
wersja dostępna cyfrowo

WORD IKONKA

Plan studiów stacjonarnych
(obowiązujący od roku akademickiego 2020/2021)

II rok

 

UCHWAŁA

plan studiów wersja graficzna

PDF IKONKA

 ---  PDF IKONKA

program studiów
wersja dostępna cyfrowo

WORD IKONKA

plan studiów
wersja dostępna cyfrowo

WORD IKONKA

Plan studiów stacjonarnych
(obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020)

III rok

 

UCHWAŁA

plan studiów wersja graficzna

PDF IKONKA

 ---  PDF IKONKA

program studiów
wersja dostępna cyfrowo

WORD IKONKA

plan studiów
wersja dostępna cyfrowo

WORD IKONKA

Plan studiów stacjonarnych
(obowiązujący od roku akademickiego 2018/2019)

-

 

UCHWAŁA

plan studiów wersja graficzna

PDF IKONKA

 ---  PDF IKONKA

program studiów wersja dostępna cyfrowo

WORD IKONKA

plan studiów
wersja dostępna cyfrowo

WORD IKONKA

 

Kierunek: LOGOPEDIA II stopnia

Kierunek: LOGOPEDIA studia II stopnia

Okres obowiązywania 

Plan studiów stacjonarnych

Plan studiów niestacjonarnych

Plan i program kształcenia    

Plan i program
wersja dostępna cyfrowo

Plan studiów stacjonarnych
(obowiązujący od roku akademickiego 2021/2022)

I rok

 

UCHWAŁA

plan studiów
wersja graficzna
 

PDF IKONKA

 ---  PDF IKONKA program studiów

wersja dostępna cyfrowo

WORD IKONKA

plan studiów
wersja dostępna cyfrowo 

WORD IKONKA

Plan studiów stacjonarnych
(obowiązujący od roku akademickiego 2020/2021)

II rok

 

UCHWAŁA

plan studiów wersja graficzna

PDF IKONKA

 ---

 

PDF IKONKA

program studiów
wersja dostępna cyfrowo

WORD IKONKA

plan studiów
wersja dostępna cyfrowo 

WORD IKONKA