Kierunek:  FILOLOGIA  studia I stopnia

plan studiów stacjonarnych 
plan studiów niestacjonarnych
 plan i program kształcenia    
plan i program
wersja dostępna cyfrowo

Plan studiów

obowiązuje od 2020/2021

PDF IKONKA
PDF IKONKA PDF IKONKA

program dostępny cyfrowo

WORD IKONKA

plan studiów dostępny cyfrowo

WORD IKONKA

Plan studiów

obowiązuje od 2019/2020

PDF IKONKA
 
  PDF IKONKA

program dostępny cyfrowo

WORD IKONKA

plan studiów dostępny cyfrowo

WORD IKONKA

Plan studiów

obowiązujeod 2018/2019

PDF IKONKA     PDF IKONKA  

plan studiów dostępny cyfrowo

WORD IKONKA

Kierunek:  FILOLOGIA studia II stopnia

Plan studiów

obowiązuje od 2020/2021  

PDF IKONKA
 

 

PDF IKONKA

 
PDF IKONKA

 

program dostępny cyfrowo

WORD IKONKA

plan studiów dostępny cyfrowo

WORD IKONKA

Plan studiów

obowiązuje od 2019/2020

PDF IKONKA   PDF IKONKA  

program dostępny cyfrowo

WORD IKONKA

plan studiów dostępny cyfrowo

WORD IKONKA

         

Kierunek:  FILOLOGIA POLSKA

studia I stopnia stacjonarne  niestacjonarne  plan i program kształcenia  plan i program
wersja dostępna cyfrowo
 Plan studiów stacjonarnych
(obowiązujący od roku akademickiego 2020/2021)

I rok

plan studiów wersja graficzna

PDF IKONKA

 ---  PDF IKONKA

program studiów
wersja dostępna cyfrowo

WORD IKONKA

plan studiów
wersja dostępna cyfrowo

WORD IKONKA

 Plan studiów stacjonarnych
(obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020)

II rok

 plan studiów wersja graficzna

PDF IKONKA

 ---  PDF IKONKA

program studiów
wersja dostępna cyfrowo

WORD IKONKA

plan studiów
wersja dostępna cyfrowo

WORD IKONKA

 Plan studiów stacjonarnych
(obowiązujący od roku akademickiego 2018/2019)

III rok

plan studiów wersja graficzna

PDF IKONKA

 ---  false 2061132 640

program studiów wersja dostępna cyfrowo

WORD IKONKA

plan studiów
wersja dostępna cyfrowo

WORD IKONKA

 Kierunek:  FILOLOGIA POLSKA  
studia II stopnia stacjonarne  niestacjonarne plan i program kształcenia  plan i program
wersja dostępna cyfrowo
 Plan studiów stacjonarnych
(obowiązujący od roku akademickiego 2020/2021)

I rok 

plan studiów wersja graficzna

PDF IKONKA

 ---  PDF IKONKA

program studiów
wersja dostępna cyfrowo

WORD IKONKA

plan studiów
wersja dostępna cyfrowo

WORD IKONKA

Plan studiów stacjonarnych
(obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020)

II rok

plan studiów wersja graficzna

PDF IKONKA

 ---  PDF IKONKA

program studiów
wersja dostępna cyfrowo

WORD IKONKA

plan studiów
wersja dostepna cyfrowo

WORD IKONKA

 kierunek: LOGOPEGIA Z AUDIOLOGIĄ  
 studia I stopnia stacjonarne  niestacjonarne  plan i program kształcenia  plan i program
wersja dostępna cyfrowo
Plan studiów stacjonarnych
(obowiązujący od roku akademickiego 2020/2021)

I rok

plan studiów wersja graficzna

PDF IKONKA

 ---  PDF IKONKA

program studiów
wersja dostępna cyfrowo

WORD IKONKA

plan studiów
wersja dostępna cyfrowo

WORD IKONKA

Plan studiów stacjonarnych
(obowiązujący od roku akademickiego2019/2020)

II rok

plan studiów wersja graficzna

PDF IKONKA

 ---  PDF IKONKA

program studiów
wersja dostępna cyfrowo

WORD IKONKA

plan studiów
wersja dostępna cyfrowo

WORD IKONKA

Plan studiów stacjonarnych
(obowiązujący od roku akademickiego 2018/2019)

III rok

plan studiów wersja graficzna  

PDF IKONKA

 ---  PDF IKONKA

program studiów wersja dostępna cyfrowo

WORD IKONKA

plan studiów
wersja dostępna cyfrowo

WORD IKONKA

kierunek: LOGOPEGIA         
studia II stopnia stacjonarne  niestacjonarne  plan i program kształcenia  plan i program
wersja dostępna cyfrowo
Plan studiów stacjonarnych
(obowiązujący od roku akademickiego 2020/2021)

I rok

plan studiów wersja graficzna

PDF IKONKA

 ---

 

PDF IKONKA

program studiów
wersja dostępna cyfrowo

WORD IKONKA

plan studiów
wersja dostępna cyfrowo 

WORD IKONKA


Szczegółowe plany studiów kierunku LOGOPEDIA Z AUDIOLO