Kierunek: FILOLOGIA studia I stopnia 

Kierunek: FILOLOGIA studia I stopnia

Okres obowiązywania 

Plan studiów stacjonarnych

Plan studiów niestacjonarnych

Plan i program kształcenia    

Plan i program
wersja dostępna cyfrowo

Plan studiów obowiązuje studentów rozpoczynających studia od :

2022-2023/I rok /semestr 1,2/
2021/2022/II rok /semestr 3,4/

 WORD IKONKA WORD IKONKA 

PDF IKONKA

Uchwała Senatu

Nr 86/2021

PDF IKONKA

Plan studiów obowiązuje studentów rozpoczynających studia od:

2020-2021/ III rok
/semestr 5,6/

PDF IKONKA
PDF IKONKA

PDF IKONKA

Uchwała Senatu

Nr 18/2020
 PDF IKONKA

Obwieszczenie Rektora Nr 1/2021

program 

WORD IKONKA

plan studiów 

WORD IKONKA

 

Kierunek: FILOLOGIA studia II stopnia

Kierunek: FILOLOGIA studia II stopnia

Okres obowiązywania 

Plan studiów stacjonarnych

Plan studiów niestacjonarnych

Plan i program kształcenia    

Plan i program
wersja dostępna cyfrowo

Plan studiów obowiązuje studentów rozpoczynających studia od
2021/2022/II rok/ semestr 3,4
2022/2023/ I rok/semestr 1,2/

 WORD IKONKA  WORD IKONKA

 PDF IKONKA


Uchwała Senatu Nr 122/2021

PDF IKONKA

 

Kierunek: FILOLOGIA POLSKA studia I stopnia

Kierunek: FILOLOGIA POLSKA studia I stopnia

Okres obowiązywania 

Plan studiów stacjonarnych

Plan studiów niestacjonarnych

Plan i program kształcenia    

Plan i program
wersja dostępna cyfrowo

Plan studiów stacjonarnych
(obowiązujący od roku akademickiego 2022/2023)

 

I rok

 

UCHWAŁA

plan studiów 
wersja graficzna
---   plan studiów
wersja dostępna cyfrowo

 Plan studiów stacjonarnych
(obowiązujący od roku akademickiego 2021/2022)

II rok

UCHWAŁA

plan studiów 
wersja graficznaPDF IKONKA 
 ---  PDF IKONKA  program studiów

wersja dostępna cyfrowo

WORD IKONKA

plan studiów
wersja dostępna cyfrowo

WORD IKONKA

 Plan studiów stacjonarnych
(obowiązujący od roku akademickiego 2020/2021)

III rok

 

UCHWAŁA

plan studiów wersja graficzna

PDF IKONKA

 ---  PDF IKONKA

program studiów
wersja dostępna cyfrowo

WORD IKONKA

plan studiów
wersja dostępna cyfrowo

WORD IKONKA

 Plan studiów stacjonarnych
(obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020)

----

 

UCHWAŁA

plan studiów wersja graficzna

PDF IKONKA

 ---  PDF IKONKA

program studiów
wersja dostępna cyfrowo

WORD IKONKA

plan studiów
wersja dostępna cyfrowo

WORD IKONKA

 

Kierunek: FILOLOGIA POLSKA studia II stopnia

Kierunek: FILOLOGIA POLSKA studia II stopnia

Okres obowiązywania 

Plan studiów stacjonarnych

Plan studiów niestacjonarnych

Plan i program kształcenia    

Plan i program
wersja dostępna cyfrowo

Plan studiów stacjonarnych
(obowiązujący od roku akademickiego 2022/2023)

I rok

UCHWAŁA

plan studiów 
wersja graficzna
---   plan studiów
wersja dostępna cyfrowo

 Plan studiów stacjonarnych
(obowiązujący od roku akademickiego 2021/2022)

II rok 

 

UCHWAŁA

  plan studiów 
wersja graficznaPDF IKONKA
  PDF IKONKA   program studiów
WORD IKONKA
 
WORD IKONKA

 Plan studiów stacjonarnych
(obowiązujący od roku akademickiego 2020/2021)

---

 

UCHWAŁA

plan studiów wersja graficzna

PDF IKONKA

 ---  PDF IKONKA

program studiów
wersja dostępna cyfrowo

WORD IKONKA

plan studiów
wersja dostępna cyfrowo

WORD IKONKA

Plan studiów stacjonarnych
(obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020)

---

 

UCHWAŁA

plan studiów wersja graficzna

PDF IKONKA

 ---  PDF IKONKA

program studiów
wersja dostępna cyfrowo

WORD IKONKA

plan studiów
wersja dostepna cyfrowo

WORD IKONKA

 

Kierunek: LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ I stopnia

Kierunek: LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ studia I stopnia

Okres obowiązywania 

Plan studiów stacjonarnych

Plan studiów niestacjonarnych

Plan i program kształcenia    

Plan i program
wersja dostępna cyfrowo

Plan studiów stacjonarnych
(obowiązujący od roku akademickiego 2022/2023)

I rok

 

UCHWAŁA

plan studiów wersja graficzna

PDF IKONKA

--- PDF IKONKA

program studiów
wersja dostępna cyfrowo

WORD IKONKA

plan studiów
wersja dostępna cyfrowo

WORD IKONKA

Plan studiów stacjonarnych
(obowiązujący od roku akademickiego 2021/2022)

II rok

 

UCHWAŁA

 plan studiów 
wersja graficznaPDF IKONKA
 ---  PDF IKONKA

program studiów
wersja dostępna cyfrowo

WORD IKONKA

plan studiów
wersja dostępna cyfrowo

WORD IKONKA

Plan studiów stacjonarnych
(obowiązujący od roku akademickiego 2020/2021)

III rok

 

UCHWAŁA

plan studiów wersja graficzna

PDF IKONKA

 ---  PDF IKONKA

program studiów
wersja dostępna cyfrowo

WORD IKONKA

plan studiów
wersja dostępna cyfrowo

WORD IKONKA

Plan studiów stacjonarnych
(obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020)

 

---

 

UCHWAŁA

plan studiów wersja graficzna

PDF IKONKA

 ---  PDF IKONKA

program studiów
wersja dostępna cyfrowo

WORD IKONKA

plan studiów
wersja dostępna cyfrowo

WORD IKONKA

Plan studiów stacjonarnych
(obowiązujący od roku akademickiego 2018/2019)

---

 

UCHWAŁA

plan studiów wersja graficzna

PDF IKONKA

 ---  PDF IKONKA

program studiów wersja dostępna cyfrowo

WORD IKONKA

plan studiów
wersja dostępna cyfrowo

WORD IKONKA

 

Kierunek: LOGOPEDIA II stopnia

Kierunek: LOGOPEDIA studia II stopnia

Okres obowiązywania 

Plan studiów stacjonarnych

Plan studiów niestacjonarnych

Plan i program kształcenia    

Plan i program
wersja dostępna cyfrowo

Plan studiów stacjonarnych
(obowiązujący od roku akademickiego 2022/2023)

I rok

 

UCHWAŁA

plan studiów
wersja graficzna
--- PDF IKONKA program studiów

wersja dostępna cyfrowo

WORD IKONKA

plan studiów
wersja dostępna cyfrowo 

WORD IKONKA

Plan studiów stacjonarnych
(obowiązujący od roku akademickiego 2021/2022)

II rok

 

UCHWAŁA

plan studiów
wersja graficzna
 

PDF IKONKA

 ---  PDF IKONKA program studiów

wersja dostępna cyfrowo

WORD IKONKA

plan studiów
wersja dostępna cyfrowo 

WORD IKONKA

Plan studiów stacjonarnych
(obowiązujący od roku akademickiego 2020/2021)

---

 

UCHWAŁA

plan studiów wersja graficzna

PDF IKONKA

 ---

 

PDF IKONKA

program studiów
wersja dostępna cyfrowo

WORD IKONKA

plan studiów
wersja dostępna cyfrowo 

WORD IKONKA