ROK AKADEMICKI 2020-2021

 

PLANY STUDIÓW     PROGRAM STUDIÓW
STUDIA STACJONARNE 
 Kierunek:  FILOLOGIA  
studia I stopnia   stacjonarne     niestacjonarne  
Plan studiów stacjonarnych
(obowiązujący od roku akademickiego 2020/2021 )  I rok        
  plan plan I rok
Plan studiów stacjonarnych
(obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020)  II rok     
   plan   II rok
Plan studiów  stacjonarnych
(obowiązujący od roku akademickiego 2018/2019 )  III rok   
     plan 

III rok 
Kierunek:  FILOLOGIA  
studia II stopnia   stacjonarne niestacjonarne  
 Plan studiów stacjonarnych
(obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020 )  I rok        
  plan plan  I rok
Plan studiów stacjonarnych
(obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020)  II rok    
   plan   II rok
Kierunek:  FILOLOGIA POLSKA
studia I stopnia   stacjonarne    
 Plan studiów stacjonarnych
(obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020 ) I rok      
   plan    
 Plan studiów stacjonarnych
(obowiązujący od roku akademickiego 2018/2019 )  II rok 
   plan     
 Plan studiów  stacjonarnych
(obowiązujący od roku akademickiego 2017/2018)  III rok   
  plan
   
 Kierunek:  FILOLOGIA POLSKA  
studia II stopnia   stacjonarne    
 Plan studiów stacjonarnych
(obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020 ) I rok      
                plan    
Plan studiów stacjonarnych
(obowiązujący od roku akademickiego 2018/2019 )  II rok 
                plik pdf    
 kierunek: LOGOPEGIA Z AUDIOLOGIĄ  
 studia I stopnia   stacjonarne    
Plan studiów stacjonarnych
(obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020 ) I rok  
               plan    
Plan studiów stacjonarnych
(obowiązujący od roku akademickiego 2018/2019 ) II rok 
     plan    
Plan studiów stacjonarnych
(obowiązujący od roku akademickiego 2017/2018 )  III rok 
              plan     


Szczegółowe plany studiów kierunku LOGOPEDIA Z AUDIOLO