Kierunek: FILOLOGIA studia I stopnia 

Kierunek: FILOLOGIA studia I stopnia

Okres obowiązywania 

Plan studiów stacjonarnych

Plan studiów niestacjonarnych

Plan i program kształcenia    

Plan i program
wersja dostępna cyfrowo

Plan studiów obowiązuje studentów rozpoczynających studia od 2021/2022/ I rok /semestr 1,2

 WORD IKONKA WORD IKONKA  PDF IKONKA PDF IKONKA

Plan studiów obowiązuje studentów rozpoczynających studia od 2020/2021/ II rok/semestr 3,4

PDF IKONKA
PDF IKONKA PDF IKONKA

program 

WORD IKONKA

plan studiów 

WORD IKONKA

Plan studiów obowiązuje studentów rozpoczynających studia od 2019/2020/ III rok/
 semestr 5,6

PDF IKONKA
 
  PDF IKONKA

program 

WORD IKONKA

plan studiów 

WORD IKONKA

 

Kierunek: FILOLOGIA studia II stopnia

Kierunek: FILOLOGIA studia II stopnia

Okres obowiązywania 

Plan studiów stacjonarnych

Plan studiów niestacjonarnych

Plan i program kształcenia    

Plan i program
wersja dostępna cyfrowo

Plan studiów obowiązuje studentów rozpoczynających studia od 2021/2022/I rok/ semestr 1,2

 WORD IKONKA  WORD IKONKA  PDF IKONKA

PDF IKONKA

Plan studiów obowiązuje studentów rozpoczynjących studia od 2020/2021/II rok/
semestr 3,4

PDF IKONKA
 

 

PDF IKONKA

 
PDF IKONKA

 

program 

WORD IKONKA

plan studiów 

WORD IKONKA

         

 

Kierunek: FILOLOGIA POLSKA studia I stopnia

Kierunek: FILOLOGIA POLSKA studia I stopnia

Okres obowiązywania 

Plan studiów stacjonarnych

Plan studiów niestacjonarnych

Plan i program kształcenia    

Plan i program
wersja dostępna cyfrowo

 Plan studiów stacjonarnych
(obowiązujący od roku akademickiego 2021/2022)

I rok

UCHWAŁA

plan studiów 
wersja graficznaPDF IKONKA 
 ---  PDF IKONKA  program studiów

wersja dostępna cyfrowo

WORD IKONKA

plan studiów
wersja dostępna cyfrowo

WORD IKONKA

 Plan studiów stacjonarnych
(obowiązujący od roku akademickiego 2020/2021)

II rok

 

UCHWAŁA

plan studiów wersja graficzna

PDF IKONKA

 ---  PDF IKONKA

program studiów
wersja dostępna cyfrowo

WORD IKONKA

plan studiów
wersja dostępna cyfrowo

WORD IKONKA

 Plan studiów stacjonarnych
(obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020)

III rok

 

UCHWAŁA

plan studiów wersja graficzna

PDF IKONKA

 ---  PDF IKONKA

program studiów
wersja dostępna cyfrowo

WORD IKONKA

plan studiów
wersja dostępna cyfrowo

WORD IKONKA

 Plan studiów stacjonarnych
(obowiązujący od roku akademickiego 2018/2019)

-

UCHWAŁA

plan studiów wersja graficzna

PDF IKONKA

 ---  false 2061132 640

program studiów wersja dostępna cyfrowo

WORD IKONKA

plan studiów
wersja dostępna cyfrowo

WORD IKONKA

 

Kierunek: FILOLOGIA POLSKA studia II stopnia

Kierunek: FILOLOGIA POLSKA studia II stopnia

Okres obowiązywania 

Plan studiów stacjonarnych

Plan studiów niestacjonarnych

Plan i program kształcenia    

Plan i program
wersja dostępna cyfrowo

 Plan studiów stacjonarnych
(obowiązujący od roku akademickiego 2021/2022)

I rok 

 

UCHWAŁA

  plan studiów 
wersja graficznaPDF IKONKA
  PDF IKONKA   program studiów
wersja dostępna cyfrowo
WORD IKONKA
 
plan studiów
wersja dostępna cyfrowo
WORD IKONKA

 Plan studiów stacjonarnych
(obowiązujący od roku akademickiego 2020/2021)

II rok 

 

UCHWAŁA

plan studiów wersja graficzna

PDF IKONKA

 ---  PDF IKONKA

program studiów
wersja dostępna cyfrowo

WORD IKONKA

plan studiów
wersja dostępna cyfrowo

WORD IKONKA

Plan studiów stacjonarnych
(obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020)

-

 

UCHWAŁA

plan studiów wersja graficzna

PDF IKONKA

 ---  PDF IKONKA

program studiów
wersja dostępna cyfrowo

WORD IKONKA

plan studiów
wersja dostepna cyfrowo

WORD IKONKA

 

Kierunek: LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ I stopnia

Kierunek: LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ studia I stopnia

Okres obowiązywania 

Plan studiów stacjonarnych

Plan studiów niestacjonarnych

Plan i program kształcenia    

Plan i program
wersja dostępna cyfrowo

Plan studiów stacjonarnych
(obowiązujący od roku akademickiego 2021/2022)

I rok

 

UCHWAŁA

 plan studiów 
wersja graficznaPDF IKONKA
 ---  PDF IKONKA

program studiów
wersja dostępna cyfrowo

WORD IKONKA

plan studiów
wersja dostępna cyfrowo

WORD IKONKA

Plan studiów stacjonarnych
(obowiązujący od roku akademickiego 2020/2021)

II rok

 

UCHWAŁA

plan studiów wersja graficzna

PDF IKONKA

 ---  PDF IKONKA

program studiów
wersja dostępna cyfrowo

WORD IKONKA

plan studiów
wersja dostępna cyfrowo

WORD IKONKA

Plan studiów stacjonarnych
(obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020)

III rok

 

UCHWAŁA

plan studiów wersja graficzna

PDF IKONKA

 ---  PDF IKONKA

program studiów
wersja dostępna cyfrowo

WORD IKONKA

plan studiów
wersja dostępna cyfrowo

WORD IKONKA

Plan studiów stacjonarnych
(obowiązujący od roku akademickiego 2018/2019)

-

 

UCHWAŁA

plan studiów wersja graficzna

PDF IKONKA

 ---  PDF IKONKA

program studiów wersja dostępna cyfrowo

WORD IKONKA

plan studiów
wersja dostępna cyfrowo

WORD IKONKA

 

Kierunek: LOGOPEDIA II stopnia

Kierunek: LOGOPEDIA studia II stopnia

Okres obowiązywania 

Plan studiów stacjonarnych

Plan studiów niestacjonarnych

Plan i program kształcenia    

Plan i program
wersja dostępna cyfrowo

Plan studiów stacjonarnych
(obowiązujący od roku akademickiego 2021/2022)

I rok

 

UCHWAŁA

plan studiów
wersja graficzna
 

PDF IKONKA

 ---  PDF IKONKA program studiów

wersja dostępna cyfrowo

WORD IKONKA

plan studiów
wersja dostępna cyfrowo 

WORD IKONKA

Plan studiów stacjonarnych
(obowiązujący od roku akademickiego 2020/2021)

II rok

 

UCHWAŁA

plan studiów wersja graficzna

PDF IKONKA

 ---

 

PDF IKONKA

program studiów
wersja dostępna cyfrowo

WORD IKONKA

plan studiów
wersja dostępna cyfrowo 

WORD IKONKA