opłaty za studia podyplomowe w roku akad. 2022/2023  
dla słuchaczy - absolwentów UPH dla słuchaczy - niebędących absolwentami UPH
opłaty/ Podyplomowe studia języka polskiego jako obcego i jako drugiego opłaty/ Podyplomowe studia języka polskiego jako obcego i jako drugiego

Numer konta do wpłat czesnego mozna sprawdzić w usos web logując się do konta za pomocą loginu i hasła jak do poczty studenckiej wybieramy studenci- płatności - numer konta dla studiów podyplomowych 

Regulamin studiów podyplomowych 

poczta UPH 


Podyplomowe Studia Logopedyczne

kierownik studiów: dr Aldona Kocyła-Łukasiewicz
obsługa administracyjna: mgr Beata Kapitan, tel. 643 1882
Podyplomowe studia logopedyczne

l.p. 

wersja pdf 

wersja dostepna cyfrowo

terminarz
zjazdów
1program studiówprogram studiów  
2sylabusy  
BIP
  

 


Podyplomowe Studia Neurologopedyczne z Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju Dziecka

kierownik studiów: dr hab. Alina Maciejewska, profesor uczelni
obsługa administracyjna: mgr Beata Kapitan, tel. 643 1882
Podyplomowe studia neurologopedyczne z wczesnym wspomaganiem dziecka
l.p wersja pdf

wersja dostepna cyfrowo

terminarz
zjazdów
1
program /pobierz/
 
2.
 
3.
 
4.
sylabusy BIP
 
 

 


Podyplomowe Studia Języka Polskiego jako Obcego i Jako Drugiego

kierownik studiów: dr hab. Beata Walęciuk-Dejneka, profesor uczelni
obsługa administracyjna: mgr Beata Kapitan, tel. 643 1882
 Podyplomowe studia jezyka polskiego jako obcego i jako drugiego 
l.p wersja pdf

wersja dostepna cyfrowo

organizacja studiów
1. program studiów  program / pobierz/  terminarz 
2. opłata za studia     rozkład zajęć
3. sylabusy

 1. Specyfika pracy z uczniem/studentem z doświadczeniem migracji

2. Redagowanie tekstów i wypowiedzi

3. Nauka wiedzy o Polsce

4. Praktyczna gramatyka języka polskiego

5. Wybrane zagadnienia z dwu- i wielojęzyczności

 


Podyplomowe Studia Filologii Polskiej

kierownik studiów: dr Renata Bryzek
obsługa administracyjna: mgr Maria Długołęcka-Pietrzak, tel. 643 1871
 Podyplomowe studia filologii polskiej
l.p wersja pdf

wersja dostepna cyfrowo

terminarz
zjazdów
1  
2. sylabusy BIP