2022/2023 - AKTUALNE SYLABUSY

przekierowanie do systemu BIP

Sylabusy 2022/2023
kierunekI stopieńII stopień

FILOLOGIA

FILOLOGIA POLSKA

studia I stopnia

LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ

 ---
LOGOPEDIA --- studia II stopnia

 


ARCHIWUM SYLABUSÓW

2021/2021

przekierowanie do systemu BIP

Sylabusy 2021/2022
kierunekI stopieńII stopień

FILOLOGIA

FILOLOGIA POLSKA

 studia I stopnia

LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ

 
LOGOPEDIA   studia II stopnia

 

2020/2021

przekierowanie do systemu BIP

Sylabusy 2020/2021
kierunekI stopieńII stopień

FILOLOGIA

FILOLOGIA POLSKA

 studia I stopnia 

LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ

 
LOGOPEDIA studia II stopnia

2019/2020 - III rok studiów

przekierowanie do systemu BIP

Sylabusy 2019/2020
kierunekI stopieńII stopień

FILOLOGIA

FILOLOGIA POLSKA

 studia I stopnia 

LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ


Sylabusy dla studentów którzy rozpoczęli studia 2018/2019 kierunek:filologia polska

 STUDIA I STOPNIA

Przedmioty kierunkowe (6 semestr)

Dialektologia

Historia idei

Literatura polska lat 1939 - 1956

Seminarium dyplomowe

Wybrane zagadnienia z literatury powszechnej

Women_s_Studies

Wykład monograficzny

Nauczycielska

Stylistyka praktyczna w szkole