SYLABUSY dla studentów, którzy rozpoczęli studia od roku akademickiego


2019/2020


przekierowanie do systemu BIP

Sylabusy 2019/2020
kierunekI stopieńII stopień

FILOLOGIA

FILOLOGIA POLSKA

 studia I stopnia 

LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ

 

 


2020/2021

 

przekierowanie do systemu BIP

Sylabusy 2020/2021
kierunekI stopieńII stopień

FILOLOGIA

FILOLOGIA POLSKA

 studia I stopnia 

LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ

 
LOGOPEDIA   studia II stopnia

 


Sylabusy dla studentów którzy rozpoczęli studia 2018/2019 kierunek:filologia polska

 STUDIA I STOPNIA

Przedmioty kierunkowe (6 semestr)

Dialektologia

Historia idei

Literatura polska lat 1939 - 1956

Seminarium dyplomowe

Wybrane zagadnienia z literatury powszechnej

Women_s_Studies

Wykład monograficzny

 

Nauczycielska

 

Stylistyka praktyczna w szkole