SYLABUSY dla studentów, którzy rozpoczęli studia od roku akademickiego

2019/2020
przekierowanie do systemu BIP

FILOLOGIA

 studia I stopnia  studia II stopnia 

FILOLOGIA POLSKA

 studia I stopnia   studia II stopnia 

LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ

 studia I stopnia   


 2020/2021 
przekierowanie do systemu BIP 

FILOLOGIA

 studia I stopnia 

 studia II stopnia 

FILOLOGIA POLSKA

 studia I stopnia   studia II stopnia 

LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ

 studia I stopnia 

 

 

 

 

Sylabusy dla studentów którzy rozpoczęli studia 2018/2019 kierunek:filologia polska

 

 STUDIA I STOPNIA

 

Przedmioty kierunkowe (6 semestr)

 

Dialektologia

Historia idei

Literatura polska lat 1939 - 1956

Seminarium dyplomowe

Wybrane zagadnienia z literatury powszechnej

Women_s_Studies

Wykład monograficzny

 

Nauczycielska

 

Stylistyka praktyczna w szkole