Ogłoszenia dla studiów stacjonarnych

"Rekrutacja uzupełniająca dla studentów na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ - semestr letni 2023/ 2024

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą rozpoczyna nabór studentów na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ na semestr letni roku akademickiego 2023/2024.
Rekrutacja będzie przeprowadzona przez komisję wydziałową w dniach 02-20.10.2023 r.
Na stronie https://www.uph.edu.pl/studenci/program-erasmus/studia-za-granica-erasmus-plus znajduje się Zarządzenie nr 123/2022 Rektora UPH z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie zasad organizacji i realizacji wymiany akademickiej w ramach programu Erasmus+. Prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem zanim podejmą Państwo decyzję o ubieganiu się o stypendium Erasmus+. W procesie rekrutacji należy złożyć następujące dokumenty:
Zgłoszenie studenta na wyjazd na studia w ramach PROGRAMU ERASMUS+ (2023/24) podpisane przez Przewodniczącego Komisji Wydziałowej i Koordynatora Wydziałowego wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.
Zgłoszenia niekompletne nie będą rozpatrywane.
 
Formularze dostępne są na stronie https://www.uph.edu.pl/studenci/program-erasmus/studia-za-granica-erasmus-plus.

Zainteresowane osoby proszone są o kontakt z koordynatorem:

Wydział Nauk Humanistycznych - mgr Ewelina Chwedczuk: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgłoszenia dostarczone po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.

Dalszych informacji udziela Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą."
 
     

Szanowni Studenci,

Przesyłam ofertę praktyk. Maksymalny czas finansowania jakie można uzyskać to 6 miesięcy. Osoby zainteresowane proszę o kontakt osobisty lub mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

mgr Ewelina Chwedczuk

"Dear partners,

The Polytechnic of Cávado and Ave, Portugal, is pleased to announce an Erasmus+ internship place at its International Relations Office.

The training must start in January 2024, preferably with the total duration of 12 months.

The activities to develop during the training will include, among other tasks, the following:

 • Administrative work
 • Support to the organization of international events
 • Organization and participation in dissemination and preparation sessions and meetings for Incoming and Outgoing students

Necessary skills:

 • English at level B1 (Portuguese language knowledge is a plus)
 • Very good Office skills
 • Communicative, flexible, willing to learn

All costs will be covered by the intern who should receive an Erasmus + scholarship from his home institution.

If you are interested to be a part of our team and doing your internship abroad, please send your request for an internship and CV to this e-mail address (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) until 31st of October 2023."

     

UWAGA STUDENCI

z dniem 27 września br. ruszają zapisy na zajęcia do wyboru z dziedziny nauk humanistycznych oraz dziedziny nauk społecznych

Studenci kierunków studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, którzy
w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024 mają w programie studiów przewidziane do realizacji zajęcia do wyboru z dziedzin:
Nauki społeczne:

 1. Filologia (sem. 5).

Studenci kierunków studiów stacjonarnych drugiego stopnia, którzy
w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024 mają w programie studiów przewidziane do realizacji zajęcia do wyboru z dziedzin:

Nauki społeczne:

 1. Filologia polska (sem. 3),
 2. Historia (sem. 3),
 3. Sztuki plastyczne (sem. 3).

Studenci

W przypadku zajęć z dziedziny nauk humanistycznych kierunki wymienione
w pkt. 7 i 9 dokonują wyboru dwóch rodzajów zajęć. Pozostałe kierunki dokonują wyboru jednych zajęć z danej dziedziny.

Zapisy trwają do 30 września 2023 r. do godz. 15:00

UWAGA: Należy wybrać zajęcia z listy, takie które nie są przewidziane do realizacji w programie studiów.

WYKAZ PRZEDMIOTÓW
     

Studenci I i II nw. roczników będą rejestrować się na zajęcia przez system Usos Web.

 • filologia i , II rok I stopnia
 • filologia I rok II stopnia
 • filologia polska I i II rok I stopnia
     
OFERTA SEMINARIÓW DYPLOMOWYCH NA ROK AKADEMICKI 2023/2024
STUDIA II STOPNIA/ zapisy będą odbywały się przez UsosWeb 

1. Dr Dominika Kozera / literaturoznawstwo/

zakres  tematyczny seminarium

- opowiadanie transmedialne i transadaptacje

- literatura gotycka i fantastyka grozy

- science fiction (w tym też fantastyka postapokaliptyczna)

- rewritingi baśni i prozy folklorystycznej

- fantasy

2. Językoznawstwo/ wykładowca w trakcie ustalania/

     
OFERTA SEMINARIÓW DYPLOMOWYCH NA ROK AKADEMICKI 2023/2024
STUDIA I STOPNIA/ zapisy będą odbywały się przez UsosWeb od 25.09.2023

1. Dr Aleksanadra Kowalczyk/ Językoznawstwo/

propozycja zagadnień tematycznych

 1. Semantics and its relation to other branches of linguistics.
 2. The evolution of the study of meaning.
 3. Diachronic semantics and semantic change.
 4. Typologies of semantic change.
 5. The axiological aspect of semantic change.
 6. Historical and cultural aspect of the lexico-semantic system of English.
 7. Metaphor and metonymy from the diachronic perspective.
 8. Ways of enriching the English lexicon.
 9. The influence of English on other languages.
 10. Synchronic and diachronic analysis of the English lexical system.
 11. The place of semantics in cognitive linguistics.
 12. Conceptual metaphor and metonymy from the cognitive perspective.
 13. Differences between metaphor and metonymy.
 14. Word formation in English.
 15. The main concerns of lexicography.
 16. Typology of dictionaries.

2. Dr Agnieszka Sienkiewicz-Charlish/ literaturoznawstwo/

Tematyka seminarium: Literatura popularna: powieść detektywistyczna, powieść grozy, regencyjny romans

3. Dr Elżbieta Pieniążek-Niemczuk / dydaktyka/

Zakres tematyczny: różne aspekty dydaktyki języka angielskiego, np. nauczanie określonej grupy wiekowej (dzieci, dorosłych), wybranej sprawności (np. czytania, pisania), środków i technik dydaktycznych (np. wykorzystania gier, piosenek itp.), radzenia sobie z problemami (np. utrzymanie dyscypliny w klasie, wprowadzenie dobrego klimatu, uczniowie z dysleksją itp.)

Przykładowy tematy:
Wykorzystanie tablicy interaktywnej w nauczaniu słownictwa w (określonej grupie wiekowej).
Projekty edukacyjne na II etapie edukacyjnym.
Rozwijanie sprawności pisania na poziomie zaawansowanym.

Rozwijanie sprawności czytania na poziomie średniozaawansowanym.

     

Sesja egzaminacyjna

dr E. Pieniązek-Niemczuk

1)     Dydaktyka języka angielskiego w szkole ponadpodstawowej 2

Egzamin w sesji poprawkowej: 8 września, godzina 10:00, sala nr 2.11.

2)     PNJA-Praktyczna leksyka języka angielskiego 2 

Zaliczenie ćwiczeń z leksyki 8 września, godzina 9.30 sala numer 2.11.

Egzamin w sesji poprawkowej 8 września, godzina 11:00, sala numer 2.11. 


 Egzamin z Praktycznej gramatyki z dr hab. L. Mnich odbędzie się 7.09 o godz. 10.30 sala 3.3


Przedmiot gramatyka opisowa- składnia języka angielskiego kończy się zaliczeniem na ocenę, więc nie ma 2 terminu poprawkowego, studenci którzy nie zaliczyli tego kursu w czerwcu proszeni są o złożenie podania do Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych dr hab. B. Walęciuk-Dejneki, prof. ucz. o udzielenie warunku terminowego z tego przedmiotu.

     

PRAKTYKI STUDENCKIE ZAWODOWE CIĄGŁE

JM Rektor podpisał zarządzenie na podstawie, którego studenci mogą ubiegać się o zwolnienie z praktyk zawodowych na podstawie wykonywanych obowiązków zawodowych/ wolontariatu/stażu

Zarządzenie

Wniosek do Dziekana 

     
KONFERENCJE NAUKOWE DLA STUDENTÓW
     

FILOLOGIA

     
FAZUN

w związku z obowiązkiem zgłoszenia nauczycieli opiekujących się w szkole studentami w ciągu 7 dni do ZUS, obowiązkowo składamy umowę w ciągu 3 dni od daty rozpoczęcia  praktyki do  Sekretariatu lIJIL ub przesłanie pocztą umowy  w 2 egzemplarzach + wypełniony druk osoby zgłaszanej /wszystko w jednym pliku jest zamieszczone/Dane na umowie wypełnia i podpisuje się wyłącznie nauczyciel.

     
PRACA       
Dyrektor Zespołu Szkół nr 35 im. Zofii Jaroszewicz „Kasi” w Warszawie ul. S. Żeromskiego 22/28
zatrudni anglistów na stanowisku nauczyciela z przygotowaniem pedagogicznym (przygotowanie pedagogiczne może będzie realizować w trakcie pracy).
Oferujemy :
- co najmniej 25 godzin dydaktycznych tygodniowo,
- opiekę mentora, który wdroży w pracę szkoły,
- koleżeńska atmosferę w pracy;
- możliwość dalszego rozwoju.
Z poważaniem
Sławomir Sawicki
     

FILOLOGIA POLSKA

     

 sp. NAUCZYCIELSKA

w związku z obowiązkiem zgłoszenia nauczycieli opiekujących się w szkole studentami w ciągu 7 dni do ZUS, obowiązkowo składamy umowę w ciągu 3 dni od daty rozpoczęcia  praktyki do  Sekretariatu lIJIL ub przesłanie pocztą umowy  w 2 egzemplarzach + wypełniony druk osoby zgłaszanej /wszystko w jednym pliku jest zamieszczone/Dane na umowie wypełnia i podpisuje się wyłącznie nauczyciel.

     
LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ/ LOGOPEDIA      
       

DLA WSZYSTKICH

     
sp. język angielski w biznesie z translatoryką/ Ifilologii polskiej z komunikacją społeczną i pracą wydawniczą oraz Logopedia z audiologią. 
Studenci, którzy odbywali  praktyki zawodowe w firmach, wydawnictwach, redakcjach czy poradniach proszeni są o złożenie ankiet  oceny praktyki do opiekunów praktyk, którzy będą wystawiali oceny w sesji zimowej.