Legitymacje studenckie, legitymacje doktorantów, a także legitymacje służbowe nauczycieli akademickich pozostają ważne w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz 60 dni po zakończeniu tego okresu. Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji.


 

gift ogłoszenie

  STUDIA NIESTACJONARNE

W zakładce EGZAMIN DYPLOMOWY zostały zamieszczone zagadnienia na egzamin dyplomowy w roku akad. 2019/2020

IIIFA

studenci proszeni są o złożenie ankiety po praktyce zawodowej do dr K. Mroczyńskiej

 

gift ogłoszenie

 STUDIA STACJONARNE

W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w dniach 26 stycznia 2021 r. (wtorek) oraz 01 lutego 2021 r. (poniedziałek) zajęcia dydaktyczne odbywają się według rozkładu zajęć obowiązującego w środę.
UBEZPIECZENIE OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW STUDENTÓW I DOKTORANTÓW

Przypominamy o możliwości wykupienia ubezpieczenia od NNW – termin opłacenia składki upływa dnia 21 listopada 2020 r.

Składka roczna za jednego studenta wynosi 50 zł przy sumie ubezpieczenia 28.000 zł.. Studenci realizujący praktyki zawodowe winni w szczególności przystąpić do ubezpieczenia z uwagi na wymagania instytucji przyjmujących na praktyki. Składkę roczną należy wpłacić w dziekanacie lub za pośrednictwem portalu ubezpieczeniowego.

Okres trwania ubezpieczenia od 1.10.2020 r. do 30.09.2021 r. przez 24 godziny na dobę na terenie uczelni jak i poza nią (w domu, pracy).

Szczegóły na stronie https://www.uph.edu.pl/studenci/sprawy-studenckie/ubezpieczenie-studentow

W związku z przedłuzonym zwolnieniem lekarskim dr Jędrzejewicza do 31.12.2020 zostanie zorganizowane zastępstwo, wkrótce pojawi się informacja w kalendarzach

I rok filologii

gr. 2 leksyka będzie odbywała się o godz. 8.15-9.45, natomiast gr. 1 leksyka w term. B będzie odbywać się w godz. 13.30-15, natomiat w ter, A w poniedzialki w godz. 13.30 -15

Logopedia/logopedia z audiologią

Szanowni Państwo nastąpiły zmiany w rozkładach proszę uczęszczać na zajęcia zgodnie z kalendarzami

Zagadnienia na egzamin dyplomowy dla kierunku filologii III rok studiów oraz II rok II stopnia >>> zakładka praca dyplomowa
 

III rok sp. język angielski w biznesie z translatoryką

III rok filologii polskiej zs komunikacja społeczna i praca wydanicza

Logopedia z audiologią

Studenci, którzy odbywali  praktyki zawodowe w firmach, wydawnictwach, redakcjach czy poradniach proszeni są o złożenie ankiet  oceny praktyki do opiekunów praktyk, którzy będą wystawiali oceny w sesji zimowej.