ogłoszenia dla studiów stacjonarnych 

 

Ogłoszenia dla studiów stacjonarnych
Ogłoszenia:
19 maja jest Święto Uniwersytetu  i zgodnie z organizacją roku akademickiego jest to dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
W dniu 13.05 zajęcia z dr M. Jastrzębskim są odwołane, zostały odpracowane w terminie wcześniejszym.

Szanowni Państwo,

Zgodnie z rekomendacją Prorektor ds. Studiów prof. dr hab. Barbary Biesiady-Drzazgi informuję, że w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021 egzaminy dyplomowe będą przeprowadzone w trybie stacjonarnym z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Na egzaminie dyplomowym obowiązuje kompletny wykaz zagadnień zamieszczonych na stronie Instytutu Językoznawstwa i Literaturoznawstwa w zakładce „Praca dyplomowa”.

Egzaminy w sesji będą odbywać się zdalnie.

Ponadto, na wniosek Prorektor ds. Studiów przypomina się, że wszystkie zajęcia winny odbywać się zgodnie z rozkładem zajęć, tj. do końca zajęć w semestrze, natomiast egzaminy semestralne (§ 20 ust. 2 i 3 Regulaminu studiów) w terminach wyznaczonych w sesji egzaminacyjnej, która zgodnie z organizacją roku akademickiego trwa od 21.06.2021 r. do 4.09.2021 r oraz 1.09.2021 - 12.09.2021 r. Moduł przedmiotowy, który nie kończy się egzaminem, zaliczany jest do końca zajęć w semestrze (§ 24 ust. 2 Regulaminu).

Nadmieniam, iż żaden z aktów prawnych naszego Uniwersytetu nie przewiduje możliwości przeprowadzenia zaliczeń i egzaminów w tzw. terminach zerowych.

Z poważaniem

dr Ewa Kozak

Z-ca Dyrektora Instytutu Językoznawstwa i Literaturoznawstwa

Zajęcia z dr hab. Elżbietą Kur, prof. uczelni w dniach 12-14.05. są odwołane - zwolnienie lekarskie.

FA

w dniach 6 i 7 maja zajęcia z dr Maximem Shadurskim są odwołane z powodu zwolnienia lekarskiego, zwolnienie lekarskie jest przedłużone  końca przyszłego tygodnia (do 14.05 )

Szanowni Państwo
Centrum Języków Obcych serdecznie zaprasza studentów do udziału w "Spotkaniach z językiem i kulturą". Pierwsze spotkanie pt. "English idioms and proverbs in general and business English" odbędzie się 13. maja (czwartek) 2021 roku w godz. 18.00-18.30 i będzie dotyczyło wybranych angielskich przysłów, idiomów i wyrażeń stosowanych w języku ogólnym, jak również  używanych 
w ekonomii i biznesie.  Poprowadzi je mgr Joanna Madej-Borychowska. Dostęp do spotkania: https://www.google.com/url?q=http://meet.google.com/owd-odis-gxk&source=gmail&ust=1619779077391000&usg=AFQjCNFxbFsar8RD1I3ivbR5O0ieIESXHw">http://meet.google.com/owd-odis-gxk
 
Serdecznie zapraszam
Agnieszka Laszuk
Kierownik CJO

FA

Od 12.04 zmienia się rozkład zajęć w związku z doplanowaniem zajęć z przedmiotu: interpretacja tekstów biznesowych
z mgr Magdaleną Toczyską.

Aktualizacja rozkładu już została naniesiona w kalendarzu w google meet.

Zagadnienia na egzamin dyplomowy dla kierunku filologii III rok studiów oraz II rok II stopnia >>> zakładka praca dyplomowa

III rok sp. język angielski w biznesie z translatoryką/lingwistyka stosowanaIII rok filologii polskiej z komunikacją społeczną i pracą wydawnicząLogopedia z audiologiąStudenci, którzy odbywali  praktyki zawodowe w firmach, wydawnictwach, redakcjach czy poradniach proszeni są o złożenie ankiet  oceny praktyki do opiekunów praktyk, którzy będą wystawiali oceny w sesji zimowej.

 

 ogłoszenia dla studiów niestacjonarnych 

Ogłoszenia dla studiów niestacjonarnych
Ogłoszenia:

Szanowni Państwo,

Zgodnie z rekomendacją Prorektor ds. Studiów prof. dr hab. Barbary Biesiady-Drzazgi informuję, że w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021 egzaminy  dyplomowe będą przeprowadzone w trybie stacjonarnym z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Na egzaminie dyplomowym obowiązuje kompletny wykaz zagadnień zamieszczonych na stronie Instytutu Językoznawstwa i Literaturoznawstwa w zakładce „Praca dyplomowa”.

Ponadto, na wniosek Prorektor ds. Studiów przypomina się, że wszystkie zajęcia winny odbywać się zgodnie z rozkładem zajęć, tj. do końca zajęć w semestrze, natomiast egzaminy semestralne (§ 20 ust. 2 i 3 Regulaminu studiów) w terminach wyznaczonych w sesji egzaminacyjnej, która zgodnie z organizacją roku akademickiego trwa od 21.06.2021 r. do 4.09.2021 r oraz 1.09.2021 - 12.09.2021 r. Moduł przedmiotowy, który nie kończy się egzaminem, zaliczany jest do końca zajęć w semestrze (§ 24 ust. 2 Regulaminu).

Nadmieniam, iż żaden z aktów prawnych naszego Uniwersytetu nie przewiduje możliwości przeprowadzenia zaliczeń i egzaminów w tzw. terminach zerowych.

Z poważaniem

 

dr Ewa Kozak

Z-ca Dyrektora Instytutu Językoznawstwa i Literaturoznawstwa

 Szanowni Państwo
Centrum Języków Obcych serdecznie zaprasza studentów do udziału w "Spotkaniach z językiem i kulturą". Pierwsze spotkanie pt. "English idioms and proverbs in general and business English" odbędzie się 13. maja (czwartek) 2021 roku w godz. 18.00-18.30 i będzie dotyczyło wybranych angielskich przysłów, idiomów i wyrażeń stosowanych w języku ogólnym, jak również  używanych 
w ekonomii i biznesie.  Poprowadzi je mgr Joanna Madej-Borychowska. Dostęp do spotkania: https://www.google.com/url?q=http://meet.google.com/owd-odis-gxk&source=gmail&ust=1619779077391000&usg=AFQjCNFxbFsar8RD1I3ivbR5O0ieIESXHw">http://meet.google.com/owd-odis-gxk
 
Serdecznie zapraszam
Agnieszka Laszuk
Kierownik CJO


 


Szanowni Studenci i Doktoranci, jeżeli, w związku z epidemią Covid-19 – znaleźliście się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej, możecie ubiegać się o pomoc finansową w postaci jednorazowej zapomogi z funduszu stypendialnego UPH.

W okresie zagrożenia epidemicznego zapomoga jest przyznawana przez Rektora UPH, a wnioski o zapomogi będą rozpatrywane w trybie uproszczonym.

Podstawą wnioskowania o zapomogę może być np. utrata przez studenta/doktoranta lub członka jego rodziny źródła dochodu, spowodowana ograniczeniami, związanymi z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.  

Możecie ubiegać się o zapomogę z funduszu stypendialnego zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie świadczeń dla studentów dostępnym na stronie internetowej Uniwersytetu


Zapisy do biblioteki

 

Osoby, które chcą korzystać z zasobów Biblioteki Głównej UPH powinny zarejestrować się online w zakładce Katalog, następnie wybrać Konto - Zarejestruj się.
Po internetowej rejestracji  Czytelnik  powinien w ciągu  5 dni  skontaktować się telefonicznie (tel. 25 643 17 44) lub poprzez e-mail z wypożyczalnią (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w celu potwierdzenia danych oraz pełnej aktywacji konta.