Ogłoszenia dla studiów stacjonarnych

Ogłoszenia:

FILOLOGIA

Zajęcia z dr I.Świątczak-Wasilewską w dniu 23.05 w godzinach 11:45-13:15 będą jednorazowo przeniesione do sali 101 w Bibliotece Głównej.
Sprawnosci zintegowane z mgr D. Krasuską - odpracowanie - 1.06, środa.
Zajęcia oraz konsultacje z dr M.Wieczorek w dn. 24.05 zostaną odpracowane w dn. 27.05 (11.30-13.00 konsultacje w sali 3.32; 13.30-15.00 seminarium dyplomowe w sali 3.12).
Odrabianie zajęć z dr Markiem Jastrzębskim: Praktyczna leksyka jęz. ang. - I rok FAZUN: czwartek 19.05, godz. 13.30-15.00, będzie miało miejsce w sali 214.
16.05. konsultacje z dr Iwoną Świątczak-Wasilewską odbędą się w godzinach 13.30-15.00.
Odrabianie zajęć dr Marka Jastrzębskiego z dnia 8 kwietnia odwołanych z powodu choroby:
Praktyczna leksyka jęz. ang. - grupa 2, I rok JAWBZT: piątek 13.05, godz: 8.15-9.45, proszę przyjść do pokoju 3.36 - na godzinę 8.10, ponieważ numer sali, w której odbędą się zajęcia nie jest jeszcze ustalony.
Praktyczna leksyka jęz. ang. - I rok FAZUN: czwartek 19.05, godz. 13.30-15.00
Seminarium Dyplomowe, III rok filologii: w formie odrabiania sukcesywnie kolejne zajęcia będą przedłużane 15 bądź 30 minut.
 
Konsultacje z dr Markiem Jastrzębskim w piątek 13.05 wyjątkowo odbędą się w godzinach: 15.00-16.30.

mgr D. Krasuska

Zajęcia w dniu 12.05. są odwołane, zostaną odpracowane w innym terminie.

dr N. Sanżarewska-Chmiel

Seminaria z 27.05. zostają przełożone na 20.06.

Zajęcia z II FA nau z 24.05. zostają przełożone na 17.05.

prof. R. Bera

Zajęcia w dniu 12.05. są odwołane.

dr hab. J. Stolarek

Wykład z piątku 13.05 odbędzie się w środę 11.05. o godz 15.00 w Bibliotece Głównej.

Konsultacje z 13.05. zostaną przeprowadzone zdalnie w piątek od 16.00-19.00.

dr A. Wejnarski

I FAZUN II stopnia: zmiana w organizacji przedmiotu zabiegi ratujące życie: zajęcia odbędą się w terminach 24.05 , 31.05, 7.06 w godz. 15.15-19.45 s. 312 ul. 3-go Maja 54

dr M. Shadurski

konsultacje w dniu 17.05 są odwołane.

dr hab. U. Tyluś

zajęcia są odwołane 27.05, zostaną odpracowane 20.05 w godz. 16.30-18 s. 3,8

Konsultacje i seminarium z dr M.Wieczorek z dnia 10.05 zostają przełożone na 6.05 (11.30-13.00 konsultacje w sali 3.32, 13.30-15.00 seminarium w sali 3.12).

dr R. Kozak/ dr E. Colerick

zamiana sal  do końca semestru w terminach A  o godz. 11.45-13.15
dr Kozak sala 3.12    I JAWBzT - gr. 1
dr Colerick, sala 2.10 - III JAwBzT - gr. 2

dr R. Kozak

w związku ze zmianami w organizacji zajęć z wymowy / zastępstwa/na I roku zmianie ulegają terminy zajęć z dr Kozakiem R ze sprawności zintegrowanych B1
w piątek w godz. 8.15-9.45
I JAwBzT/ gr. 2 terminy zajęć: 18.03;  25.03;  1.04, 8.04 ;  20.05;  10.06
I FAzUN / terminy 22.04;  29.04;  6.05; 13.05;  27.05;  3.06;  10.06

IFA

zmiana sali na 23.05 na wykład z dr I. Świątczak-Wasilewską na salę 101 Biblioteka Główna

III FAZUN

w związku z obowiązkiem zgłoszenia nauczycieli opiekujących się w szkole studentami w ciągu 7 dni od rozpoczęcia praktyki do ZUS, prosimy o niezwłoczne złożenie do Sekretariatu lub przesłanie pocztą umowy  w 2 egzemplarzach + wypełniony druk osoby zgłaszanej /wszystko w jednym pliku jest zamieszczone/Dane na umowie wypełnia i podpisuje się wyłącznie nauczyciel.

FILOLOGIA POLSKA

Dr B. Stelingowska

Konsultacje w dniu 12.05. są odwołane.

prof. R. Bera

Zajęcia w dniu 12.05. są odwołane.

prof. R. Bera

zajęcia w dniu dzisiejszym są odwołane - 5.05

Uwzględniając prośbę studentów zajęcia z j. ang. 06.06.2022 zostają przełożone i zostaną odrobione 13 oraz 27 maja w godz. 16.30-17.15.
 
J. Madej-Borychowska
12.04. - konsultacje z prof. Elżbietą Kur sa odwołane z powodu choroby.

2 rok FP I - czwartek 7.04. - zajęcia z prof. Beatą Walęciuk-Dejneką są odwołane.

Zajęcia z prof. Sławomirem Sobierajem z Młodej Polski odbędą się o godzinie 10:00.

FP II 2 jpzl - zajęcia z mgr Moniką Polak od 4.04. - poniedziałki, terminy A 10:00-13:15.
Dzisiejsze zajęcia z j. ang. - grupa łączona fil. pol. / historia w godz. 15-16.30 są odwołane.
Zajęcia odrobione będą 8 i 22 kwietnia w godz. 16.30-17.15.
 
Joanna Madej-Borychowska

dr R. Bryzek

zajęcia w piątek 1.04 są odwołane, zwolnienie lekarskie, zajęcia zostaną odpracowane po ustaleniu terminu

LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ/ LOGOPEDIA

Zajęcia z mgr K. Bigos są odwołane do 13.05.
Zajęcia z mgr P. Bożutą do 06.05. są odwołane.
Uwzględniając prośbę studentów zajęcia z j. ang. 06.06.2022 zostają przełożone i zostaną odrobione 13 oraz 27 maja w godz. 16.30-17.15.
 
J. Madej-Borychowska
Zajęcia z dr Marzeną Lisowską z języka niemieckiego w grupie łączonej, które nie odbyły się w dniu 6 kwietnia w godz. 17.00-18.30 w sali nr 2.11 zostaną odrobione w dniu 20 czerwca w godz. 8.00-9.30 w sali 3.8.
26-28.04. - zajęcia z dr Sofią Kamińską są odwołane.
Dnia 27.04.2022 r. wyjątkowo zajęcia z mgr Ewą Dzięcioł-Chlibiuk z III rokiem Logopedii z audiologią odbędą się w późniejszych godzinach 11.30-14.30 (11.30-13.00, sala 3.10; 13.00-14.30, sala 3.3).
25 i 27.04. - zajęcia z prof. Aliną Maciejewską są odwołane.
I LzA - mgr Barbara Sacharczuk w dniach 20-23.04 przebywa na zwolnieniu lekarskim.

mgr K. Bigos

zajęcia w dniach 20.04 i 21.04 są odwołane.

mgr Z. Skrzymowska

zajęcia / praktyka śródroczna/ z 20.04 są przeniesione na 27.04 w godzinach zgodnie z rozkładem zajeć

13.04. - komsultacje z mgr Iloną Klewek są odwołane z powodu zwolnienia lekarskiego.
13.04. - zajęcia z dr Martą Krakowiak są odwołane.
6.04. - język niemiecki z dr Marzeną Lisowską jest odwołany.
6.04. - zajęcia z mgr Renatą Biardzką są odwołane.

mgr I. Leśniczuk

Odrabianie zajęć dykcja/technika mówienia z mgr Leśniczuk Izabellą odbędzie się dn. 5.04 s. 3.10 godz. 15:15-16:45.

II LZA:

zajęcia z dr M. Rutkowską w dniu 29.03 rozpoczną się o godz. 14.00 przy ul. Prusa 14 sala 305,  III piętro wejście od strony liceum

mgr B. Sacharczuk

 I LzA/ spotkanie organizacyjne w sprawie praktyki  śródrocznej 24.03/ czwartek/ godz. 13.30 sala 08A

Wybory do Wydziałowej Rady Samorządu Studentów dla kierunku Logopedia/Logopedia z audiologią

mgr I. Leśniczuk

zajęcia w dniach 21.03-23.03 są odwołane, zwolnienie lekarskie

 

mgr I. Leśniczuk

Zajęcia z emisji głosu w dniu 16.03 są odwołane, zostaną odpracowane przez kolejne dwie środy 23 i 30.03 po 45 minut sala 2.7

mgr R. Zalewski

zajecia z pierwszej pomocy rozpoczną się 7.04 godz. 14.15-15.45 /8 spotkań/ sala 312 ul. 3-go Maja 54
LOG II sem 2 - Dysleksja audiogenna z dr Martą Krakowiak - sala 3.8.

DLA WSZYSTKICH

III rok sp. język angielski w biznesie z translatoryką/lingwistyka stosowana III rok filologii polskiej z komunikacją społeczną i pracą wydawniczą Logopedia z audiologią. 
Studenci, którzy odbywali  praktyki zawodowe w firmach, wydawnictwach, redakcjach czy poradniach proszeni są o złożenie ankiet  oceny praktyki do opiekunów praktyk, którzy będą wystawiali oceny w sesji zimowej.