gift ogłoszenie

  STUDIA NIESTACJONARNE

III Fa

Seminarium dyplomowe z dr E. Zawadowską-Kittel w sobotę 7.12  odbędzie się w s. 3.1

II rok studia niestacjonarne uzupełniające magisterskie
08.12.2019 (niedziela) zmiana kolejności zajęć
8.45-11.00 tłumaczenia ustne dr T.Michta
11.15-14.15 tłumaczenia pisemne specjalistyczne dr K.Mroczyńska
W zakładce EGZAMIN DYPLOMOWY zostały zamieszczone zagadnienia na egzamin dyplomowy w roku akad. 2019/2020

IIIFA

studenci proszeni są o złożenie ankiety po praktyce zawodowej do dr K. Mroczyńskiej

gift ogłoszenie

 STUDIA STACJONARNE

 

 FA

W dniu 6.12 zajęcia z dr hab. A. Borkowskim są odwołane, zajęcia zostaną odpracowane.

LOGOPEDIA - ZAJĘCIA Z FILOZOFII (I ROK)

Zajęcia z Filozofii z ks. dr Grzegorzem Stolarskim będą odbywały się we wtorki (10.12., 7.01., 21.01.) w sali 1.15 w godzinach 8:15-9:45, oraz w środy (18.12., 8.01., 15.01., 22.01.) w sali 3.10 w godzinach 17:00-18:30.

Filologia polska

- środowe konsultacje z Profesorem Antonim Czyżem będą odbywały się w godzinach 15:00-16:00, natomiast z Profesorem Romanem Bobrykiem - o 10:30-11:30.

FA

odpracowanie zajęć z mgr P. Ziomkiem piątek 6.12 w sali 3.12

8:15 Stylistyka tekstu naukowego - 3 rok grupa 2 tłumaczeniowa
10:00 stylistyka tekstu naukowego - 3 rok nauczycielska

Zajęcia od 11.45 są odwołane
11:45 Integrated Skills  - 3 rok grupa 2 (kolejne zajęcia)

13:30 Stylistyka - 2 rok gr. 3

FA - zmiana sali

W dniu 6.12 wyjątkowo wykłady dla I roku odbędą się w sali 1.5.

W zakładce EGZAMIN DYPLOMOWY zostały zamieszczone zagadnienia na egzamin dyplomowy w roku akad. 2019/2020
II FA
Zajęcia z dr K. Mroczyńską w dniu 18.11.2019 w godz.11.45-13.15 II rok gr 2 Warsztaty leksykalne są odwołane. Zostaną odpracowane w dn. 9.12.2019 godz.13.30-15.00. s. 1.7
 

III rok sp. język angielski w biznesie z translatoryką

III rok filologii polskiej zs komunikacja społeczna i praca wydanicza

Logopedia z audiologią

Studenci, którzy odbywali  praktyki zawodowe w firmach, wydawnictwach, redakcjach czy poradniach proszeni są o złożenie ankiet  oceny praktyki do opiekunów praktyk, którzy będą wystawiali oceny w sesji zimowej.

Studenci I roku Logopedii z audiologią
Wtorkowe zajęcia z Psychologii ogólnej z dr A. Sędkiem w terminie A (wraz z 19.11.) będą odbywały się w sali 3.14 - zgodnie z rozkładem zajęć. Natomiast zajęcia w terminie B (3.12., 17.12., 14.01., 28.01.) będą odbywały się w sali 1.12.