Aktualności


Organizatorami kolejnego z cyklicznych spotkań warsztatowo-szkoleniowych, które odbyło się 27.04.21 r., był Siedlecki Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego i Ośrodek Logopedyczny UPH w Siedlcach. Dla naszego środowiska zawodowego i akademickiego było to spotkanie wyjątkowe. Prowadziła je nasza absolwentka  mgr Karolina Szostek, a tematyką spotkania były: Tajemnice i możliwości ludzkiego oka – praca z Cyber-okiem. Studium przypadku dziewczynki z Zespołem Retta.

Przedstawiana wiedza, zaprezentowane przez Koleżankę umiejętności i doświadczenia wzbudziły ogromne zainteresowanie wśród uczestników szkolenia.

Bardzo dziękujemy Pani Karolinie za prezentację tej alternatywnej metody komunikacji, jej wyjątkowości i zakresów możliwych zastosowań.

Cyber-oko? Tak,  tak!

Trzeba wiedzieć o wyjątkowym wspomaganiu komunikacji z osobami – potocznie – niemówiącymi.

 

Cyber oko

 

 


Siedlecki Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego oraz Ośrodek Logopedyczny Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach byli organizatorami kolejnego spotkania warsztatowo-szkoleniowego, które odbyło się (zdalnie) dnia 29.03.2021 r. Tym razem (dzięki inicjatywie mgr Ilony Klewek)  gościliśmy mgr Sabinę Kowalską – neurologopedkę, pracownika Polskiego Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej VOTUM w Krakowie. Tytuł spotkania: ”Pacjent neurologiczny z rurką tracheostomijną”, spotkał się z ogromnym zainteresowaniem nie tylko logopedów. 

Mgr Sabina Kowalska na co dzień pracuje z pacjentami w stanie śpiączki. Ten trudny zakres pracy logopedycznej jest Jej życiową pasją. Jest autorką poradnika dla opiekunów pacjentów zmagających się z problematyką niewydolności oddechowej.

Prowadząca w niezwykle interesujący i rzeczowy sposób przedstawiła zasady pracy z pacjentem we wczesnej fazie zdrowienia. Wskazała na potrzebę intensywnego, wczesnego oddziaływania logopedycznego w celu przywrócenia najbardziej istotnych i prymarnych funkcji życiowych człowieka wybudzonego ze śpiączki, które decydują o poprawie i jakości życia.

Tematyka, która wpisuje się w europejskie standardy zawodowe logopedów, poszerzyła zakres wiedzy o karmieniu klinicznym wyniesiony ze studiów.

Bardzo dziękujemy mgr Sabinie Kowalskiej za przeprowadzenie warsztatu, pokazanie wyjątkowego odcinka pracy neurologopedy klinicznego i podzielenie się własnymi doświadczeniami pracy z pacjentami z rurką tracheostomijną. 

Mamy nadzieję na kolejne spotkania

mgr Ilona Klewek

log1