Aktualności

Wykład gościnny - zrzut ekranu ze spotkania online, widok kafelków z uczestnikami

W przedświątecznych zajęciach w dniu 22 grudnia 2020 roku, w ramach wykładu gościnnego udział wzięła Pani dr hab. Ksenia Olkusz z Ośrodka Badawczego Facta Ficta. W spotkaniu on-line udział wzięli studenci filologii angielskiej przygotowujący się do obrony pracy licencjackiej. Na początku zajęć Pani Profesor przedstawiła słuchaczom wykład na temat „Przeszukiwanie baz danych”, w którym przybliżyła strony i bazy internetowe (przykładem https://www.academia.edu/służące do wyszukiwania odpowiednich informacji naukowych i zdobywania wiedzy w interesującym zakresie, następnie zaś studenci zadawali pytania związane z przygotowywaną przez nich pracą.

Spotkanie zorganizowane zostało przez dr Barbarę Stelingowską w ramach ćwiczeń z przedmiotu „Warsztat metodologiczny naukowy”.

 

Baner - kilka paczek z kokardami

ZAPRASZAMY DO GALERII KARTEK STUDENTÓW KIERUNKU FILOLOGIA 

 

kwadrans akademicki - klatka z materiału wideo

Zapraszamy do obejrzenia Kwadransa Akademickiego - magazynu UPH, a zwłaszcza rozmowy z Panią Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych prof. uczelni dr hab. Beatą Walęciuk-Dejneką.