Aktualności

W dniach 27.09 – 1.10. 2021 r. dr Katarzyna Kozak w ramach programu wymiany kadry akademickiej (Erasmus +) przeprowadziła cykl zajęć dydaktycznych na Universidad de les Illes Balears (UIB, Hiszpania). Zajęcia prowadzone były z zachowaniem reżimu sanitarnego i, w związku z ograniczeniami w ilości dostępnych miejsc, transmitowane online.

Dr Katarzyna Kozak jest koordynatorem współpracy w ramach dwustronnej umowy podpisanej między Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym oraz Uniwersytetem Wysp Balearskich i wizyta w instytucji partnerskiej stanowiła okazję do promocji wymiany akademickiej oraz omówienia planów rozszerzenia dotychczasowej współpracy miedzy uczelniami. Program wizyty obejmował spotkanie z pracownikami i studentami uczelni przyjmującej w celu kontynuowania współpracy w ramach programu Erasmus + oraz zaplanowania dalszych działań uwzględniających prowadzone w obu instytucjach badania naukowe obejmujących między innymi wspólne publikacje pracowników uczelni partnerskich.

Niezależnie od działań prowadzonych w ramach programu Erasmus +, do efektów dotychczasowej współpracy między uczelniami należą współorganizowanie cyklicznej międzynarodowej konferencji Forum for Contemporary Issues in Langauge and Literature oraz zaangażowanie kadry z UIB w działalność czasopisma o tym samym tytule. Oba uniwersytety gościły przedstawicieli kadry z uczelni partnerskiej w ramach programów dla profesorów wizytujących.

 

dr Katarzyna Kozak prowadzi wykład dla studentów  na zdjęciu dr K. Kozak i prof. Andrés L. Jaume 

 

W dniach 7–9 września 2021 r. na platformie MS TEAM odbyła się XXI Międzynarodowa konferencja „Slovanská slovotvorba: synchrónia, inovácie, neologizácia = Slavic Word-Formation: Synchrony, Innovations, Neologization = Славянское словообразование: синхрония, инновации, неологизация”, w której brało udział 39 znanych lingwistów z 15 krajów europejskich. Celem tej konferencji zorganizowanej przez Instytut Językoznawstwa im. L. Sztura Słowackiej Akademii Nauk, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Preszowskiego i Komisję Słowotwórczą afiliowaną przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów było przedyskutowanie aktualnych i ważnych dla językoznawstwa slawistycznego i światowego tematów związanych z innowacyjnymi procesami słowotwórczymi w językach słowiańskich. Czynny udział w konferencji wzięła profesor Elena Koriakowcewa (UPH w Siedlcach), członkini Komisji Słowotwórczej przy MKS od roku 1995, która przez 22 lata (1995-2017) pełniła także obowiązki sekretarza naukowego tejże Komisji. Wygłosiła referat "O nowych sufiksoidach i amfiksoidach w językach rosyjskim i polskim", który wzbudził żywe zainteresowanie zgromadzonej online-widowni. Duże wrażenie zrobiła prezentacja wyników badań przeprowadzonych na materiale tekstów ŚMP i pisemnych wypowiedzi internautów - odbiorców tych tekstów.

Konferencja w Preszowie - dyskusjaReferat profesor Eleny Koriakowcewej

Uczestnicy konferencji - screenshot


logo narodowej agencji wymiany akademickiejJuż po raz trzeci otrzymaliśmy z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej decyzję o realizacji 
Kursu przygotowawczego do podjęcia studiów w Polsce. W roku akademickim 2021/2022 naukę języka polskiego i przedmiotów kierunkowych podejmie na naszej uczelni 60 studentów z zagranicy. Kurs prowadzony jest przez Ośrodek Języka Polskiego i Kultury Polskiej we współpracy z Instytutem Językoznawstwa i Literaturoznawstwa.