Aktualności

Baner - konkurs lingwistyczny 8 edycja
 
Studentka kierunku filologia Instytutu Językoznawstwa i Literaturoznawstwa - Pani Ewa Mikonowicz - w finale konkursu "Tłumacze na e-start" organizowanym przez Skrivanek Sp. z o.o. 
Jak oceniła Komisja: "Praca prezentuje bardzo wysoki poziom i śmiało można powiedzieć, że jest lepszym tekstem od oryginału. Po tym można poznać dobre tłumaczenie użytkowe, gdy nie tylko spełnia swoją rolę, ale gdy też spełnia tę rolę lepiej od oryginału".
Bardzo się cieszymy i serdecznie gratulujemy, Pani Ewo!

Zrzut ekranu ze spotkania online

W dniu 27. listopada 2020 r. odbyła się piąta edycja międzynarodowej konferencji Annual Siedlce Forum for Contemporary Issues in Language and Literature. Between clarity and fuzziness: Investigating the concept of meaning in linguistic, literary and philosophical contexts Tegoroczne spotkanie, zorganizowane zostało przy współpracy z Uniwersytetem Wysp Balearskich (Universitat de les Illes Balears) i poświęcone zostało zagadnieniu znaczenia i związanych z nim kwestii klarowności i niejasności przekazu w odniesieniu do tekstów z zakresu literatury, kultury, językoznawstwa i filozofii.

Po uroczystym otwarciu konferencji przez prof. Edwarda Colericka (UPH) oraz prof. Rubena Jarazo (UIB) wykład plenarny zatytułowany Kimian states vs. Davidsonian states wygłosiła prof. Anna Malicka-Kleparska z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Kolejne wystąpienie plenarne pt. My Tongue Swore to, but muy Heart Did Not: Must I Mean What I Say? zaprezentował prof. David Perez Chico z Uniwersytetu w Saragossie.

W trakcie sesji panelowych omówione zagadnienia dotyczyły jasności/niejasności przekazu zarówno w odniesieniu do bieżących wydarzeń politycznych, przekazu reklamowego czy w kontekście zjawiska manipulacji. Interesujący aspekt stanowiła problematyka związana z humorem w przekazie publicznym. Część referatów poruszała kwestie z zakresu językoznawstwa zarówno od strony teoretycznej jak i empirycznej. Tradycyjnie już jeden z paneli poświęcony został omówieniu motywu przewodniego konferencji z perspektywy filozoficznej. Tematyka ta została doskonale uzupełniona prezentacjami poświęconymi studiom literaturoznawczym, które dotyczyły między innymi relacji między filozofią i literaturą. 

Konferencja stworzyła możliwość zaprezentowania i wysłuchania wystąpień w ujęciu interdyscyplinarnym łączącym dziedziny przewodnie konferencji: literaturę i językoznawstwo z takimi dziedzinami jak historia, filozofia czy medioznawstwo. Konferencja okazała się doskonałą okazją do wymiany myśli i informacji zarówno na szczeblu krajowym jak i międzynarodowym. W gronie uczestników znalazły się osoby reprezentujące zarówno polskie ośrodki akademickie (Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Zielonogórski, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego z Bydgoszczy) jak i zagraniczne ośrodki naukowe: Uniwersytet Wysp Balearskich, Uniwersytet La Laguna na Teneryfie, Uniwersytet w Saragossie, Uniwersytet La Sapienza w Rzymie oraz Uniwersytet w Oslo.

Dziękujemy wszystkim prelegentom za przestawione prezentacje i podzielenie się wynikami swoich badań.

ENGLISH VERSION

Zrzut ekranu ze spotkania online  Pablo Vera Vega - dyskusja z uczestnikami

Galeria

 

Katarzynki to polski zwyczaj ludowy, męski odpowiednik Andrzejek, obchodzony w nocy z 24 na 25 listopada, w wigilię św. Katarzyny Aleksandryjskiej.
Jak tłumaczy dr hab. Beata Walęciuk-Dejneka, profesor uczelni - literaturoznawca w Instytucie Językoznawstwa i Literaturoznawstwa, zajmująca się również tematyką kultury ludowej i problematyką folkloru w literaturze, "zwyczaje te - Św. Katarzyny czy św. Andrzeja - są już raczej zapomniane, ale warto o nich przypominać z uwagi na niezwykle ciekawą kulturową symbolikę i znaczenie."  
Choć dzisiaj badania naukowe dr hab. Beaty Walęciuk-Dejneki, profesor uczelni koncentrują się wokół problematyki kobiecej w pisarstwie polskim XIX i XX wieku oraz związków literatury i prawa (Law & Literature), Pani Profesor jest także Kierownikiem Ośrodka Języka Polskiego i Kultury Polskiej UPH; pisała również o miłości ludowej/wieśniaczej - w pieśniach, piosenkach, ludowych bajkach i podaniach oraz zachowaniach młodych panien i chłopców, np. we wróżbach katarzynkowych - kiedy chłopcy wróżyli o przyszłej żonie czy we wróżbach andrzejkowych - kiedy to dziewczyny wróżyły o przyszłym mężu.
Od października 2020 r. dr hab. Beata Walęciuk-Dejneka, profesor uczelni pełni funkcję Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych.
Raz jeszcze serdecznie gratulujemy!

 dziekan Beata Walęciuk-Dejneka