Aktualności

Zrzut ekranu ze spotkania online

W dniu 27. listopada 2020 r. odbyła się piąta edycja międzynarodowej konferencji Annual Siedlce Forum for Contemporary Issues in Language and Literature. Between clarity and fuzziness: Investigating the concept of meaning in linguistic, literary and philosophical contexts Tegoroczne spotkanie, zorganizowane zostało przy współpracy z Uniwersytetem Wysp Balearskich (Universitat de les Illes Balears) i poświęcone zostało zagadnieniu znaczenia i związanych z nim kwestii klarowności i niejasności przekazu w odniesieniu do tekstów z zakresu literatury, kultury, językoznawstwa i filozofii.

Po uroczystym otwarciu konferencji przez prof. Edwarda Colericka (UPH) oraz prof. Rubena Jarazo (UIB) wykład plenarny zatytułowany Kimian states vs. Davidsonian states wygłosiła prof. Anna Malicka-Kleparska z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Kolejne wystąpienie plenarne pt. My Tongue Swore to, but muy Heart Did Not: Must I Mean What I Say? zaprezentował prof. David Perez Chico z Uniwersytetu w Saragossie.

W trakcie sesji panelowych omówione zagadnienia dotyczyły jasności/niejasności przekazu zarówno w odniesieniu do bieżących wydarzeń politycznych, przekazu reklamowego czy w kontekście zjawiska manipulacji. Interesujący aspekt stanowiła problematyka związana z humorem w przekazie publicznym. Część referatów poruszała kwestie z zakresu językoznawstwa zarówno od strony teoretycznej jak i empirycznej. Tradycyjnie już jeden z paneli poświęcony został omówieniu motywu przewodniego konferencji z perspektywy filozoficznej. Tematyka ta została doskonale uzupełniona prezentacjami poświęconymi studiom literaturoznawczym, które dotyczyły między innymi relacji między filozofią i literaturą. 

Konferencja stworzyła możliwość zaprezentowania i wysłuchania wystąpień w ujęciu interdyscyplinarnym łączącym dziedziny przewodnie konferencji: literaturę i językoznawstwo z takimi dziedzinami jak historia, filozofia czy medioznawstwo. Konferencja okazała się doskonałą okazją do wymiany myśli i informacji zarówno na szczeblu krajowym jak i międzynarodowym. W gronie uczestników znalazły się osoby reprezentujące zarówno polskie ośrodki akademickie (Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Zielonogórski, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego z Bydgoszczy) jak i zagraniczne ośrodki naukowe: Uniwersytet Wysp Balearskich, Uniwersytet La Laguna na Teneryfie, Uniwersytet w Saragossie, Uniwersytet La Sapienza w Rzymie oraz Uniwersytet w Oslo.

Dziękujemy wszystkim prelegentom za przestawione prezentacje i podzielenie się wynikami swoich badań.

ENGLISH VERSION

Zrzut ekranu ze spotkania online  Pablo Vera Vega - dyskusja z uczestnikami

Galeria

 

Katarzynki to polski zwyczaj ludowy, męski odpowiednik Andrzejek, obchodzony w nocy z 24 na 25 listopada, w wigilię św. Katarzyny Aleksandryjskiej.
Jak tłumaczy dr hab. Beata Walęciuk-Dejneka, profesor uczelni - literaturoznawca w Instytucie Językoznawstwa i Literaturoznawstwa, zajmująca się również tematyką kultury ludowej i problematyką folkloru w literaturze, "zwyczaje te - Św. Katarzyny czy św. Andrzeja - są już raczej zapomniane, ale warto o nich przypominać z uwagi na niezwykle ciekawą kulturową symbolikę i znaczenie."  
Choć dzisiaj badania naukowe dr hab. Beaty Walęciuk-Dejneki, profesor uczelni koncentrują się wokół problematyki kobiecej w pisarstwie polskim XIX i XX wieku oraz związków literatury i prawa (Law & Literature), Pani Profesor jest także Kierownikiem Ośrodka Języka Polskiego i Kultury Polskiej UPH; pisała również o miłości ludowej/wieśniaczej - w pieśniach, piosenkach, ludowych bajkach i podaniach oraz zachowaniach młodych panien i chłopców, np. we wróżbach katarzynkowych - kiedy chłopcy wróżyli o przyszłej żonie czy we wróżbach andrzejkowych - kiedy to dziewczyny wróżyły o przyszłym mężu.
Od października 2020 r. dr hab. Beata Walęciuk-Dejneka, profesor uczelni pełni funkcję Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych.
Raz jeszcze serdecznie gratulujemy!

 dziekan Beata Walęciuk-Dejneka

Ośrodek Języka Polskiego i Kultury Polskiej we współpracy z Instytutem Językoznawstwa i Literaturoznawstwa realizuje projekt pod nazwą  

WARSZTATY JĘZYKA POLSKIEGO SPECJALISTYCZNEGO DLA STUDENTÓW

I DOKTORANTÓW CZESKIEJ POLONISTYKI 

w ramach programu "Promocja języka polskiego", finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

Partnerem projektu jest Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu, w Czechach.

Pracownicy Instytutu prowadzą zajęcia online. Warsztaty dotyczą języka medycznego, biznesowego, języka mediów oraz język prawnego i prawniczego.

Koordynatorem projektu jest dr hab. Beata Walęciuk-Dejneka, profesor uczelni.

więcej na stronie OPJ

Zrzut ekranu ze spotkania online - Beata Dejneka

Zrzut ekranu ze spotkania online - Andrzej B

Zrzut ekranu ze spotkania online - Jacek Kowzan