Aktualności

W dniu 3 września 2021 roku dr Katarzyna Kozak wzięła udział w konferencji zorganizowanej przez The European Society for the Study of English, na której wystąpiła z referatem „Against Sophistry and Mock-Logicians: The Examiner’s appeal to logic” poświęconym retoryce opartej na apelu do emocji i rozumu w najważniejszych angielskich gazetach z początku osiemnastego wieku, z naciskiem na tytułowy „The Examiner”.

Dr Katarzyna Kozak prowadzi badania z pogranicza literatury i polityki obejmujące między innymi proces kształtowania literackich środowisk opiniotwórczych oraz ich rolę w formacji ideowej społeczeństwa angielskiego w epoce wczesnonowożytnej. Wygłoszony referat stanowi kontynuację prowadzonych w tym zakresie badań, do tej pory uwieńczonych publikacją artykułów w polskich i zagranicznych
czasopismach.
konferencja kozak katarzyna zrzut ekranu

 

W dniu 21.06.2021 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Siedlcach odbyły się warsztaty z emisji głosu, które poprowadziła mgr Ilona Klewek. Uczniom II klasy technikum została zaprezentowana tematyka z zakresu powstawania głosu oraz praktyczne ćwiczenia oddychania i fonacji, a także zalecenia profilaktyczne, które pozwalają lepiej wykorzystywać swój głos, dbać o niego i zapobiegać niektórym chorobom.

Uczniowie z zainteresowaniem uczestniczyli w warsztatach, mimo zbliżającego się dużymi krokami końca roku szkolnego.

Mamy nadzieję, że przekazana wiedza i umiejętności zaowocują nie tylko zainteresowaniem tematyką, ale także powstaniem świadomości, że głos – bardzo ważne i bardzo eksploatowane narzędzie komunikacji – wymaga troski.

Jesteśmy przekonani, że praktyczne zajęcia z pracy nad głosem mogą być inspiracją dla młodzieży do zgłębiania wiedzy z zakresu fonetyki, foniatrii, logopedii artystycznej, być może także zachętą do podjęcia studiów logopedycznych.

Spotkanie warsztatowe odbyło się w ramach promocji kierunku Logopedia z audiologią I stopnia i Logopedii II stopnia w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach dzięki Panu Dyrektorowi Leszkowi Rozbickiemu oraz zaangażowaniu i pomocy w organizacji spotkania Pani mgr Małgorzaty Szymańskiej-Kruk.

Bardzo serdecznie dziękujemy!

Ilona Klewek

 

e3

e2

 

 

e3