Aktualności

W dniach 27.09 – 1.10. 2021 r. dr Katarzyna Kozak w ramach programu wymiany kadry akademickiej (Erasmus +) przeprowadziła cykl zajęć dydaktycznych na Universidad de les Illes Balears (UIB, Hiszpania). Zajęcia prowadzone były z zachowaniem reżimu sanitarnego i, w związku z ograniczeniami w ilości dostępnych miejsc, transmitowane online.

Dr Katarzyna Kozak jest koordynatorem współpracy w ramach dwustronnej umowy podpisanej między Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym oraz Uniwersytetem Wysp Balearskich i wizyta w instytucji partnerskiej stanowiła okazję do promocji wymiany akademickiej oraz omówienia planów rozszerzenia dotychczasowej współpracy miedzy uczelniami. Program wizyty obejmował spotkanie z pracownikami i studentami uczelni przyjmującej w celu kontynuowania współpracy w ramach programu Erasmus + oraz zaplanowania dalszych działań uwzględniających prowadzone w obu instytucjach badania naukowe obejmujących między innymi wspólne publikacje pracowników uczelni partnerskich.

Niezależnie od działań prowadzonych w ramach programu Erasmus +, do efektów dotychczasowej współpracy między uczelniami należą współorganizowanie cyklicznej międzynarodowej konferencji Forum for Contemporary Issues in Langauge and Literature oraz zaangażowanie kadry z UIB w działalność czasopisma o tym samym tytule. Oba uniwersytety gościły przedstawicieli kadry z uczelni partnerskiej w ramach programów dla profesorów wizytujących.

 

dr Katarzyna Kozak prowadzi wykład dla studentów  na zdjęciu dr K. Kozak i prof. Andrés L. Jaume