Dyrekcja Instytutu 

 

Sekretariat 

 

Rada Dyscypliny IJiL

terminy posiedzeń

 

Zespół ds. programów studiów

 

skład:

 

dr Iwona Świątczak-Wasilewska - przewodnicząca

dr Barbara Stelingowska - koordynator kierunku filologia polska

dr Tomasz Michta - koordynator kierunku filologia

mgr Ewa Dzięcioł-Chlibiuk - koordynator kierunku logopedia z audiologią

dr Oksana Blashkiv- członek

dr Ewa Kozak - członek

dr Marcin Pliszka - członek

 

Komisja ds. opracowania strategii rowoju dyscyplin

 

skład:

 

1/ Językoznawstwo: 

a/ prof. uczelni dr hab. Joanna Kuć 

b/ prof. uczelni dr hab. Alina Maciejewska

c/ dr Tomasz Michta

d/ dr Katarzyna Mroczyńska

e/ dr Jarosław Wiliński

2/ Literaturoznawstwo
 

a/ prof. uczelni dr hab. Andrzej Borkowski 

b/ prof. uczelni dr hab. Sławomir Sobieraj

c/ prof. uczelni dr hab. Beata Walęciuk-Dejneka

d/ dr Ludmiła Mnich 

 

 

Zespół ds promocji instytutu

 

dr Barbara Stelingowska - przewodnicząca

dr hab. Roman Bobryk

dr Switłana Hajduk

dr Marcin Pliszka

dr Natalia Sanżarewska-Chmiel

mgr Magdalena Wieczorek