⇒ Dyrekcja Instytutu Językoznawstwa i Literaturoznawstwa

⇒ Sekretariat Instytutu Językoznawstwa i LiteraturoznawstwaZESPÓŁ DS. PROGRAMÓW STUDIÓW

 • dr Adriana Pogoda-Kołodziejak- przewodnicząca
 • dr hab. Roman Bobryk, prof. uczelni - koordynator kierunku filologia polska
 • dr Katarzyna Mroczyńska - koordynator kierunku filologia
 • dr Marta Krakowiak - koordynator kierunku logopedia z audiologią/logopedia

członkowie zespołu:

 • dr Oksana Blashkiv
 • dr Ewa Kozak 
 • dr Rafał Kozak
 • dr Marcin Pliszka

KOMISJA DS. OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU DYSCYPLIN

1/ Językoznawstwo: 

 •  dr hab. Beata Żywicka - przewodnicząca
 •  prof. uczelni dr hab. Alina Maciejewska
 •  prof. uczelni dr hab. Elena Koriakowcewa
 •  dr Katarzyna Mroczyńska
 •  dr Jarosław Wiliński

2/ Literaturoznawstwo:

 • prof. uczelni dr hab. Sławomir Sobieraj - przewodniczący
 • prof. uczelni dr hab. Andrzej Borkowski 
 • prof. uczelni dr hab. Beata Walęciuk-Dejneka
 • prof. uczelni dr hab. Ludmiła Mnich 
 • prof. uczelni dr hab. Roman Bobryk

ZESPÓŁ DS. PROMOCJI INSTYTUTU

 • dr Piotr Prachnio - przewodniczący
 • dr Switlana Hayduk
 • dr Magdalena Wieczorek
 • mgr Adrianna Urban-Rafałek

ZESPÓŁ DS. EWALUACJI

 • dr hab. Ludmiła Mnich, prof. uczelni - przewodnicząca
 • dr Oksana Blashkiv
 • dr Marcin Pliszka
 • dr Jarosław Wiliński
 • dr Bartłomiej Biegajło

RADA STUDENTÓW W IJIL

Do Rady Studentów w Instytucie Językoznawstwa i Literaturoznawstwa zostali zaproszeni starostowie wszystkich roczników na kierunkach: filologia, filologia polska oraz logopedia z audiologią oraz przewodniczący kół naukowych w Instytucie