Semestr letni 2021/2022

terminy A i B


Kierunek FILOLOGIA
Studia stacjonarne I stopnia
Rozkład zajęć dla FILOLOGIA studia stacjonarne I stopnia 
Kierunek/SpecjalnośćRocznik  Wersja  (PDF)Wersja dostępna cyfrowo  
Filologia  I rok    

Lingwistyka stosowana

 III rok

 PDF IKONKA

 WORD IKONKA

Filologia angielska z uprawnieniami nauczycielskimi

 I rok

 PDF IKONKA

 WORD IKONKA

 II rok

 PDF IKONKA

 WORD IKONKA

 III rok

 PDF IKONKA

 WORD IKONKA

Język angielski w biznesie z translatoryką

 I rok

PDF IKONKA

WORD IKONKA

 II rok

 PDF IKONKA

 WORD IKONKA

 III rok

 PDF IKONKA

 WORD IKONKA

 

Kierunek FILOLOGIA
Studia stacjonarne II stopnia
Rozkład zajęć dla FILOLOGIA studia stacjonarne II stopnia 
Kierunek/SpecjalnośćRocznik  Wersja  (PDF)Wersja dostępna cyfrowo  
Filologia angielska z uprawnieniami nauczycielskimi  I rok PDF IKONKA  WORD IKONKA
Język angielski w biznesie z translatoryką I rok PDF IKONKA WORD IKONKA
Język angielski w biznesie z translatoryką II rok  PDF IKONKA WORD IKONKA
 
 

Kierunek FILOLOGIA POLSKA 
Studia stacjonarne I stopnia 
Rozkład zajęć dla FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne I stopnia
Rocznik
Wersja graficzna (PDF)
Wersja dostępna cyfrowo 
 I ROK - SPEC. NAUCZYCIELSKA
 
PDF IKONKA
WORD IKONKA
II ROK - KREATYWNE PISANIE I EDYCJE CYFROWE
 
PDF IKONKA
WORD IKONKA
III ROK - KREATYWNE PISANIE I EDYCJE CYFROWE
 
PDF IKONKA
WORD IKONKA

Kierunek FILOLOGIA POLSKA
Studia stacjonarne II stopnia 
Rozkład zajęć dla FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne II stopnia
Rocznik / specjalność
Wersja graficzna (PDF)
Wersja dostępna cyfrowo 
I ROK - SPEC. NAUCZYCIELSKA
 
PDF IKONKA

PDF IKONKA

 akt.10.05
WORD IKONKA
II ROK - TRANSLATORYKA I KREACJA TEKSTU

PDF IKONKA
WORD IKONKA
II  ROK - JĘZYK POLSKI Z LOGOPEDIĄ
 
PDF IKONKA
WORD IKONKA
 

Kierunek LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ 
Studia stacjonarne I stopnia
Rozkład zajęć dla LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ
Rocznik
Wersja graficzna (PDF)
Wersja dostępna cyfrowo
 I ROK 
PDF IKONKA
WORD IKONKA
II ROK 
PDF IKONKA
WORD IKONKA
III ROK
PDF IKONKA

PDF IKONKAakt.11.05.

WORD IKONKA
 

Kierunek LOGOPEDIA 
Studia stacjonarne II stopnia
Rozkład zajęć dla LOGOPEDIA
Rocznik
Wersja graficzna (PDF)
Wersja dostępna cyfrowo
 
I ROK 
PDF IKONKA
WORD IKONKA
II ROK
PDF IKONKA
WORD IKONKA
PDF IKONKA
 akt.11.04.