semestr letni 2020/2021

Zapisy na lektoraty języków obcych będą odbywały się przez Usos Web (studia I i II stopnia) od 17.02
do wyboru języki: niemiecki, hiszpański i rosyjski
Grupy lektoratowe na I roku I stopnia będą miały ustawione limity, które bedą powodowały zamknięcie rejestracji do grupy.

Wszystkie zajęcia w naszym Instytucie w semestrze letnim będą odbywać się zdalnie.

terminy A i B

 studia stacjonarne I stopnia

wersja pdf graficzna
wersja doc. dostępna cyfrowo 

 sp. lingwistyka stosowana

 

 II rok

 sp. filologia angielska z uprawnieniami nauczycielskimi

 

 I rok

 

 II rok

 III rok

 
 

 sp. język angielski w biznesie z translatoryką

  I rok

 II rok 

 

 III rok

 

 studia stacjonarne II stopnia

 

 sp. język angielski w biznesie z translatoryką

 

 I rok

 II rok

 

 

studia niestacjonarne I stopnia

 
 sp. język angielski w biznesie z translatoryką  
 I rok   DOC      

 

 

STUDIA  STACJONARNE

   

kierunek: FILOLOGIA POLSKA

   

 STUDIA I STOPNIA 

   
 I ROK - ROZKŁAD ZAJĘĆ:

wersja
graficzna

PDF IKONKA

tekst 
alternatywny

WORD IKONKA

II ROK - ROZKŁAD  ZAJĘĆ:

wersja 
graficzna

PDF IKONKA

tekst
alternatywny

WORD IKONKA

III ROK - ROZKŁAD ZAJĘĆ:

wersja 
graficzna 

PDF IKONKA

tekst
alternatywny

WORD IKONKA

 STUDIA II STOPNIA

   

I ROK - JĘZYK POLSKI Z LOGOPEDIĄ
ROZKŁAD ZAJĘĆ:

(aktualizacja 5.03)

wersja 
graficzna

PDF IKONKA

tekst 
alternatywny

WORD IKONKA

I ROK - TRANSLATORYKA I KREACJA TEKSTU
ROZKŁAD ZAJĘĆ:

(aktualizacja 5.03)

wersja 
graficzna

PDF IKONKA

tekst
alternatywny

WORD IKONKA

II  ROK - ROZKŁAD ZAJĘĆ:

wersja 
graficzna

PDF IKONKA

tekst 
alternatywny

WORD IKONKA

 

STUDIA  STACJONARNE

   

kierunek: LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ

   

 STUDIA I STOPNIA 

   
 I ROK - ROZKŁAD ZAJĘĆ:
(aktualizacja 5.03)
 

wersja
graficzna

PDF IKONKA

tekst 
alternatywny

WORD IKONKA

II ROK - ROZKŁAD ZAJĘĆ:
(aktualizacja 5.03)
 

wersja 
graficzna

PDF IKONKA

tekst
alternatywny

WORD IKONKA

III ROK - ROZKŁAD ZAJĘĆ:

wersja 
graficzna

PDF IKONKA

tekst 
alternatywny

WORD IKONKA

kierunek: LOGOPEDIA
   
STUDIA II STOPNIA    

 

I ROK - ROZKŁAD ZAJĘĆ:

(aktualizacja 05.03)

wersja 
graficzna

PDF IKONKA

tekst
alternatywny

WORD IKONKA