Aktualności

IMG20220118171340

Koło Naukowe Polonistów, przy wsparciu Ośrodka Języka Polskiego i Kultury Polskiej oraz Biura Obsługi Studentów Międzynarodowych Welcome Center, zorganizowało warsztaty języka polskiego dla cudzoziemców, studentów z wymiany Erasmus +. Warsztaty były przeprowadzone w ramach projektu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej Welcome to Poland - "Let`s get together! Spotkajmy się!". Studenci I roku I stopnia (Natalia Parapura, Piotr Nojak) i II roku II stopnia (Aleksandra Zwierzyńska, Michalina Skrzypek i Wiktoria Świętuchowska) kierunku filologia polska przygotowali scenki rodzajowe, kalambury oraz różne gry i zabawy językowe, by jak najskuteczniej i najlepiej nauczyć obcokrajowców trudnych w wymowie polskich wyrazów, zwrotów i fraz.

Galeria:

IMG20220118175505

IMG20220118170052

IMG20220118171323


 

tytulowe

JM Rektor prof. dr hab. Mirosław Minkina i Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza Pani Ewa Dmowska podpisali umowę o współpracy naukowo-dydaktycznej. W ramach umowy, UPH obejmie patronatem klasy o profilu humanistycznym i zbliżonym profilu kształcenia; uczniowie wezmą udział w lekcjach akademickich (wykładach, ćwiczeniach) z wykładowcami UPH oraz będą mogli uczestniczyć w projektach naukowo-badawczych realizowanych w naszym Instytucie Językoznawstwa i Literaturoznawstwa. Umowa będzie realizowana przez Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa.

W uroczystości uczestniczyła Pani Iwona Bednarczyk - Wicedyrektor I Liceum Ogólnokształcącego oraz Pani Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych dr hab. Beata Walęciuk-Dejneka, prof. uczelni, Pan dr hab. Sławomir Sobieraj, prof. uczelni - Dyrektor Instytutu Językoznawstwa i Literaturoznawstwa oraz Pani dr Beata Gałek - Rzecznik Prasowy UPH.
 

elinówna cover

Poezje i szkice o poezji Mili Elin (ok. 1907 – ok. 1942) w opracowaniu redakcyjnym Sławomira Sobieraja to książka prezentująca cały obecnie znany dorobek literacki zapomnianej poetki awangardowej, blisko współpracującej z Tadeuszem Peiperem. Publikacja zawiera dwadzieścia wierszy i trzy eseje poświęcone twórczości autorów związanych z krakowską „Zwrotnicą”. Dodatkowym jej walorem jest aneks, w którym umieszczono niedrukowane wcześniej listy Elinówny do Juliana Przybosia. Utwory poprzedzono wstępem historycznoliterackim i opatrzono komentarzem filologicznym.

„Włączenie w pole obserwacji badawczej tekstów dotąd nieznanych historykom literatury, które zebrano w tym wydaniu, pozwoli głębiej wniknąć w tajniki warsztatu poetyckiego Mili Elin, da jednocześnie asumpt do nowych interpretacji jej utworów. Umożliwi również poszerzenie horyzontu refleksji krytycznoliterackiej w dyskursie feministycznym i awangardowym".

Książka dostępna jest w sklepie Wydawnictwa UPH.