Aktualności

4 października 2022 r. odbyła się inauguracja nowego roku akademickiego 2022/2023.
W uroczystości udział wzięły władze rektorskie i dziekańskie, Senat UPH, poczet sztandarowy oraz przedstawiciele studentów pierwszego roku studiów i goście Uniwersytetu. Inauguracja rozpoczęła się wspólnym odśpiewaniem hymnu państwowego.
Następnie Jego Magnificencja Rektor prof. dr hab. Mirosław Minkina wygłosił mowę inauguracyjną, po której nastąpiła immatrykulacja studentów I roku, którzy złożyli uroczyste ślubowanie.

W trakcie wydarzenia wręczono odznaczenia i wyróżnienia. Z naszego Instytutu odznaczeni przez Prezydenta RP zostali dr Ewa Kozak Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę oraz dr Jarosław Wiliński Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę.

dr Ewa Kozak  2 

Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych zaprasza studentów I roku następujących
kierunków:
- filologia
- filologia polska
- logopedia z audiologią
- historia
- sztuki plastyczne
na spotkanie informacyjne z Władzami wydziału, instytutów, opiekunami
poszczególnych lat studiów, przedstawicielami Wydziałowej Rady Samorządu
Studenckiego WH, kierownikiem UOK.
Spotkanie odbędzie się 6 października 2022r. (czwartek) o godz. 9.30 w auli 0.8B

Dziekanat Wydziału Nauk Humanistycznych / pokój 1.23, I piętro

zaprasza osoby przyjęte na pierwszy rok  studiów stacjonarnych  (w I oraz II turze rekrutacji) do Dziekanatu w celu:

- podpisania ślubowania

- odbioru elektronicznej legitymacji studenckiej

- wniesienia opłaty za dobrowolne ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków (w kwocie 50 zł)

wg harmonogramu:

5  października 2022 r. (środa), w godz. 9.00 – 15.00, przerwa 11.30 – 12.00

- filologia studia pierwszego stopnia

7 października 2022 r. (piątek), w godz. 9.00 – 15.00, przerwa 11.30 – 12.00

- filologia studia drugiego stopnia

- filologia polska studia pierwszego stopnia

- filologia polska studia drugiego stopnia

- logopedia z audiologią studia pierwszego stopnia