semestr zimowy 2020/2021

 

PONIEDZIAŁKI ORAZ PIĄTKI - WYKŁADY - PROWADZONE SĄ ZDALNIE.

TERMINY A_B

  • Dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się od 19 października 2020 r. Dziekani Wydziałów zobowiązani są do zapewnienia pełnej realizacji zajęć dydaktycznych wynikających z programu studiów.
  • W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w dniach 26 stycznia 2021 r. (wtorek) oraz 01 lutego 2021 r. (poniedziałek) zajęcia dydaktyczne odbywają się według rozkładu zajęć obowiązującego w środę

Listy studentów filologia, podział na grupy;

aktualizacja 21.10

Rozkład na I zjazd dla I roku filologii studia niestacjonarne został zamieszczony w kalendarzu, do którego studenci mają dostęp postępując zgodnie z instrukcją znajdującą się na stronie instytutu w aktualnościach artykuł: studenci I roku lub baner ksztalcenie online

STUDIA STACJONARNE
   
 STUDIA NIESTACJONARNE   
STUDIA I STOPNIA

 

 

 STUDIA I STOPNIA  

kierunek: FILOLOGIA
     kierunek: FILOLOGIA               
 I rok 
  pdf     xls    I rok   pdf    xls  
sp. lingwistyka stosowana
                                           
 II rok 
pdf   xls
sp. filologia angielska z uprawnieniami nauczycielskimi
   
 II rok 
pdf   xls
 III rok

pdf 

 xls
sp. język angielski w biznesie z translatoryką
   
II rok*

pdf

 xls
III rok

pdf 

xls
STUDIA II STOPNIA    
kierunek: FILOLOGIA    
I rok 
pdf   xls
sp. język angielski w biznesie z translatoryką
   
II rok 
pdf   xls

 

 

STUDIA  STACJONARNE

   

kierunek: FILOLOGIA POLSKA

   

 STUDIA I STOPNIA - aktualizacja 03.10.

   
 I rok 

pdf

 doc

II rok 

pdf

doc

III rok

pdf

doc

 STUDIA II STOPNIA

   

I rok 

pdf doc
II  rok  pdf doc

 

STUDIA  STACJONARNE

   

kierunek: LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ

   

 STUDIA I STOPNIA - aktualizacja 8.10.

   
 I rok 

pdf

doc

II rok 

pdf

doc

III rok  

pdf

doc

kierunek: LOGOPEDIA
   
STUDIA II STOPNIA    

 

I rok

 

pdf doc