Aktualności

 logo Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

 

 Przekazujemy bardzo dobrą wiadomość!

Ośrodek Języka Polskiego i Kultury Polskiej UPH otrzymał akredytację Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na 3 lata: 2021-2023! w obu działaniach, w których składane były wnioski: Kursy przygotowawcze i Kursy letnie.

W kursach przygotowawczych otrzymaliśmy akredytację w czterech profilach: humanistycznym, społecznym, ścisłym i przyrodniczym oraz rolniczym.

Oceniane były programy kształcenia na kursie, obejmujące lektorat języka polskiego oraz przedmioty kierunkowe z danego profilu oraz część kulturalna, uzupełniająca program dydaktyczny.

Jesteśmy jedną z 12 uczelni w Polsce, która uzyskała akredytację Narodowej Agencji, a tym samym „gwarantujemy swoim doświadczeniem oraz potencjałem organizacyjnym i merytorycznym przeprowadzenie wysokiej jakości kursów NAWA”.

Aktualności NAWA 

Widok spotkania w aplikacji Google Meet

27 lutego 2021 r. na propozycję Prezesa The H.G. Wells Society (Londyn, Wielka Brytania), profesora Patricka Parrindera, odbyła się prezentacja monografii naukowej dra Maxima Shadurskiego, adiunkta w Instytucie Językoznawstwa i Literaturoznawstwa UPH w Siedlcach. Monografia dra Shadurskiego pt. The Nationality of Utopia: H. G. Wells, England, and the World State została wydana w 2020 r. przez wydawnictwo Routledge w Londynie i uzyskała wysokie oceny recenzentów oraz pozytywny odzew w kołach naukowych na całym świecie, m. in. w Wielkiej Brytanii, Irlandii i USA. W trakcie prezentacji dr Shadurski przedstawił główne tezy swojej monografii, omówił zagadnienia dotyczące nowoczesnych sposobów badań utopii, dystopii, nacjonalizmu i twórczości Herberta Wellsa. Po zakończeniu dyskusji uczestnicy chętnie korzystali z możliwości zadawania pytań.

W prezentacji wzięło udział 77 osób, co stanowi największą liczbę dla spotkań tego rodzaju organizowanych przez The H.G. Wells Society. Uczestnikami byli wybitni specjaliści i uczeni z USA (Washington State University, Columbia University, University of Georgia), Wielkiej Brytanii (University of London, University of Durham, University of Edinburgh, University of Dundee), Irlandii (University of Limerick), Francji (Université de Rouen), Niemiec (Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, Universität Regensburg), Włoch (Università degli Studi di Roma „La Sapienza”), Czech (Univerzita Karlova), Serbii (Uniwersytet w Nowym Sadzie), Białorusi (Białoruski Uniwersytet Państwowy, Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały, Brzeski Uniwersytet Państwowy im. Aleksandra Puszkina), Rosji (Rosyjski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Aleksandra Hercena), Republiki Korei (Uniwersytet Studiów Zagranicznych Hankuk), Polski (Uniwersytet Warszawski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), a także liczna publiczność z różnych krajów.

Dr Maxim Shadurski jest autorem trzech monografii i około 50 innych publikacji naukowych. Stopień doktora uzyskał na Uniwersytecie w Edynburgu w Szkocji. Studiował Literaturę Angielską na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym oraz Politykę Europejską na Uniwersytecie w Aberystwyth w Walii. Był stypendystą Szkockiego Funduszu Naukowego i Komisji Europejskiej. W ubiegłym roku odbył staż naukowy na Uniwersytecie Limerick w Irlandii. Od 2016 r. jest redaktorem naczelnym międzynarodowego czasopisma naukowego The Wellsian: The Journal of the H. G. Wells Society, które znajduje się na liście ministerialnej oraz w bazie Scopus. Na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach pracuje od 2014 r., prowadzi zajęcia z literaturoznawstwa angielskiego.

Uczestniczka spotkania on-line prezentuje okładkę książkiKilka okładek książekWizerunek uczestnika spotkania on-lineAutor zdjęć: dr Oksana Blashkiv


Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego – tym razem obchodzonego pod hasłem „Wspieranie wielojęzyczności na rzecz edukacji włączającej i integracji społecznej” - 22 lutego 2021 roku zorganizowane zostało spotkanie naukowe w Instytucie Językoznawstwa i Literaturoznawstwa.

Gość honorowy zebrania, Prof. dr hab. Józef Porayski-Pomsta, Prezes Towarzystwa Kultury Języka, zaprezentował działalność Towarzystwa oraz tradycje obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego.

Dr hab. Katarzyna Sobstyl wygłosiła dla uczniów, studentów, nauczycieli, pracowników Instytutu, członków TKJ wykład on-line na temat Kultura języka w sytuacjach codziennych z perspektywy polonisty i glottodydaktyka.

Kolejne już spotkanie, odbywające się na platformie Meet, cieszyło się równie dużym zainteresowaniem, jak poprzednie. Wzięło w nim udział kilkadziesiąt osób z różnych szkół i uczelni oraz kilkoro gości z Ukrainy, uczących się tam języka polskiego jako obcego. Wystąpienie Pani Profesor wywołało żywą dyskusję i stało się okazją do refleksji nad stosownością w komunikacji oficjalnej i nieoficjalnej.

Organizatorzy wydarzenia - Towarzystwo Kultury Języka Oddział w Siedlcach oraz Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach - serdecznie dziękują za udział w wydarzeniu i zapowiadają kolejne spotkania.

Wykład kultura języka w sytuacjach codziennych. Strona tytułowa prezentacji

 

Wykład kultura języka w sytuacjach codziennych. Przykłady błędów

 

Wykład kultura języka w sytuacjach codziennych. Screenshot ze spotkania online