Aktualności

Już po raz piąty w naszym Instytucie zorganizowany został Konkurs Wymowy Angielskiej, którego ideą jest  propagowanie kultury poprawnej wymowy. W konkursie, który odbył się w dniu 2 czerwca br., wzięło udział 21 uczniów z 5 szkół ponadpodstawowych z Siedlec i okolic.  

Laureatami konkursu zostali:
I miejsce – Weronika Koszel (I LO im. B. Prusa w Siedlcach)
II miejsce- Igor Andrzejuk  (Zakład Doskonalenia Zawodowego im. K. K. Baczyńskiego w Białej Podlaskiej)

III miejsce – Aleksandra Wołynko (I LO  im. A. Mickiewicza w  Węgrowie)

Wyróżnienia otrzymali:
Patrycja Przybysz (IV LO im. Jana Pawła II w Łukowie)

Patrycja Wesołowska (IV LO im. Jana Pawła II w Łukowie)

Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie i gratulujemy zwycięzcom!

Nagrody (zestawy atrakcyjnych materiałów edukacyjnych) dla laureatów i osób wyróżnionych w konkursie ufundowały wydawnictwa Macmillan, Oxford, Pearson i Express Publishing.
Komitet organizacyjny konkursu: dr Katarzyna Mroczyńska, dr Agnieszka Rzepkowska
Galeria IjiL oraz ZDZ w Białej Podlaskiej
 1 2  3 

W dniu 05.06.2023 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach zorganizowała spotkanie z dr Barbarą Stelingowską oraz promocję „Xięgi poezji idyllicznej” Marii Komornickiej. Dr Barbara Stelingowska opowiadała o życiu i twórczości tej młodopolskiej poetki. Dr Stelingowska nad wydaniem Xięgi poezji idyllicznej Marii Komornickiej pracowała od 20 lat. Do tej pory udało się jej przygotować i opracować naukowo trzy edycje będące wyborem wierszy wchodzących w skład Xięgi. Są nimi: Piotr Odmieniec Włast (Marya Komornicka), Xięga poezji idyllicznej. Rzeczy francuskie (Wydawnictwo tChu Warszawa 2011); Modernizm kobiecy” w literaturach słowiańskich (Na przykładzie twórczości Marii Komornickiej i Anny Mar) (Siedlce 2015); Poezja „idylliczna” Marii Komornickiej. Szkic interpretacyjny, tom I (Siedlce 2017); Poezja „idylliczna” Marii Komornickiej. Dialog, idylla, romans, tom II (Siedlce 2019).

dr Stelingowska siedzi przy stoliku na tle regału z książkami i prowadzi rozmowę z konferensjerką

W dniu 5.06.2023 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Węgrowie dr Walentyna Krupoves, adiunkt IJiL  przeprowadziła lekcję akademicką w formie wykładu z elementami konwersacji i dialogu. Zajęcia były poświęcone toposowi wędrówki w poezji XX wieku.

Podczas zajęć uczniowie klas trzecich zapoznali się z antycznymi i biblijnymi źródłami toposu wędrówki oraz dwudziestowiecznymi poetyckimi realizacjami na przykładzie wybranych utworów K. Kawafisa, W.H. Audena oraz J. Brodskiego.  Zajęcia miały na celu budowanie świadomości istnienia wspólnych źródeł  literackiego i kulturowego dziedzictwa Europy, czego wyrazem jest funkcjonowanie antycznych toposów w poszczególnych literaturach narodowych.

dr Krupoves stoi przed tablicą i wyświetla uczniom prezentację z ZAKRESU LITERATURY


 

Oferta studiów podyplomowych na rok akademicki 2023/24 
Podyplomowe Studia  Języka Polskiego Jako Obcego i Jako Drugiego
Podyplomowe Studia Logopedyczne
Podyplomowe Studia Filologii Polskiej
Rekrutacja na studia: 12.06 – 02.10.2023 
przyjmowanie dokumentów od 16.08 Sekretariat Instytutu Językoznawstwa i Literaturoznawstwa ul. Żytnia 39, 3 piętro, pokój 3.41, telefon 25 643 1882

Oferta studiów I i II stopnia

NOWA SPECJALNOŚĆ na kierunku filologia
JĘZYKI OBCE W ZARZĄDZANIU I LOGISTYCE
na studiach I stopnia
  filologia więcej informacji o kierunku
 filologia polska  więcej informacji o kierunku
 logopedia z audiologią więcej informacji o kierunku
logopedia  więcej informacji o kierunku