Aktualności

inny

W dniu 22 października 2021 roku odbyło się online międzynarodowe seminarium naukowe nt. Inny/inność we współczesnej literaturze europejskiej (po 1989 roku) zorganizowane przez Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa UPH w Siedlcach.

Wystąpienia, rozważania i dyskusje nad problematyką Innego/inności ogniskowały się wokół literatury europejskiej po 1989 roku, który to rok był czasem historycznych przemian i punktem zwrotnym w dziejach współczesnej Europy.

Podczas seminarium zostały poruszone następujące zagadnienia:

  • Inny/inność we współczesnej literaturze europejskiej: dociekania dyskursu literaturoznawczego.
  • Poznanie Innego/dialog z Innym (Drugim, Obcym) jako składowa autorefleksji nad tożsamością w rozmaitych kontekstach: kulturowym, zawodowym, genderowym, religijnym, etnicznym, regionalnym.
  • Inność uobecniająca się w utworze literackim jako wypadkowa wielorakich wpływów i wyborów dokonywanych przez autora – narratora – postacie.
  • Inność w rozmaitych kontekstach i sytuacjach (wielokulturowości regionu/miasta, obcości regionu/miasta, nowego regionu/miasta).
  • Inny/inność w literaturze: problem granicy między swojskością a obcością oraz możliwości jej przekroczenia.
  • Inność w kontekście badań posthumanistycznych.

Seminarium zostało uroczyście rozpoczęte przez Dyrektora Instytutu Językoznawstwa i Literaturoznawstwa UPH dr hab. Sławomira Sobieraja, profesora uczelni, oraz dr hab. Ludmiłę Mnich, profesor uczelni. W seminarium wzięli udział badacze z pięciu krajów: Polski, Czech, Ukrainy, Białorusi oraz Rosji.

Z naszego Instytutu referaty wygłosili: dr hab. Ludmiła Mnich, dr hab. Andrzej Borkowski, dr Oksana Blashkiv, dr Walentyna Krupowies, dr Barbara Stelingowska, dr Svitlana Hayduk oraz dr Kristina Vorontsova.

Przeprowadzone seminarium naukowe zainicjowało planowany cykl seminariów poświęconych problematyce Innego/inności w literaturze europejskiej.

Konferencja - obrady online

fish 3318721 960 720

W dniu 20.10.2021 odbyła się hybrydowa konferencja naukowa "Na bezrybiu i rak ryba..." - ryby w literaturze, kulturze, języku i mediach, współorganizowana przez Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego w Siedlcach, Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa UPH, Ośrodek Badawczy Facta Ficta oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Konferencja poświęcona była literackim i kulturowym wizerunkom ryb (literatura, sztuka, język…). Jest to kontynuacja siedlceckich inicjatyw badawczych na temat symboliki oraz funkcji zwierząt w kulturze.

Podczas konferencji poruszone zostały następujące problemy:

1/ Ryby w literaturze (ryba jako bohater literacki; literackie portrety ryb oraz rybaków i wędkarzy; znaczenie ryb w biografii pisarzy);

2/ Ryby w języku (językowy obraz ryb; ryby i frazeologia; ryby w przysłowiach; etymologia i semantyka nazw ryb);

3/ Ryby w sztuce (malarska symbolika ryb; ryby w kulturze popularnej [muzyka, film, fotografia]; ryby w sztuce ludowej);

4/ Ryby w Internecie (memy z rybami; blogi o rybach i wędkowaniu);

5/ Ryby w legendach i religiach;

6/ Ryby w kulturach starożytnych, historia ryb... i wiele innych.

W konferencji udział wzięli: jako gospodarze - dr hab. Beata Walęciuk-Dejneka, prof. uczelni, Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych, dr hab Sławomir Sobieraj, prof. uczelni, Dyrektor Instytutu Językoznawstwa i Literaturoznawstwa UPH, i dr hab. Andrzej Borkowski, prof uczelni - inicjator cyklu konferencji o zwierzętach.


Jako prelegenci z ramienia Instytutu wystąpili: dr hab. Elżbieta M. Kur, prof uczelni, dr Barbara Stelingowska, mgr Monika Olędzka, mgr Maria Długołęcka-Pietrzak, lic. Konrad Chwedczuk (student II roku filologii polskiej II st.).

20211020 100130

P 20211020 120649

P 20211020 111417

P 20211020 095942

P 20211020 111410

P 20211020 171621

P 20211020 180230

Zdjęcia - dr B. Stelingowska

Program konferencji

W dniach 27.09 – 1.10. 2021 r. dr Katarzyna Kozak w ramach programu wymiany kadry akademickiej (Erasmus +) przeprowadziła cykl zajęć dydaktycznych na Universidad de les Illes Balears (UIB, Hiszpania). Zajęcia prowadzone były z zachowaniem reżimu sanitarnego i, w związku z ograniczeniami w ilości dostępnych miejsc, transmitowane online.

Dr Katarzyna Kozak jest koordynatorem współpracy w ramach dwustronnej umowy podpisanej między Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym oraz Uniwersytetem Wysp Balearskich i wizyta w instytucji partnerskiej stanowiła okazję do promocji wymiany akademickiej oraz omówienia planów rozszerzenia dotychczasowej współpracy miedzy uczelniami. Program wizyty obejmował spotkanie z pracownikami i studentami uczelni przyjmującej w celu kontynuowania współpracy w ramach programu Erasmus + oraz zaplanowania dalszych działań uwzględniających prowadzone w obu instytucjach badania naukowe obejmujących między innymi wspólne publikacje pracowników uczelni partnerskich.

Niezależnie od działań prowadzonych w ramach programu Erasmus +, do efektów dotychczasowej współpracy między uczelniami należą współorganizowanie cyklicznej międzynarodowej konferencji Forum for Contemporary Issues in Langauge and Literature oraz zaangażowanie kadry z UIB w działalność czasopisma o tym samym tytule. Oba uniwersytety gościły przedstawicieli kadry z uczelni partnerskiej w ramach programów dla profesorów wizytujących.

 

dr Katarzyna Kozak prowadzi wykład dla studentów  na zdjęciu dr K. Kozak i prof. Andrés L. Jaume