Aktualności

W dniach od 15 listopada do 3 grudnia br. gościmy w naszym Instytucie dwóch profesorów wizytujących z Ukrainy.  Profesor Oksana Babelyuk /z Uniwersytetu we Lwowie/ oraz Profesor Tetiana Dombrovan /z Uniwersytetu w Odessie/ prowadzą zajęcia ze studentami kierunku filologia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia. Podjęte zostały też rozmowy o planowanej współpracy naukowej.

na zdjęciu profesorowie wizytujący z dyrektorem IJiL przy stole na zdjęciu profesorowie wizytujący z dyrektorem IJiL przy stole 

na zdjęciu: prof. O. Babelyuk, prof. T. Dombrovan, dr hab. S. Sobieraj, prof. uczelni- Dyrektor IJiL

Z przyjemnością informujemy o ukazaniu się drugiego tomu z serii pt. Logopedia – Teoria – Praktyka, która jest realizowana przez pracowników Ośrodka Logopedycznego. Seria została zaplanowana jako forum wymiany wiedzy i doświadczeń logopedów-praktyków oraz badaczy zagadnień związanych z komunikacją językową i jej zaburzeniami, także metodologii badań logopedycznych, studiom przypadków  i metodom diagnozy oraz terapii logopedycznej.

Prezentowany drugi tom pt. „Narracja w diagnozie i terapii logopedycznej” pod red. Aliny Maciejewskiej poświęcony jest wielospecjalistycznym ujęciom badań nad narracją. Znajdą
w nim Państwo artykuły poświęcone zagadnieniom metodologicznym, których opracowania wymaga wykorzystywanie narracji w praktyce logopedycznej, teksty będące prezentacją wyników badań nad narracją w różnych zaburzeniach mowy, również opisy sposobów zastosowania narracji w diagnozie i terapii logopedycznej, naukach medycznych  oraz studia przypadków.

okładka książki narracja w diagnozie i terapii logopedycznej  narracja okładka 

Obie publikacje, poświęcone literackim i kulturowym konstrukcjom męskości, zrodziły się z przekonania, że norma męskości, długo uważana za coś oczywistego, powinna zostać jeżeli nie zdekonstruowana, to przynajmniej opisana z większym krytycyzmem. W ramach analizy postaci mężczyzn w literaturze oraz tekstach kultury można zawrzeć szereg pytań, m.in. o funkcjonowanie tradycyjnych wzorców, o kryzys męskości czy o relacje męskości i kobiecości.

Męskie archetypy czy literackie i kulturowe wzorce cechują się wyjątkową trwałością i wciąż stanowią matrycę nie tylko dla szeregu postaci literackich, ale i dla bohaterów narracji biograficznych, wspomnieniowych itp. W tego typu tekstach postacie historyczne w mniejszym bądź większym stopniu zostają ujęte w ramy kulturowego wzorca. Ważną część publikacji stanowi problematyka zawarta w formule „kryzys męskości”. Funkcjonuje ona obecnie jako nośny temat debaty publicznej, a na gruncie psychologii czy socjologii formuła ta stała się już diagnozą. Fenomen męskości pozostaje w ścisłej relacji z fenomenem kobiecości, zwłaszcza w kontekście ról społeczno-kulturowych pełnionych przez obie płcie. Nie zawsze kobiecość i męskość funkcjonują w tekstach jako przeciwieństwa, relacyjność bywa oparta na zasadzie inności i wzajemnego oświetlenia.

Zarówno kolejny tom czasopisma „Conversatoria Litteraria”, jak i monografia są owocem współpracy uczonych z wielu ośrodków naukowych polskich i zagranicznych. Redaktorzy oraz autorzy tekstów mają nadzieję, że zawarte w obu publikacjach tezy i ustalenia pogłębią trwającą dyskusję nad męskością.

conversatoria litteraria okładka  okładka monografii oblicza męskości w literaturze i sztuce