Aktualności

Widok spotkania w aplikacji Google Meet

27 lutego 2021 r. na propozycję Prezesa The H.G. Wells Society (Londyn, Wielka Brytania), profesora Patricka Parrindera, odbyła się prezentacja monografii naukowej dra Maxima Shadurskiego, adiunkta w Instytucie Językoznawstwa i Literaturoznawstwa UPH w Siedlcach. Monografia dra Shadurskiego pt. The Nationality of Utopia: H. G. Wells, England, and the World State została wydana w 2020 r. przez wydawnictwo Routledge w Londynie i uzyskała wysokie oceny recenzentów oraz pozytywny odzew w kołach naukowych na całym świecie, m. in. w Wielkiej Brytanii, Irlandii i USA. W trakcie prezentacji dr Shadurski przedstawił główne tezy swojej monografii, omówił zagadnienia dotyczące nowoczesnych sposobów badań utopii, dystopii, nacjonalizmu i twórczości Herberta Wellsa. Po zakończeniu dyskusji uczestnicy chętnie korzystali z możliwości zadawania pytań.

W prezentacji wzięło udział 77 osób, co stanowi największą liczbę dla spotkań tego rodzaju organizowanych przez The H.G. Wells Society. Uczestnikami byli wybitni specjaliści i uczeni z USA (Washington State University, Columbia University, University of Georgia), Wielkiej Brytanii (University of London, University of Durham, University of Edinburgh, University of Dundee), Irlandii (University of Limerick), Francji (Université de Rouen), Niemiec (Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, Universität Regensburg), Włoch (Università degli Studi di Roma „La Sapienza”), Czech (Univerzita Karlova), Serbii (Uniwersytet w Nowym Sadzie), Białorusi (Białoruski Uniwersytet Państwowy, Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały, Brzeski Uniwersytet Państwowy im. Aleksandra Puszkina), Rosji (Rosyjski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Aleksandra Hercena), Republiki Korei (Uniwersytet Studiów Zagranicznych Hankuk), Polski (Uniwersytet Warszawski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), a także liczna publiczność z różnych krajów.

Dr Maxim Shadurski jest autorem trzech monografii i około 50 innych publikacji naukowych. Stopień doktora uzyskał na Uniwersytecie w Edynburgu w Szkocji. Studiował Literaturę Angielską na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym oraz Politykę Europejską na Uniwersytecie w Aberystwyth w Walii. Był stypendystą Szkockiego Funduszu Naukowego i Komisji Europejskiej. W ubiegłym roku odbył staż naukowy na Uniwersytecie Limerick w Irlandii. Od 2016 r. jest redaktorem naczelnym międzynarodowego czasopisma naukowego The Wellsian: The Journal of the H. G. Wells Society, które znajduje się na liście ministerialnej oraz w bazie Scopus. Na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach pracuje od 2014 r., prowadzi zajęcia z literaturoznawstwa angielskiego.

Uczestniczka spotkania on-line prezentuje okładkę książkiKilka okładek książekWizerunek uczestnika spotkania on-lineAutor zdjęć: dr Oksana Blashkiv


Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego – tym razem obchodzonego pod hasłem „Wspieranie wielojęzyczności na rzecz edukacji włączającej i integracji społecznej” - 22 lutego 2021 roku zorganizowane zostało spotkanie naukowe w Instytucie Językoznawstwa i Literaturoznawstwa.

Gość honorowy zebrania, Prof. dr hab. Józef Porayski-Pomsta, Prezes Towarzystwa Kultury Języka, zaprezentował działalność Towarzystwa oraz tradycje obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego.

Dr hab. Katarzyna Sobstyl wygłosiła dla uczniów, studentów, nauczycieli, pracowników Instytutu, członków TKJ wykład on-line na temat Kultura języka w sytuacjach codziennych z perspektywy polonisty i glottodydaktyka.

Kolejne już spotkanie, odbywające się na platformie Meet, cieszyło się równie dużym zainteresowaniem, jak poprzednie. Wzięło w nim udział kilkadziesiąt osób z różnych szkół i uczelni oraz kilkoro gości z Ukrainy, uczących się tam języka polskiego jako obcego. Wystąpienie Pani Profesor wywołało żywą dyskusję i stało się okazją do refleksji nad stosownością w komunikacji oficjalnej i nieoficjalnej.

Organizatorzy wydarzenia - Towarzystwo Kultury Języka Oddział w Siedlcach oraz Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach - serdecznie dziękują za udział w wydarzeniu i zapowiadają kolejne spotkania.

Wykład kultura języka w sytuacjach codziennych. Strona tytułowa prezentacji

 

Wykład kultura języka w sytuacjach codziennych. Przykłady błędów

 

Wykład kultura języka w sytuacjach codziennych. Screenshot ze spotkania online

 

Baner studenci ambasadorami UE

Nasza Uczelnia zgłosiła się do programu Europejskiego Urzędu Doboru Kadr (EPSO) Ambasadorowie Karier UE 2021/2022, koordynowanym przez Departament Komitetu do Spraw Europejskich Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (DKSE KPRM).

Do wzięcia udziału w programie poszukiwani są studenci, którzy w roku akademickim 2021/2022 będą promować karierę w instytucjach UE na swoich uczelniach.

Zadaniem ambasadora będzie aktywne promowanie możliwości pracy w instytucjach UE, udzielanie informacji zainteresowanym studentom oraz absolwentom, organizowanie spotkań z urzędnikami UE, współpraca z MSZ, Przedstawicielstwem KE w Warszawie oraz organizacjami i samorządami studenckimi.

Do wzięcia udziału w programie może zgłosić się osoba, która:

  • jest obywatelem UE

  • posługuje się płynnie językiem angielskim i jednym z języków obowiązujących w kraju, w którym studiuje

  • ma możliwość wzięcia udziału w obowiązkowym jednodniowym szkoleniu w październiku 2021 r.

  • jest studentem i podczas udziału w programie będzie zarejestrowana i obecna na uczelni (październik 2021 r. – wrzesień 2022 r.)

Spośród wszystkich wyłonionych przez uczelnie studentów – ambasadorów, KPRM wyróżni dwie osoby, które wezmą udział w szkoleniu organizowanym w Brukseli w październiku br. (na koszt EPSO). Wszyscy pozostali uczestnicy programu zostaną zaproszeni do szkolenia w Warszawie z udziałem ekspertów EPSO (KPRM nie pokrywa kosztów dojazdu i ew. noclegu w Warszawie).

Szkolenia, w zależności od sytuacji pandemicznej, będą miały formułę stacjonarną lub on-line. Szkolenie dla ambasadorów jest bezpłatne.

Jednostką koordynującą to przedsięwzięcie, w ramach naszego Uniwersytetu, jest Biuro Karier. W związku z tym, zwracamy się do Państwa z prośbą o rozpowszechnienie informacji o programie „Ambasadorowie Karier UE” wśród studentów Państwa Instytutu.

Studentów zainteresowanych udziałem w programie, spełniających powyższe kryteria, prosimy o  kontakt z Biurem Karier:tel: 26 643 11 90 mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Na zgłoszenia czekamy do 1 marca 2021 r.

Więcej informacji o programie można znaleźć pod tym adresem