Aktualności

W dniach 18.05-19.05.2023 dr Barbara Stelingowska wzięła udział w XXVI Międzynarodowej Konferencji Naukowej „SŁOWIAŃSKIE CZYTANIA” zorganizowanej przez Uniwersytet w Dyneburgu na Łotwie. W konferencji uczestniczyli badacze z wielu ośrodków naukowych z Polski, Niemiec, Czech, Słowacji, Łotwy, Litwy, Estonii, Francji, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Dr Stelingowska zaprezentowała odczyt pt. "Nie (obecność)  kobiecej twórczości na przełomie XiX i XX wieku w krajach słowiańskich"

dr Stelingowska pozuje w korytarzu uniwersytetu  347254425 791839155859707 8949426098453082066 n 

19 maja dr hab. Roman Bobryk przeprowadził lekcję akademicką dla uczniów klasy III Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Władysława Sikorskiego w Międzyrzecu Podlaskim. Zajęcia poświęcone były szczegółowej analizie wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Z głową na karabinie. Szczególna uwagę zwrócono na powiązanie środków językowych z warstwą znaczeniową utworu. Już jesteśmy umówieni na kolejne spotkania w przyszłym roku szkolnym…

prof. Bobryk Roman w sali dydaktycznej w trakcie prowadzenia lekcji  Bobryk R 

W dniach 8-12.05.2023 r. dr hab. Ludmiła Mnich, profesor uczelni, dr Switłana Hajduk oraz studentki kierunku Filologia I stopnia - Eliza Józwik, Anastasiia Ivaneiko, Karolina Zaleszczyk, Wiktoria Wilk, Katarzyna Niestoruk, Angelika Gomulska miały przyjemność wziąć udział w programie BIP (Blended Intensive Program) w Kodolanyi János Uniwersytecie na Węgrzech, który został dofinansowany ze środków Erasmus +.
Celem projektu pod tytułem Multimedia and Real-life Representations of Global Englishes było zapewnienie uczestnikom z czterech krajów UE wyjątkowej okazji do zaangażowania się w interdyscyplinarne i multidyscyplinarne projekty Global Englishes, poza podstawowymi programami nauczania oraz pogłębienia refleksji nad własnymi kulturami. Projekt obejmował trzy kursy: opierwszy dotyczył kulturowo-historycznych aspektów przepisu na szarlotkę (apple pie), drugi poświęcony był serialowi Jane the Virgin oraz trzeci obejmował swoją tematyką globalne perspektywy humoru.

Organizatorem projektu została Katedra Języka i Literatury Angielskiej z Kodolanyi János Uniwersytetu (Węgry). Partnerami projektu byli: Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa Przyrodniczo-Humanistycznego Uniwersytetu w Siedlcach (Polska), Portugalski Katolicki Uniwersytet (Portugalia) oraz Południowo-Zachodni Uniwersytet „Neofit Rilski” (Bulgaria).

Projekt dawał możliwość organizowania krótkich, mieszanych, intensywnych programów nauczania i szkolenia dla studentów. Program w formule online odbył się w dniach 27-29 marca, natomiast wizyta studyjna w Budapeszcie od  8 maja do 12 maja. Project obejmował łącznie 3 kursy, więc studenci mogli zdobyć punktów15 ECTS.

Serdecznie gratulujemy naszym studentkom za wspaniałą i skuteczną reprezentację Instytutu oraz Uczelni w międzynarodowym projekcie!

studenci z projektu pozują przed budynkiem uniwersytetu w Budapeszcie

GALERIA ZDJĘĆ