Aktualności

W dniach 23-24.05.2022 w IJiL odbęda się wykłady otwarte prowadzone przez ekspertów z USA, którzy goszczą w Polsce w ramach współpracy z organizacji charytatywnej Global Volunteers i Starostwa Powiatowego w Siedlcach.
Wykłady odbęda się:
23.05.2022 - godz.13.30-15.00 | s. 1.12 
24.05.2022 - godz. 10.00-11.30 | s. 0.8 B.
Więcej informacji wkrótce. Serdecznie zapraszamy!
labor day g0f029123a 1920

Konferencja Olsztyn

W dniu 6 maja 2022 roku na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie odbyła się konferencja naukowa Doświadczenie biograficzne w perspektywie badań nad II wojną światową. Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa – jako jednego z organizatorów konferencji – reprezentowali:

dr Adriana Pogoda-Kołodziejak z referatem Dziecko pamięta po swojemu – pamiętnik Helgi Weissovej;

dr hab. Roman Bobryk, prof. uczelni z referatem Pamięć Zagłady w poezji Henryka Grynberga;

dr hab. Sławomir Sobieraj, prof. uczelni z referatem Groteskowy obraz powojennego ładu, czyli dipisowskie rozrachunki w poezji Tadeusza Borowskiego.

Konferencja jest efektem współpracy Instytutu Literaturoznawstwa UWM, Instytutu Slawistyki Uniwersytetu Jana Gutenberga w Mainz oraz Instytutu Językoznawstwa i Literaturoznawstwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

20220506jp 600

280368941 705750880474901 4591631750297287720 n

20220506jp 607


280081343 742996196884391 3518309926687122398 n

mk wykład

„Niechciane picie, niezawinione kalectwo” – funkcjonowanie dzieci z płodowym zespołem alkoholowym

 

Dnia 27 kwietnia 2022 roku dr Marta Krakowiak poprowadziła wykład otwarty dotyczący syndromu FAS, czyli zespołu nieprawidłowości stwierdzanych u niektórych dzieci kobiet pijących alkohol w czasie ciąży. Uszkodzenia płodu spowodowane prenatalną ekspozycją na alkohol dotyczą wszystkich sfer funkcjonowania dziecka, a więc sfery motorycznej, poznawczej, emocjonalnej i społecznej. Wśród tych deficytów istotne miejsce zajmują problemy językowe, na które prelegentka zwróciła szczególną uwagę, prezentując wyniki przeprowadzonych badań. Poruszony temat wzbudził duże zainteresowanie wśród słuchaczy.

    mk książka