Aktualności

 

WWW (Orcid) https://orcid.org/ 0000-0002-8883-3175

Wydział Nauk Humanistycznych/ Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE
 

Glottodydaktyka, kształcenie nauczycieli języków obcych, polityka językowa, wielojęzyczność.

 

WYKSZTAŁCENIE I KWALIFIKACJE
 

2007 – licencjat, Filologia Angielska

2009 – magister, Filologia Angielska

2016 – doktor nauk humanistycznych, językoznawstwo angielskie

Rozprawa doktorska: European Language Policy and its Implications for Language Teacher Education in the Academic Context napisana pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Hanny Komorowskiej, Uniwersytet Warszawski, Instytut Anglistyki, 2016.

 
WYKAZ PUBLIKACJI
 

Cybulska-Gómez de Celis, K. Towards a Competent Negotiator in the Intercultural Context. Discourses on Culture 14, 2020, University of Social Sciences, 9-28

Cybulska-Gómez de Celis, K. & Bednarek, D. Review of Wilfred J. Zerbe, Charmine E. J. Härtel, Neal M. Ashkanasy, & Laura Petitta. Emotions and Identity: Vol. 13 (Research on Emotion in Organizations). Discourses on Culture 14, 2020, University of Social Sciences, 157-168

Cybulska K. & Kabalin Borenić V. EFL teacher trainees and European goals of multilingualism and plurilingualism. A survey of attitudes in Poland and Croatia, w: Teaching and learning in multilingual contexts: sociolinguistic and educational perspectives / Otwinowska-Kasztelanic Agnieszka, De Angelis Jessica (red.), Teaching and learning in multilingual contexts: sociolinguistic and educational perspectives, 2014, Multilingual Matters, 75-97

Cybulska K. In Search for Quality Language Teacher Education in the Polish Context: Attitudes and Multilingualism, w: Teacher of the 21st century: Quality teaching for Quality education / Linda Daniela (red.), 2014, Cambridge Scholars Publishing, 162-176

Cybulska K. Book Review of Issues in Promoting Multilingualism. Teaching – Learning – Assessment, w: Linguarum Arena: revista do Programa Doutoral em Didática de Línguas da Universidade do Porto. / da Graça L. Castro Pinto Maria (red.), Linguarum Arena 3, 2012, Universidade do Porto, 143-146

Cybulska K. Developing Individual Multilingualism in Higher Education: Prospects and Dilemmas, w: Verbum / Melnikienė Danguolė (red.), Verbum. Mokslo darbai 2, 2011, Vilnius university, 73-83

Cybulska K. & Kabalin Borenić, V. Learning Another Language and Motivation to Continue Learning English: Competition or Synergy? w: Horváth, J. (ed) UPRT 2011: Empirical Studies in English Applied Linguistics, 2011, Lingua Franca Csoport, 147-159

Cybulska K. Seventh International Conference on Third Language Acquisition and Multilingualism. Book of Abstracts, 2011, Uniwersytet Warszawski, ISBN 978-83-60269-22-X, 76 s.

Cybulska K. Between Plurilingualism and Intercomprehension: A strategy for linguistic diversity and communication in Europe., w: Coping with Diversity: Language and Culture Education. / Komorowska Hanna, Aleksandrowicz-Pędich Lucyna (red.), Coping with Diversity: Language and Culture Education, 2010, ACADEMICA WYDAWNICTWO SWPS, 29-40

Cybulska K. O interdyscyplinarności na lektoratach języka obcego w szkolnictwie wyższym - możliwości i proponowane rozwiązania, w: Interdyscyplinarność w nauczaniu języków obcych. / Kuźmińska Romualda (red.), Prace Naukowe SJO Politechniki Wrocławskiej 40, nr 7, 2010, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 66-71

Cybulska K. Różnojęzyczność a kształcenie językowe w szkolnictwie wyższym, w: Kształcenie językowe w szkolnictwie wyższym / Komorowska Hanna (red.), Kształcenie językowe w szkolnictwie wyższym, 2009, ACADEMICA WYDAWNICTWO SWPS, 97-114