Aktualności

fp1 

 Zapraszamy na studia

Studia I stopnia filologia polska

Specjalności:

- kreatywne pisanie i edycje cyfrowe

- filologia dla aktorstwa i nowych mediów

- spec. nauczycielska

               

Studia II stopnia filologia polska

Specjalności:

- translatoryka i kreacja tekstu

- filologia dla mediów i biznesu z językiem obcym

- język polski z logopedią

Zarejestruj się w IRK