Aktualności

 logo Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

 

 Przekazujemy bardzo dobrą wiadomość!

Ośrodek Języka Polskiego i Kultury Polskiej UPH otrzymał akredytację Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na 3 lata: 2021-2023! w obu działaniach, w których składane były wnioski: Kursy przygotowawcze i Kursy letnie.

W kursach przygotowawczych otrzymaliśmy akredytację w czterech profilach: humanistycznym, społecznym, ścisłym i przyrodniczym oraz rolniczym.

Oceniane były programy kształcenia na kursie, obejmujące lektorat języka polskiego oraz przedmioty kierunkowe z danego profilu oraz część kulturalna, uzupełniająca program dydaktyczny.

Jesteśmy jedną z 12 uczelni w Polsce, która uzyskała akredytację Narodowej Agencji, a tym samym „gwarantujemy swoim doświadczeniem oraz potencjałem organizacyjnym i merytorycznym przeprowadzenie wysokiej jakości kursów NAWA”.

Aktualności NAWA