Aktualności

W dniu 3 września 2021 roku dr Katarzyna Kozak wzięła udział w konferencji zorganizowanej przez The European Society for the Study of English, na której wystąpiła z referatem „Against Sophistry and Mock-Logicians: The Examiner’s appeal to logic” poświęconym retoryce opartej na apelu do emocji i rozumu w najważniejszych angielskich gazetach z początku osiemnastego wieku, z naciskiem na tytułowy „The Examiner”.

Dr Katarzyna Kozak prowadzi badania z pogranicza literatury i polityki obejmujące między innymi proces kształtowania literackich środowisk opiniotwórczych oraz ich rolę w formacji ideowej społeczeństwa angielskiego w epoce wczesnonowożytnej. Wygłoszony referat stanowi kontynuację prowadzonych w tym zakresie badań, do tej pory uwieńczonych publikacją artykułów w polskich i zagranicznych
czasopismach.
konferencja kozak katarzyna zrzut ekranu