Aktualności

fish 3318721 960 720

W dniu 20.10.2021 odbyła się hybrydowa konferencja naukowa "Na bezrybiu i rak ryba..." - ryby w literaturze, kulturze, języku i mediach, współorganizowana przez Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego w Siedlcach, Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa UPH, Ośrodek Badawczy Facta Ficta oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Konferencja poświęcona była literackim i kulturowym wizerunkom ryb (literatura, sztuka, język…). Jest to kontynuacja siedlceckich inicjatyw badawczych na temat symboliki oraz funkcji zwierząt w kulturze.

Podczas konferencji poruszone zostały następujące problemy:

1/ Ryby w literaturze (ryba jako bohater literacki; literackie portrety ryb oraz rybaków i wędkarzy; znaczenie ryb w biografii pisarzy);

2/ Ryby w języku (językowy obraz ryb; ryby i frazeologia; ryby w przysłowiach; etymologia i semantyka nazw ryb);

3/ Ryby w sztuce (malarska symbolika ryb; ryby w kulturze popularnej [muzyka, film, fotografia]; ryby w sztuce ludowej);

4/ Ryby w Internecie (memy z rybami; blogi o rybach i wędkowaniu);

5/ Ryby w legendach i religiach;

6/ Ryby w kulturach starożytnych, historia ryb... i wiele innych.

W konferencji udział wzięli: jako gospodarze - dr hab. Beata Walęciuk-Dejneka, prof. uczelni, Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych, dr hab Sławomir Sobieraj, prof. uczelni, Dyrektor Instytutu Językoznawstwa i Literaturoznawstwa UPH, i dr hab. Andrzej Borkowski, prof uczelni - inicjator cyklu konferencji o zwierzętach.


Jako prelegenci z ramienia Instytutu wystąpili: dr hab. Elżbieta M. Kur, prof uczelni, dr Barbara Stelingowska, mgr Monika Olędzka, mgr Maria Długołęcka-Pietrzak, lic. Konrad Chwedczuk (student II roku filologii polskiej II st.).

20211020 100130

P 20211020 120649

P 20211020 111417

P 20211020 095942

P 20211020 111410

P 20211020 171621

P 20211020 180230

Zdjęcia - dr B. Stelingowska

Program konferencji